Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 409

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 409
(Değişik: 3156 - 26.02.1985) Oturuma çağrılmış olan tarafların hiçbiri gelmediği veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dava yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Oturum gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde gün tespit ettirilmemiş ise, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle birinci fıkra hükmü uygulanır.

Yukarıdaki fıkralar hükmü gereğince dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurması üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, oturum, gün, saat ve yerini bildiren çağırı kâğıdı ile birlikte taraflara tebliğ olunur.

Dava dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenilenirse yeniden harç alınır. Bu harç yenileyen tarafından ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, yeni bir dava sayılmaz.

İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar açılmamış sayılır ve mahkemece bu hususta kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.

Birinci ve ikinci fıkralar gereğince işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilemeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi halde beşinci fıkra hükmü uygulanır.
 8  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Duygu Işık Behrem, 20-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 409 İçtihatları

Davacı tarafından dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalılara tebliği için gerekli posta ( tebliğ ) giderinin yatırılmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılması ve yasal üç aylık süresi içinde dosya yenilenmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.
(Şerh No: 15028 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-10-2013)

Duruşma günü celseye katılma imkanı olmayan tarafın bu mazeretini bildirip belgeleyerek, bildirim giderlerini de yatırarak duruşmanın ertelenmesini isteme olanağı bulunmaktadır. Davacı tarafın mazeret bildirmeden ya da kabul edilebilir bir mazeret ileri sürmeden duruşmaya katılmaması halinde, HUMK m.409 uygulanır.
(Şerh No: 15013 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-10-2013)

Mahkemece işlemden kaldırılmasına karar verilmemiş olsa bile, dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren hallerden biri gerçekleştiği anda, dosya işlemden kaldırılmış sayılır.
(Şerh No: 15012 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-10-2013)

Yargıtay bozma ilamının taraflara tebliğinden sonra icra mahkemesince tensiple duruşma günü verilmiş ancak tensiple karar altına alınmasına rağmen taraflara duruşma davetiyesi tebliğe çıkarılmamıştır. Bu eksikliğe rağmen HUMK m.409 mucibince işlem yapılması hukuki değildir ve kararın bozulması sebebidir.
(Şerh No: 8651 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010)

HUMK m.409'da "oturuma çağrılmış olan tarafların hiç biri gelmediği..." denildiği halde taraflar duruşmaya dahi çağrılmadan, resmi fondan pul kullanılmak suretiyle davacı vekiline bu konuda muhtıra gönderilebileceği düşünülmeden; davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 8149 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-10-2010)

Kayyım tayininde re'sen araştırma ilkesi uygulanmayacağı,davacının davasını takip etmesi gerektiği.
(Şerh No: 4713 - Ekleyen: Av.Sema KARADAYIOĞLU - Tarih : 09-03-2010)

Davayı takip yetkisi yok ise de tasfiyeden sonra artan değerin müflise iadesi ve müflisin buna yönelik hakkının korunması gerekir. Müflis hukuki himaye ihtiyacındadır. Bu nedenle dava sırasında iflasına karar verilen müflis hakkında HUMK m.409/V gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru olmamıştır. İflas açıldıktan sonra masaya giren tüm mal, hak ve alacaklara ilişkin dava açılması ve açılmış davanın takibi iflas idaresine aittir. (İİK m.194) Bu husus kamu düzeni ile ilgili o...
(Şerh No: 3763 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 01-02-2010)

Merci tayini kararının tebliğine rağmen taraflarca dosyanın ele alınması isteğinde bulunulmadığında mahkemece yapılması gereken iş, dosyanın HUMK'nın 409/2. maddesi uyarınca bir ara karar ile işlemden kaldırılması ve HUMK'nın 409. maddesinde belirtilen sürelerin beklenilmesi, ondan sonra bir karar verilmesidir.
(Şerh No: 1456 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 409 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 409 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 409 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 409 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03721905 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.