Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 732

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 732
II. Devir hakkının kısıtlamaları
1. Yasal önalım hakkı
a. Önalım hakkı sahibi
Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.

Gerekçesi için Bkz.
 7  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 24-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 732 İçtihatları

Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında 20.03.1957 tarih 1956/12 E. 1957/2 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının, sözleşmede taraf olan kişinin işlemde muvazaa savunmasında bulunamayacağı ve bunu her türlü delille ispat edemeyeceği kuralının istisnası olduğu görülmektedir. Anılan kararın uygulanabilmesi için öncelikle satışın, satış tarihi itibariyle doğrudan mirasçılar arasında yapılması gerekmeyip, temlikin taraflarının akraba olması yeterlidir. Temlikin akrabalar arasında satış şeklinde ya...
(Şerh No: 17037 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 07-10-2020)

Önalım hakkına ilişkin davalarda fiili paylaşım iddiası davanın her aşamasında; Yargıtay aşamasında dahi ileri sürülebilir.
(Şerh No: 16887 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-03-2019)

Paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda pay sahiplerinin genel feragati resmi şekle tabi olduğu halde; "belli bir satışa" ilişkin feragatin yazılı şekilde yapılması yeterlidir. [16.5.1951 gün ve 19/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince paydaşlardan birinin adını belli ettiği üçüncü kişiye karşı başka bir paydaştan paylı malı satın aldığında şufa hakkını kullanmayacağı yolundaki sözleşme biçime bağlı olmadan geçerlidir.]
(Şerh No: 14146 - Ekleyen: Av.Avni OLCAY - Tarih : 16-12-2012)

Şuyulandırma sonucu paydaşlık durumunun sona ermesi halinde önalım hakkı da düşer. Bu durumda açılmış bir önalım davası varsa davacı bu sıfatını kaybettiğinden davanın konusu kalmaz.
(Şerh No: 14144 - Ekleyen: Av.Avni OLCAY - Tarih : 12-12-2012)

1/2 pay sahibi davacılar, şufalı payın ilişkin olduğu taşınmazın diğer yarı pay sahibi K____ Ticaret ve Sanayii Limited Şirketinin, bu payını, 1/8 oranında davalılara sattığını beyanla şufa haklarının tanınması isteği ile dava ikame etmişlerse de; Davalılara satış şeklinde hisse intikalini yapan kollektif şirket ortaklarının yalnızca davalılar olması, başkaca şirketin ortağı bulunmaması karşısında temlik edenin esas maksadının ivaz elde etmek değil, tasfiye halinde bulunan şirket mallarının ...
(Şerh No: 9398 - Ekleyen: Av.Nilüfer YURDAKUL - Tarih : 04-01-2011)

Önalım hakkına ilişkin payın satış yapan önceki ya da başka bir paydaşa dönmesi davacının ilk satışla doğan önalım hakkını kullanmasına engel değildir.
(Şerh No: 4771 - Ekleyen: Av.Ahmet Turhan DEMİROĞLU - Tarih : 14-03-2010)

Hisseli gayrimenkulde fiili taksimin yapıldığı hallerde, fasılaszı nizasız kullanım sözkonu ise diğer hissedarların şuf'a davası açmaya hakları yoktur.
(Şerh No: 4380 - Ekleyen: Av.İlknur ADİLLER - Tarih : 17-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 732 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 732 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Önalım hakkıyla ilgili olarak bu maddeleri karşılayan İsviçre Medenî Kanununun 681 -683 üncü maddelerinde Ocak 1965'de yürürlüğe giren yasayla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler göz önünde tutulmak suretiyle bu kısımda yeni 733 üncü madde düzenlenmiştir. Maddede paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın kendi payını ister tamamen ister kısmen bir başkasına satması hâlinde, diğer paydaşların önalım haklarını kullanabilecekleri öngörülmüştür. Bu suretle, önalım hakkının, b...
(Şerh No: 2827 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 732 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 732 Yabancı Dil Çevirileri

In case a shareholder in shared ownership sold his or her share over immovable to third person wholly or partly, other shareholders may exercise pre-emption right.
(Şerh No: 14757 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 16-06-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 732 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 732 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11432 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 25-04-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04404497 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.