Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 734

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 734
c. Kullanılması
Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.

Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hakim tarafından belirlenen süre içinde hakimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.

Gerekçesi için Bkz.
 5  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 24-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 734 İçtihatları

Açılan önalım davasından kısa bir süre sonra ve açılan dava tapuya şerh edilmiş iken, davadan haberdar olduğunu beyan ederek ve tüm hukuki vecibelerini üstlenerek payı yüksek bedelle satın alan kişinin iyiniyetli olduğundan söz edilemez. İkinci satışta dahili davalının önalım davası sonucu elinden çıkacak bir payı bile bile satın alması hayatın olağan akışına uygun değildir. Payın ikinci kez kötüniyetle el değiştirmesi karşısında mahkemece davacıya ilk satışta tapuda gösterilen satış bedeli üzer...
(Şerh No: 13670 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-05-2012)

Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü şahsa satılması halinde, diğer paydaşa o payı öncelikle satın alma hakkını veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve o payın üçüncü kişiye satılması ile kullanılabilir hale gelir. Önalım bedeli tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından ibarettir. Önalım hakkına konu payın dava sırasında bir başka kişiye veya satışı yapan paydaşa satılması...
(Şerh No: 8732 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-12-2010)

Duruşmada tapudaki bedel üzerinden önalım hakkını kullanmayacaklarını beyan ettikten sonra aynı oturumun; tapudaki bedel ve masraf toplamının depo edilmesine yönelik ara karar gereğini verilen süre içinde yerine getiren davacının davasının kabulüne karar verilmelidir.
(Şerh No: 5360 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-04-2010)

Şufa davalarında dava değeri tapuda gösterilen satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderleridir. Mahkemece yapılan keşif sonucu belirlenen değere dayanarak görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 5359 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-04-2010)

Kesin mehilden sonra duruşma gününden önce bedelin ve masraf tutarı toplamının depo edilmesi halinde davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 5358 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 23-04-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 734 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 734 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm mevcut değildir. Maddenin birinci fıkrası ile önalım hakkının alıcıya karşı dava açılması suretiyle kullanılması esası getirilmiştir. Yürürlükteki hükümler önalım hakkının, dava dışı bir beyanla kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak buna rağmen bu beyanla istenilen sonucun elde edilebilmesi sonuçta daima bir dava açılmasını gerektirmektedir. Yeni düzenlemeyle, uygulamada önalım hakkının gerçekleşmesinin daima bir davayı ge...
(Şerh No: 2829 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 734 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 734 Yabancı Dil Çevirileri

Pre-emption right is exercised by filing action against purchaser. Owner of pre-emption right, is obliged to deposit sale price and title deed expenses fallen to purchaser in cash to the place and within certain time that judge specified before being decided on recording of the share to his or her name.
(Şerh No: 14760 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 17-06-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 734 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 734 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11434 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04599309 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.