Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 125

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 125
V) MÜRURU ZAMAN

I - MÜDDETLER

1 - ON SENELİK MÜRURU ZAMAN
Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dâva on senelik müruru zamana tâbidir.
 11  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 125 İçtihatları

818 sayılı Borçlar Kanununda, ayrıca özel olarak bir zamanaşımı öngörülmediğinden, rücuen tazminat davalarında aynı Kanunun 125.maddesi gereğince on yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir.
(Şerh No: 15679 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2014)

Şekil şartlarına uyulmaması sebebiyle kanunen geçersiz olan taşınmaz satış veya satış vaadi sözleşmelerinde alıcının, ödediği bedelin iadesi istemi BK m.125'te düzenlenen 10 senelik müruruzamana tâbidir. İşbu müruruzaman, satıcının birrıza ferağdan nükul ve imtina ettiği zamandan başlar.
(Şerh No: 15483 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-04-2014)

Dava, harici satış sözleşmesi gereği satın alınan taşınmazın resmi satışının gerçekleşmediğinden bahisle davalıya ödenen bedelin iadesi istemlidir. Geçersiz sözleşmeden kaynaklansa dahi, sözleşmeden doğan uyuşmazlıkta BK. m.125'te öngörülen 10 yıllık zamanaşımı uygulanır.
(Şerh No: 14519 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2013)

İşçinin, iş kazası nedeniyle işverene karşı ikame ettiği maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı süresi, haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.
(Şerh No: 13300 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-03-2012)

Meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı süresi, BK m.125 gereğince haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Kararda; meslek hastalıklarında işçinin işgöremezlik oranına dair alınan raporlardaki maluliyet oran farklılığı ve zamanaşımı/talep kapsamı bağı irdelenmiştir.
(Şerh No: 13302 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-03-2012)

Davacının iş göremezliği, 27.1.1998 tarihli kaza ile oluşmuştur ve kaza sonrası oluşan iş göremezlikte zamanla gelişen bir maluliyet artışı da söz konusu değildir. Bu durumda; davacının uğradığı iş göremezlikte, zamanaşımının başlangıcı olay tarihidir ve maluliyet raporunun sonradan alınması da zamanaşımı başlangıcının olay tarihi olduğu sonucunu değiştirmez.
(Şerh No: 13301 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-03-2012)

Meslek hastalığı ya da iş kazası nedeniyle belirlenen maluliyet oranında bir artma olduğu takdirde, bu durum yeni bir olgu olup artan miktar için ayrı bir dava açılabilmesi mümkündür. Somut olayda; davacının %71 oranındaki iş göremezliği 19.01.1994 tarihinde belirlenerek bu oran üzerinden SSK tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlanmıştır; böylece zarar oluşmuş ve zamanaşımı işlemeye başlamıştır. Ankara Meslek Hastalıkları Hastahanesinin 12.04.2000 tarihli raporları ile iş göremezlik...
(Şerh No: 13298 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-03-2012)

Elektrik alacaklarında zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu 125.maddesine göre 10 Yıldır.
(Şerh No: 11309 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-04-2011)

Borçlar Yasasının 126/1. madde ve bendine göre belirli zamanlarda ödenmesi gereken aidat davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
(Şerh No: 10814 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 11-03-2011)

Akit ilişkisinden doğan yükümler, sadece asli ve yan edim yükümleriyle asli edime yardımcı olan ve asli edimin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesine hizmet eden yan yükümlerden ibaret değildir. Modern hukuk literatürü, söz konusu yükümler dışında ifa menfaatiyle ilişkisi olmayan ve fakat en az ifade menfaati kadar önemli ve onun yanında ikinci bir menfaati koruma ve tesbit gereğini duymuştur. İfa menfaati yanında yer alan bu diğer menfaat "koruma menfaati"dir. Koruma yükümleri sayesinde,...
(Şerh No: 6360 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 17-08-2010)

Davacı davasını sebepsiz zenginleşme nitelendirmesiyle açmış olsa bile, Banka Kredi Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklara BK.66 değil, BK.125. hükmünce 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.
(Şerh No: 6238 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 21-07-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 125 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m. 145 ve Gerekçesi
İKİNCİ AYIRIM Zamanaşımı A. Süreler I. On yıllık zamanaşımı MADDE 145- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâbidir. T.C. TBMM Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin: İKİNCİ AYIRIM Zamanaşımı A. Süreler I. On yıllık zamanaşımı MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâbidir. GEREKÇESİ: İKİNCİ AYIRIM Zamanaşımı Tasarının 145 inci maddesiyle başlayan İkinci Ayırımında, zama...
(Şerh No: 8874 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 125 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 125 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 125 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03880310 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.