Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 20

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 20
C - TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ:

       I - UMUMİ OLARAK:

       Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi oldukları gibi, kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ticaret siciline kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar.

       Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır.

       Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmek veya mukaveleyi fesih yahut ondan rücu maksadiyle yapılacak ihbar veya ihtarların muteber olması için noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapılması şarttır.

       Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler mahfuzdur.
 9  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 20 İçtihatları

Yapılan ihalede kendisine gönderilen teklif mektubundaki teknik şartnameyi okuyup kabul ettiğini ve bu maddelere uygun hareket edeceğini kabul eden tacirin, basiretli davranma yükümü olmasından dolayı, sonradan ihaleye konu emtianın üretiminin imkansız olduğunu ileri sürmesi kabul edilemez. Bu ahvalde sözleşmeyi feshedip, teminatı sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde irad kaydeden davalının tutumu hukukidir.
(Şerh No: 7861 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-10-2010)

Banka müşterisinin, internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalanmak için aldığı şifreleri (telefonla) değiştirme talebinde bulunması halinde güvenlik sorularına tam ve doğru cevaplar alınamadığı halde şifre değişikliğinin gerçekleştirilmesi, internet şifresi oluşturulurken, müşteriye telefonla verilmiş bir şifre olmasına rağmen bunun kullanılmasının sağlanmaması ve böylece dolandırıcılığa sebebiyet verilmiş olması halinde TTK m.20 ye göre basiretli bir tacir gibi davranmak zorunda ola...
(Şerh No: 7860 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-10-2010)

Emekli olan çalışanını bankada çalıştırmaya devam ederek, bu kişiye güven duyularak işlem yapılmasını sağlayan bankanın kusurlu olduğu kabul edilmelidir.
(Şerh No: 7859 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-10-2010)

Bankaya sunulan sahte veraset ilamı ve sahte vekaletname ile davacılara ait hesaptan para çekilmesi olayında banka, basiretli bir tacir gibi davranmadığı, gerekli dikkat ve özeni göstermediği için sorumludur.
(Şerh No: 7858 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-10-2010)

Banka, saklamak ve hak sahibine ödemekle yükümlü olduğu mevduatı, veraset ilamı ve vekaletname sunan avukata ödemiştir. Bankanın, sunulan vekaletnamedeki imza ile mevduat hesabı sahibine ait imza karşılaştırmasını yapmak konusunda özen borcu vardır. Bankaca bu özen borcuna uyulmadan işlem yapılması halinin mahkemece değerlendirilmesi gerekir.
(Şerh No: 7857 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-10-2010)

Maddenin 3. fıkrasındaki ihbar ve ihtarların geçerliğine dair sayılan şekiller (noter aracılığıyla-iadeli taahhütlü mektupla-telgrafla) ispat şartıdır. Taraflar arasında yapılan sözleşme ile ihbar ve ihtarların geçerliğine dair başkaca yazılı şekil şartları kararlaştırılmışsa bu şekilde yapılan ihbar ve ihtarlar da geçerlidir. E-mail yolu ile yapılan fesih ihbarı diğer tarafça kendilerine ulaşmadığı, içeriğinin fesih olmadığı gibi nedenlerle inkar edilmediği sürece işbu şekilde yapılan fesih ihb...
(Şerh No: 2246 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-12-2009)

Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmek-sözleşmeyi fesih-sözleşmeden rücu amacıyla yapılacak ihtar ve ihbarların geçerliliği için (ispat şartı niteliğindedir) noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla yapılması şarttır. Anılan ihbar ve ihtarların yapıldığı hususu tanık beyanı ile kanıtlanamaz.
(Şerh No: 2245 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-12-2009)

Ticari işletmesine ilişkin yer kiralaması halinde TTK m.20 ye göre de basiretli hareket etme yükümü olan tacir, kira sözleşmesinde kararlaştırılan teminatın tenkisini talep edemez.
(Şerh No: 813 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009)

Tacirin, ticaretine ait faaliyetlerinde basiretli davranmak yükümlülüğü vardır.
(Şerh No: 601 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 20 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 18 ve Gerekçesi
C) Tacir olmanın hükümleri I - Genel olarak Madde 18 - (1) Tacir, her türlü borçları sebebiyle iflâsa tâbi olduğu gibi, kanun hükümlerine uygun olarak, bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmakla, ticarî işletmesini ticaret siciline tescil ettirmekle ve ticarî defterleri de tutmakla yükümlüdür. (2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden d...
(Şerh No: 4452 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 20 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 20 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 20 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 20 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6599 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03614593 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.