Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 63

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 63
B) İADENİN ŞÜMULÜ

I - MÜDDEİALEYHİN BORCU
Haksız olarak bir şeyi istifa eden kimse, onun istirdadı zamanında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği miktar nispetinde red ve iade ile mükellef değildir.

Şu kadar ki kabız, o şeyi suiniyet ile elden çıkarmış yahut onu elden çıkarır iken bilahare red ve iadeye mecbur olacağına vakıf bulunmuş olursa red ve iadeye mecburdur.
 3  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 63 İçtihatları

Davacı, davaya konu taşınmazları harici satış sözleşmesi ile davalılardan aldığını; davalılara ihtarname keşide etmesine rağmen taşınmazların tapu devrinin yapılmadığından bahisle taşınmazların rayiç değerinin tahsilini talep etmektedir. Davadaki somut olayın özelliği, toplanan delil ve belgeler, sav, savunma, öncelikle MK m.2 açısından ve davanın her iki yanları yönünden incelenmeli; haksız iktisabın denkleştirici adalet fonksiyonu ve işlevi ile hakkaniyet kuralları çerçevesinde adalet sağ...
(Şerh No: 15489 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2014)

Taraflar arasındaki taşınmaz satım sözleşmesi şekil şartlarına uyulmadan akdedilmekle geçersiz olduğundan taraflar arasındaki uyuşmazlık haksız iktisap kurallarına uygun olarak çözülmelidir. Geçersiz sözleşmeye istinaden taraflar ancak verdiklerini geri isteyebilirler ve iadeye karar verilirken de satış bedeli olarak verilen paranın alım gücünün ilk ödeme tarihindeki alım gücüne ulaştırılması ve o şekilde iadeye karar verilmesi (denkleştirici adalet ilkesi) gerekir.
(Şerh No: 14518 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2013)

İyi niyetle zenginleşen kimse, zenginleşmenin geri verilmesinden dolayı, zenginleşme hiç olmasaydı bulunacağı durumdan daha kötü duruma düşürülemez.
(Şerh No: 4967 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 25-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 63 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.78 ve Gerekçesi
B. Geri vermenin kapsamı I. Zenginleşenin yükümlülüğü MADDE 78- Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür. GEREKÇESİ: MADDE 78- 818 sayılı Borçlar Kanununun 63 üncü madde...
(Şerh No: 8811 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 63 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 63 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 63 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03488493 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.