Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Esas-Karar: 2858-2870 İçtihat

Üyemizin Özeti
Akdi ilişkinin sahte belgelere dayandırıldığı savunması davanın her aşamasında ve herkese karşı ileri sürülebileceği gibi; yargıtayın, yerel mahkeme kararını bozması ve yerel mahkemece bu bozma kararına uyulmuş olması da akdi ilişkinin sahte belgelere dayandırılmış olmasından dolayı taraflar yararına usuli kazanılmış hak oluşturmaz.
(Karar Tarihi : 1988)
"Davacılar 9.7.1976 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak murisleri tarafından inşaatı bitirilen (16) parsel sayılı arsa üzerindeki apartmandan mursilerine isabet eden payların adlarına tescilini istemişlerdir. Dairemizin 26.6.1985 tarih ve 1399/2277 sayılı bozma kararından sonra, davalılardan İ____ K____ tarafından verilen 15.1.1986 tarihli dilekçede, 16 sayılı parsel üzerine inşaa edilen 12 daire ve 2 dükkandan ibaret binanın, kocası tarafından inşaa edildiğini, kendisinin yaşlı olması nedeniyle inşaat sözleşmesinin sahte olarak adına düzenlendiğini, bu sözleşmeyi kabul etmediğini bildirmiş, diğer davalılar da bu yolda savunmada bulunmuşlardır. Görülüyor ki, uyuşmazlığın temelinde akdi ilişkinin varlığı yatmaktadır. Öte yandan, akdi ilişkinin mevcut olmadığı yolundaki savunma, sahte evrak düzenlemekle ilgili olduğundan, duruşmanın her aşamasında herkese karşı ileri sürülebilir. Mahkemece önceden tesis edilen kararın Dairemizce bozulmasından sonra, mahkemece bozma kararına uyulmuş olması, akdi ilişkinin sahte belgelere dayandırılmış olmasından dolayı taraflar yararına usuli kazanılmış hak oluşturmaz.

O halde mahkemece yapılacak iş, dosya içinde bulunan Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 977/422 Esas sayılı dosya içindeki belgeler, özellikle davalı İ____ K____ tarafından diğer davalılara gönderilen ve muhtelif merciilere yazılan yazılar gözönünde tutularak, ayrıca adı geçen davalının parmak izleri alınarak sözleşmedeki parmak izi ile karşılaştırılıp, HUMK'un 308 ve sonraki madde hükümleri doğrultusunda inceleme yapmak, davacılardan akdi ilişkiyi kanıtlayan delilleri istemek ve tüm dosya içeriği ile karşılaştırmak, öncelikle akdi ilişkiyi saptamak olmalıdır."
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 439 :(DEĞİŞİK MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/16) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise, bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesinin düzelterek yeniden veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesi, 426/D maddesi uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya çağırıp dinlendikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir.

Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 20-06-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02485204 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.