Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 436

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 436
(DEĞİŞİK MADDE RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/16) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı düzelterek onayabilir. Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 29)

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır.

Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek onanır.
 6  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 14-04-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 436 İçtihatları

İcra Mahkemesince duruşma açılmadan karar verilen davada vekalet ücreti takdirine karar verilmiş; Yüksek Mahkeme vekalet ücreti takdirini isabetsiz bularak bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzelterek onama kararı vermiştir.
(Şerh No: 14183 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2012)

İcra Mahkemesince duruşma açılmadan karar verilen davada vekalet ücreti takdirine karar verilmiş; Yüksek Mahkeme vekalet ücreti takdirini isabetsiz bularak bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzelterek onama kararı vermiştir.
(Şerh No: 14182 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2012)

İcra Mahkemesince duruşma açılmadan karar verilen davada vekalet ücreti takdirine karar verilmiş; Yüksek Mahkeme vekalet ücreti takdirini isabetsiz bularak bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzelterek onama kararı vermiştir.
(Şerh No: 14181 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2012)

İcra Mahkemesince duruşma açılmadan karar verilen davada vekalet ücreti takdirine karar verilmiş; Yüksek Mahkeme vekalet ücreti takdirini isabetsiz bularak bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzelterek onama kararı vermiştir.
(Şerh No: 14180 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2012)

İcra Mahkemesince duruşma açılmadan karar verilen davada vekalet ücreti takdirine karar verilmiş; Yüksek Mahkeme vekalet ücreti takdirini isabetsiz bularak bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzelterek onama kararı vermiştir.
(Şerh No: 14179 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2012)

Açık bir onama hükmü bulunmasa dahi, yerel mahkeme kararına ilişkin temyiz itirazlarının bir kısmı Yargıtay'ca ret edilmiş(bozma kapsamı dışında bırakılmış)ise, ret edilen temyiz itirazlarının bulunduğu karar bölümü onanmış sayılır.(Ayrıca bknz:Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 4. Baskı, 1984, Cilt 4, sahife 3421//HGK. 25.03.1992 tarih ve 1992/2-121 E., 1992/197 K.//HGK. 23.10.2002 tarih ve 2002/11-633 E., 2002/847 K.) Bu doğrultuda; ilama dayalı bir icra takibine, salt hükmün b...
(Şerh No: 8287 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 20-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 436 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklik öncesi hali
Madde 436 - Mahkemei Temyiz Reisi, temyiz arzuhalini ve diğer tarafın verdiği cevapname ile dosyayı tetkik ve raporunu tanzim etmek üzere azadan birine havale eder. Cevapname muayyen müddet içinde vasıl olmamış ise evrakı mevcude üzerine tetkikat icra olunur. Havale olunan zat nihayet bir hafta zarfında iki tarafın müddeiyat ve müdafaat ve esbap ve delaili sübutiyelerinin ve temyizen tetkiki talep olunan hükmün neden ibaret olduğunu ve hükmün müstenit olduğu esbabı mucibeyi ve işbu hükme karşı t...
(Şerh No: 3056 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 05-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 436 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 436 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 436 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03651190 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.