Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.HD 2005/4450 Esas 2005/7850 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez.Nafaka Hükümleri istinadır.Nafaka Hükümleri kesinleşmeden icraya konabilir.
(Karar Tarihi : 12.04.2005)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekili İcra mahkemesine başvurusunda yalnızca takipte istenilen vekalet ücreti talebine yönelik olarak şikayette bulunduğu ve anılan alacak kalemi yönünden icra emrinin düzeltilmesini istediği halde, Mahkemece taleple bağlı kalınarak vekalet ücreti alacağı yönünden hüküm kurmak gerekirken talep aşılmak suretiyle takibin tamamının iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Kabule göre de; HUMK. nun 443/3. maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez ise de aynı maddenin 4. fıkrası uyarınca nafaka hükümleri istisna olup icraya konulması için kesinleşmesi gerekmeyeceğinden, nafaka alacağına yönelik olarak takibin iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 12.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 443 :(MÜLGA MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/20) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Barış TİRYAKİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 04-02-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02466989 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.