Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1983/ 6-1028 Esas 1984/ 86 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Kesin mehilden sonra duruşma gününden önce bedelin ve masraf tutarı toplamının depo edilmesi halinde davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.
(Karar Tarihi : 08.02.1984)
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 1983/6-1028
Karar No: 1984/86

Dava: Taraflar arasındaki "şufa" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; A____ Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 22.9.1980 gün ve 1979/378-1980/250 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

(... 14.7.1980 tarihli oturumda şufa bedeli ve masraf tutarı 124.050 liranın mahkeme veznesine depo edilmesi için bir aylık kesin mehil verilmesine ve bu süre içinde para depo edilmediği takdirde sarfınazar edilmiş sayılmasına ve duruşmanın 22.9.1980 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. Davacı, bir aylık süreyi geçirdikten sonra ancak yargılama günü gelmeden 19.8.1980 tarihinde satış bedeli ile masraf tutarını mahkeme veznesine yatırmıştır. Davacı yargılamanın talik edildiği günden evvel mahkeme veznesine yatırmakla 20.6.1951 tarih, 13/5 sayılı içtihadı birleştirme kararının getirdiği esaslara göre, verilen mehil içerisinde yatırılıp yatırılmaması sonucu etkili değildir. Zira içtihadı birleştirme kararında belirtildiği şekilde bedelin hükümden önce re'sen nazara alınarak, münasip mehil içinde bedelin yatırılmasıdır. Burada yargılama 22.9.1980 tarihine talik edilirken paranın yatırılması için bir aylık mehil verilmesi geçersizdir. Verilen mehil bu bakımdan sonucu etkilememektedir. Bu cihet nazara alınmadan yazılı şekilde red kararı verilmesi usul ve kanuna aykırıdır...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

KARAR : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 734 :Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.

Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hakim tarafından belirlenen süre içinde hakimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 23-04-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02679896 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.