Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 6

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 6
D - İSPAT KURALLARI
I. İSPAT YÜKÜ
Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

Gerekçesi için Bkz.
 12  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 14-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 6 İçtihatları

Ziynet alacağı davasında ispat yükü kadına aittir.
(Şerh No: 16504 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 29-07-2016)

Bononun "bedeli malen ahzolunmuştur" kaydını taşıması, teslim edilen mal karşılığında düzenlenmiş olduğuna karine teşkil eder. Karinenin aksini, yani malın kendisine teslim edilmediğini iddia eden alıcı, bu iddiasını usulüne uygun delillerle kanıtlaması gerekir.
(Şerh No: 15562 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-06-2014)

Havale ödeme vasıtası olup, borcun ödendiğini gösterir. Dosya arasında bulunan banka dekontunun incelenmesinde herhangi bir kayıt içermediği görülmektedir. Bu itibarla davacının, dava konusu 1.000.000.000 TL'nı davalıya borç olarak verdiğini yasal delillerle ispatlaması gerekir. İlişkili: [url]http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=14881 [/url]
(Şerh No: 14882 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-07-2013)

Karara konu menfi tespit davasında; davacı (borçlu), davalının (alacaklının) icra takibinin dayanağı senette malen kaydı bulunmasına karşın aralarında bir mal alışverişi bulunmadığını, senedin bankadan kırdırılarak kendisine bedelinin verilmesi amacıyla düzenlendiğini, ancak senedin bankaya ibraz edilmediği gibi, kendisine de bir ödeme yapılmadığı iddia ederek bonodan dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Davalı (alacaklı) ise, bonoda malen kaydı bulunmasına karşın borçlu ile aralarınd...
(Şerh No: 14088 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-11-2012)

Kendisine çekle yapılan ödemeyi kabul etmesine rağmen, bu ödemenin uyuşmazlık konusu alacak dışında başka bir borç ilişkisinden kaynaklandığını iddia eden taraf; işbu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür.
(Şerh No: 13540 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2012)

Taraflar arasındaki "kat karşılığı inşaat sözleşmesi"ne mesnetle yüklenici, arsa sahibine eksik işlere mahsuben çek verdiği iddiasında bulunmuş; arsa sahibi ise belirtilen çeki aldığını fakat bu çekin, bir başka alacağına mahsuben verildiğini ileri sürmüştür. Arsa sahibinin bu ikrarı, bağlantısız bileşik ikrar niteliğindedir. Bu durumda arsa sahibinin, kendisine yapılan ödemenin başka bir borç nedeniyle yapıldığı iddiasını yazılı ve yasal delillerle kanıtlaması gerekir.
(Şerh No: 13539 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2012)

Havale, hukuksal nitelikçe bir ödeme vasıtası olduğundan; bir başka anlatımla, havalenin, mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla yapıldığı yolunda yasal karine bulunduğundan; bu yasal karinenin tersini ileri süren havaleci, iddiasını ispatla mükelleftir.
(Şerh No: 13538 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2012)

Havale, bir ödeme vasıtasıdır ve havalenin, mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla yapıldığı yolunda yasal karine vardır. Bu yasal karinenin tersini ileri süren havaleci, bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür.
(Şerh No: 13537 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2012)

Normal koşullarda ziynet eşyalarının kadının üzerinde olduğunun kabulü gerektiğinden ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu da kadının ispatlaması gerekir. Kararda; somut durumun özellikleri dikkate alınarak, anılan ispat külfetinin yer değiştirebileceği ve erkeğin, lehine olan yukarıdaki karineden yararlandırılamayabileceği tartışılmıştır.
(Şerh No: 13407 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-03-2012)

Herkes iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.Kapanış tasdikleri olmayan davacı defterleri davacı lehine tek başına delil teşkil edemez.
(Şerh No: 12311 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-10-2011)

Hayat deneylerine göre olağan olanın bu çeşit eşyanın kadının üzerinde olması ya da evde saklanması, muhafaza edilmesidir. Diğer bir deyimle, bunların davalı tarafın zilyetlik ve korumasına terk edilmesi olağana ters düşer. Diğer taraftan, ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen türden eşyadır. Bu nedenle, evden ayrılmayı tasarlayan kadının bunları önceden götürmesi, gizlemesi her zaman mümkün olduğu gibi, evden ayrılırken üzerinde götürmesi de mümkündür. Bunun sonuc...
(Şerh No: 4346 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-02-2010)

Takip dayanağı zamanaşımına uğramış bono, temel ilişki yönünden yazılı delil başlangıcı niteliğinde olup davacı tarafın buna dayalı olarak tanık dinletme hakkı bulunmaktadır. Davacı dinletmiş olduğu tanıklar ile taraflar arasındaki temel ilişkinin varlığını ve senedin bu nedenle verilmiş olduğunu kanıtlamıştır. O halde artık; senet üzerinde yazılı bedeli ödediğini ispat etmesi gereken davalıdır. Davalı dava konusu alacak miktarını tanıkla ispat edemeyeceği gibi bu konuda tanıkta dinlete...
(Şerh No: 4342 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 6 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklikten önceki hali
(D) BEYYİNE : I - BEYYİNE KÜLFETİ : Madde 6 - Kanun, hilafını emretmedikçe tarafeynden her biri müddeasını ispata mecburdur.
(Şerh No: 2719 - Ekleyen: Av.Zeynep ÖDER - Tarih : 23-12-2009)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 6 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde 1984 tarihli öntasarının 6 ncı maddesinden kısmen değiştirilerek alınmış, konu ve kenar başlıkları günümüz diline uyarlanarak aynen korunmuştur.
(Şerh No: 746 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 6 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 6 Yabancı Dil Çevirileri

Unless otherwise provided by the law, each party is liable to prove the alleged facts on which he/she/it bases his/her/its claims.
(Şerh No: 11289 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 20-11-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 6 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 6 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6483 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 01-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04588294 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.