Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 440

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 440
(MÜLGA MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/20) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
 2  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 20-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 440 İçtihatları

Bir hükmün temyizen tetkiki taraflarca ayrı ayrı dilekçelerle istenildiği halde yalnız bir tarafın dilekçesi görülerek onun temyiz incelemesi yapılıp karar ittihaz olunduktan sonra; temyizi görülmeyen diğer tarafın karar düzeltme talebini havi verdiği ikinci bir dilekçe üzerine yapılacak tetkikat, adi temyiz yolu ile yapılan tetkikat mahiyetindedir.
(Şerh No: 15200 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-12-2013)

5219 sayılı yasa ile karar düzeltme ile ilgili 6.000.000.000 TL'ye çıkarılan parasal sınır,5236 sayılı yasanın 19. maddesi ile 1.1.2009 tarihinden itibaren 8.510.00 YTL'ye çıkarılmıştır. Anılan yasalarda derdest davalar yönünden ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uygulama hükmü bulunmamakta ise de, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 23.2.2005 T., 2005/13-32 E., 2005/85 K. sayılı ilamı ile, karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmünün es...
(Şerh No: 6322 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-08-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 440 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklik öncesi hali
Madde 440 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 08.05.1973 RG NO: 14529 KANUN NO: 1711/1) I. Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi istenebilir; 1- (DEĞİŞİK ALT BENT RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/31) Temyiz dilekçesi vekanuni süresi içinde verilmiş olması şartiyle karşı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması, 2- Yargıtay kararında b...
(Şerh No: 3062 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 05-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 440 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 440 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 440 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03564811 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.