Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 202

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 202
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 05.03.1985 RG NO: 18685 KANUN NO: 3156/9)
Davalı cevap dilekçesinde karşılık dava da dahil olmak üzere bütün iddia ve savunmaları ile sebeplerini birlikte bildirmeye mecburdur.

Müddeaaleyh cevap layihasını hasmına tebliğ ettirdikten sonra onun muvafakatı olmaksızın müdafaa sebeplerini tevsi veya tebdil edemez.

Ancak ıslah haliyle 186 ncı madde hükmü müstesnadır.
 7  İçtihat    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 16-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 202 İçtihatları

Takas/mahsup def'i mutlaka karşı dava olarak açılmak zorunda değildir. Bir davada, davalı tarafın savunmasını genişletmesi üzerine, davacı taraf buna hemen itiraz etmez; başka bir ifadeyle, savunmanın genişletilmesine muvafakati bulunmadığını hemen bildirmez, özellikle de, genişletilen savunmaya yönelik cevaplar verir ise, savunmanın genişletilmesine zımnen muvafakat etmiş sayılır. Davacı tarafın, savunmanın genişletilmesine muvafakat etmediğine dair beyanını bildirmesi (bu yönde itirazda...
(Şerh No: 15294 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 22-01-2014)

Zamanaşımı defi ilk itirazlardan olmayıp, davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Ancak cevap süresi geçtikten sonra ileri sürülen bu def'inin dinlenebilmesi için,savunmanın genişletilmesi itirazıyla karşılaşmaması gerekir. Böyle bir def'i karşısında davacı, eğer kendisine verilen cevap süresi içinde savunmanın genişletilmesi itirazında bulunulmaz ise, zamanaşımı definin yerinde olmadığından bahisle sonradan vereceği cevap hukuki bir değer taşıyamaz. Artık davalı tarafın zamanaşımı definin değ...
(Şerh No: 8936 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 13-12-2010)

Davacı, genişletilen savunmaya açıkça karşı çıktığına ve HUMK 202. maddesi hükmünce davalı cevap dilekçesini hasmına tebliğ ettirdikten sonra onun izni olmaksızın savunma nedenlerini genişletemeyeceğine göre davalı G...... M..... Ltd. Şti. 'nin ileri sürdüğü zamanaşımı def'inin reddi gerekir.
(Şerh No: 6350 - Ekleyen: Av.Fatih KARACA - Tarih : 13-08-2010)

Velayet ve vesayete ait kanuni düzenlemeler kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece resen gözetileceği gibi yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebilir. Bu konuda iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı uygulanamaz.
(Şerh No: 4789 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 17-03-2010)

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 178 ve onu izleyen maddeleri bir davanın nasıl ve ne şekilde açılacağını hükme bağlamıştır. Bir kimse; aleyhine dava açıldığını kendisine tebliğ edilen dava dilekçesiyle öğrenir, eğer davalı; aleyhine açılmış olan davanın haksız olduğu kanısında ise, Usulün 195 ve 202. maddeleri hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir cevap layihası ile mahkemeden hukuki himaye talep edebilecektir. Davalı bu arada çeşitli savunma nedenlerinden yararlanmak hakkını haizdir. Süres...
(Şerh No: 4709 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-03-2010)

Davalı kadın cevap dilekçesinde tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve manevi tazminat istemiştir. Bu talepler boşanmanın eki ( fer'i )niteliğinde olup yargılama süresince boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı veya sözlü olarak her zaman ileri sürülebilir ve ayrıca harca da tabi değildir.
(Şerh No: 3714 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 29-01-2010)

Her ne kadar savunmanın genişletilmesi kural olarak mümkün değilse de uyuşmazlık konusu borcun söndüğü iddiasına ilişkin iddianın ve delillerin yargılamanın sonuna kadar sunulması mümkündür ve değerlendirilmesi gerekir.
(Şerh No: 1135 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 202 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 202 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 202 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 202 Türkçeleştirme Önerileri

Davalı, cevap dilekçesini davacıya tebliğ ettirdikten sonra onun (davacı tarafın) oluru olmadan savunma sebeplerini genişletemez veya değiştiremez. Ancak davayı iyileştirme ile 186. madde hükmü bu durumdan ayrık tutulur.
(Şerh No: 1136 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 21-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03756189 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.