Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Av.K. MADDE 2

     
 
1136 S.lı Avukatlık Kanunu MADDE 2
(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
       Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.
       (Değişik : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.
 3  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 09-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

Av.K. MADDE 2 İçtihatları

avukat olan davacının, S____ Ticaret adına yürüttüğü gümrük işlemlerinin, adı geçen firma ile arasında olan vekalet ilişkisi kapsamında kaldığı, bir başka anlatımla, söz konusu firmaya verilen para cezasına karşı davacı tarafından yapılan idari itirazın, " geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmek" fiili olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığından, davacıya verilen idari para cezasında ve bu cezaya vaki itirazın reddinde...
(Şerh No: 14236 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 18-01-2013)

Avukatın görevini ifa ederken engellenmesi Avukatlık Kanunu 2. ve 57. maddeleri gereği “görevliye (memura) etkin direnme” olarak kabul edilmektedir.
(Şerh No: 9827 - Ekleyen: Av.Bahadır Turan DURMAZ - Tarih : 30-01-2011)

Bir bankanın hukuk müşavirliğinde çalışan avukatın, meslektaşının Av.K. madde 2 gereğince kendisinden talep ettiği bilgiyi Bankalar Kanununun 22/8 maddesi gereğince gizli bilgi olduğu gerekçesiyle vermemesi disiplin cezasını gerektirir.
(Şerh No: 705 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 13-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

Av.K. MADDE 2 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Avukatlık Kanunu Madde 2: Avukatlığın Amacı ve Avukatın Bilgiye Ulaşması
BİRİNCİ FIKRA: Avukatlığın amacı müvekkilinin çıkarını korumaktır. 2.maddede bu amaç göz ardı edilmiştir. ‘’Adalet Tanrıça’sının amacı’’ yanlışlıkla avukatlığın amacı olarak maddeye konmuştur. Avukatın vekil olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Müvekkil adalet peşinde değildir. Vekil müvekkilinden bağımsız bir savunma yapabilir ama müvekkilinin haklarından ayrı bir yola gitmemelidir. Avukatlık Kanunu'nda avukatın adaletten ayrılmasına izin verilmemiştir. Adalet ancak kuralları uygulamakla...
(Şerh No: 817 - Ekleyen: Av.Armağan KONYALI - Tarih : 28-11-2009)

"Avukatların Delil Toplama Yetkisi ve Delil Toplama Yöntemleri" başlıklı madde önerisi
Bu maddede 2001 tarihinde yapılan değişiklik ile; Yargı Kurumları, Kamu Kurumları ile Kamusal Faaliyet Gösteren Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin avukatlara yardımcı olması zorunluluğu getirilmiş ise de; maddedeki"...kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla..." hükmünden dolayı bir çok kurum uygulamada zorluk çıkarmaktadır. Nitekim hemen her kurumun kendince bir mevzuatı ve gizlilik prensibi vardır. Bilgi vermek istemediklerinde buna gerekçe oluşturabilecek bir mevzuat hükmü öne sürmektedirle...
(Şerh No: 734 - Ekleyen: Av.Elkan ALBAYRAK - Tarih : 18-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

Av.K. MADDE 2 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

Av.K. MADDE 2 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

Av.K. MADDE 2 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02675796 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.