Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 104

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 104
b) FAİZİN, MÜTEDAHİL TAKSİTLERİN, HİBE ETTİĞİ

MEBALİĞİN TEDİYESİNDE MÜTEMERRİT OLAN BORÇLU
Faiz veya mütedahil iratların yahut hibe ettiği bir miktar paranın tediyesinden temerrüt eden borçlu bunlar için geçmiş günler faizini ancak icraya veya mahkemeye müracaat gününden itibaren tediyeye mecburdur.

Bunun aksine olan her şart, cezai şart hakkındaki hükümlere tevfikan takdir olunur.

Geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemez.
 4  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 104 İçtihatları

Temerrüt faizine tekrar temerrüt faizi yürütülmesi mümkün değildir. Ancak, kapital faizi olarak nitelendirilen faize tekrar faizi işletilebilir.
(Şerh No: 10452 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 20-02-2011)

BK. 104/3 emredici hükmünce,icra dosyasında asıl alacak ve takip tarihine kadar işlemiş faiz ayrı ayrı değerlendirilerek, takip tarihinden itibaren sadece ana paraya faiz işletilmesi gerekir. Kısaca kural olarak "faizli borç toplamına" faiz işletilmesi yasaktır.
(Şerh No: 6283 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 01-08-2010)

İbraz süresi içinde bankaya ibraz edilmeyen kambiyo vasfını kaybetmiş çeke dayalı itirazın iptali davasında, keşide tarihinden değil,takip tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir.
(Şerh No: 6264 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-07-2010)

Davalının icra takibinden önce temerrüde düşürüldüğü kanıtlanamadığından davalının icra takibi ile temerrüde düştüğünün kabulü ve belirlenen asıl alacağa takip tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, fatura tarihinden itibaren faize hükmedilmesi yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 6262 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-07-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 104 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m. 120 ve Gerekçesi
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi MADDE 120- Faiz veya irat borcunu ya da bağışladığı bir miktar parayı ödemekte temerrüde düşen borçlu, icra takibine girişildiği veya dava açıldığı günden başlayarak, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Buna aykırı olarak yapılan anlaşmalar, ceza koşulu hükümlerine tâbi olur. Temerrüt faizine, ayrıca temerrüt faizi yürütülemez. T.C. TBMM Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin: b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt f...
(Şerh No: 8853 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 104 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 104 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 104 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03627610 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.