Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 439

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 439
(DEĞİŞİK MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/16) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise, bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesinin düzelterek yeniden veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesi, 426/D maddesi uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya çağırıp dinlendikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir.

Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.
 2  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 20-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 439 İçtihatları

Akdi ilişkinin sahte belgelere dayandırıldığı savunması davanın her aşamasında ve herkese karşı ileri sürülebileceği gibi; yargıtayın, yerel mahkeme kararını bozması ve yerel mahkemece bu bozma kararına uyulmuş olması da akdi ilişkinin sahte belgelere dayandırılmış olmasından dolayı taraflar yararına usuli kazanılmış hak oluşturmaz.
(Şerh No: 13783 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-06-2012)

Bozulan önceki kararın gerekçesinde, feragat beyanının maddi anlamda kesin hüküm teşkil edeceği, temyize konu kararın gerekçesinde ise, anılan feragatin derdest dava yönünden kesin ve güçlü delil oluşturacağı belirtilmiştir. Gerekçelerin farklı olduğu böyle bir durumda,yerel mahkemenin verdiği kararın gerçekte bir direnme kararı olmayıp, farklı bir gerekçeyle oluşturulmuş yeni bir hüküm niteliğinde bulunduğunun kabulüyle, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarını inceleme görevi Hukuk Genel Kur...
(Şerh No: 6420 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 27-08-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 439 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklik öncesi hali
Madde 439 - Mahkemei Temyiz iki tarafın temyiz arzuhaliyle layihasında ve cevap layihasında muharrer kaffei itirazat ve müdafaat hakkında esbabı mucibe beyaniyle redden veya kabulen karar vermeğe ve bunları kararına yazmağa mecburdur. Mahkemei Temyiz iki tarafın iddia ve müdafaatiyle mukayyet olmayıp kanunun sarih maddesine muhalif gördüğü diğer esbaptan dolayı da temyiz olunan kararı nakzedebilir.
(Şerh No: 3053 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 05-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 439 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 439 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 439 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04272389 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.