Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 31

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 31
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi
Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir.
HMK. MADDE 31 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaHUMK.75
 2  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 31 İçtihatları

Kilometresi ile oynanmış aracın satış iddiasındaki belirsizliği gidermek için atanan bilirkişinin uyuşmazlığa konu olan araç üzerinde inceleme yapmadan sadece dosya üzerinden yaptığını değerlendirme ile rapor sunulması ve hakimin raporu hükme esas olarak karar vermesi HMK 31. göre mümkün olmadığı ayrıca hakimin davayı aydınlatma ödevi bulunduğundan her türlü belirsizliği gidermesi gerekmektedir.
(Şerh No: 16832 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018)

Maddi tazminatın çeyiz ve ziynet eşyasıyla ilgili bölümü hakkında bu eşyaların cins, nitelik, sayı olarak hangi eşyaları kapsadığı ile talep edilen bedeli hakkında Mahkemece açıklama istenilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 13637 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 20-05-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 31 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Hâkimin, uyuşmazlığın aydınlatılması bakımından neler yapabileceğinin hüküm altına alındığı bu madde, 1086 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını karşılamaktadır. 75 inci maddede, “iki tarafın iddiaları hududu dahilinde olmak üzere” şeklinde ifade edilen husus “uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda” ibaresi kullanılarak ifade edilmiştir. Bu düzenlemeye göre, hâkimin ancak bu hâllerde, taraflardan açıklama isteme, soru sorma ve delil göstermele...
(Şerh No: 9987 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 31 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 31 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 31 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 31 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9875 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

HMK. MADDE 31 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

MülgaHUMK. MADDE 75.
Kanunun tayin eylediği istisnalardan başka hallerde hakim iki taraftan birinin söylemediği şeyi veya iddia sebeplerini re'sen nazarı dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek hallerde dahi bulunamaz.

Ancak müphem ve mütenakız gördüğü iddia veya sebepler hakkında izahat istiyebilir.

Hakim davanın her safhasında iki tarafın iddiaları hududu dahilinde olmak üzere kendilerini istima ve lazım olan delillerin ibraz ve ikamesini emredebilir.
 2  İçtihat   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03716612 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.