Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 7

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 7
(Değişik madde: 16/07/1981 - 2494/1 md.)

       Diğer bir mahkeme yahut idari makam veya yargı merciinin görevine giren bir dava veya iş kendisine arz olunan mahkeme, duruşma yapmadan görevsizlik kararı verebileceği gibi davanın her safhasında kendiliğinden görevli olmadığına da karar verir.

       Görev itirazı davanın her safhasında ileri sürülebilir.

       Bir dava, asliye mahkemesinde hükme bağlandıktan sonra, davanın sulh mahkemesinin görevi içinde olduğu ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulunulamaz.
 5  İçtihat    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Admin, 04-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 7 İçtihatları

Mahkemece, doğum ve ölüm olaylarının nüfus kütüğüne işlenmesinin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu gözetilerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 7/1. maddesi gereğince görev yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 11384 - Ekleyen: Stj.Av.Fulya IŞILAK - Tarih : 18-04-2011)

Kaçak Elektrik Tahakkukuna Karşı Açılan Menfi Tespit Davasında Tüketici Mahkemesi Değil Genel Mahkemeler Görevlidir
(Şerh No: 9824 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 30-01-2011)

Karayolunda seyir halinde iken husule gelen kazada ölen işçinin mirasçılarına, işveren şirket tarafından adli yargı kararı ile ödenen tazminatın, İşveren Şirketçe, bu davada kusuru bulunduğu saptanan Karayolları Genel Müdürlüğünden rücuen tahsili talebi ile ikame edilecek davanın, Borçlar Kanunu hükümlerine göre görüm ve çözümünde adli yargı yeri görevlidir.
(Şerh No: 3588 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-01-2010)

İşveren tarafından, görevi esnasında teröristlerce öldürülen işçinin mirasçılarına ödenen maddi ve manevi tazminat tutarının rücuan İçişleri Bakanlığı'ndan talebi halinde davaya bakma görevi adli yargınındır.
(Şerh No: 3587 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-01-2010)

ASKİ'nin haksız eylem niteliğindeki tutumundan kaynaklanan uyuşmazlığın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.
(Şerh No: 1119 - Ekleyen: Av.Kamil Nadir SARILKAN - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 7 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 7 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 7 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 7 Türkçeleştirme Önerileri

Diğer bir mahkeme ya da yönetsel orun ya da yargı biriminin görevine giren bir dava ya da iş görevsiz bir mahkemenin önüne geldiğinde, mahkeme duruşma yapmadan görevsizlik kararı verebileceği gibi davanın her aşamasında kendiliğinden görevli olmadığına da karar verir. Görevsizlik savı davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Bir dava, asliye hukuk mahkemesinde sonuca bağlandıktan sonra, davanın sulh mahkemesinin görevi içinde olduğu ileri sürülerek üst mahkemede buna karşı çıkılamaz.
(Şerh No: 177 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 23-10-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03785801 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.