Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/16613 KARAR NO: 2017/2063 İçtihat

Üyemizin Özeti
Kilometresi ile oynanmış aracın satış iddiasındaki belirsizliği gidermek için atanan bilirkişinin uyuşmazlığa konu olan araç üzerinde inceleme yapmadan sadece dosya üzerinden yaptığını değerlendirme ile rapor sunulması ve hakimin raporu hükme esas olarak karar vermesi HMK 31. göre mümkün olmadığı ayrıca hakimin davayı aydınlatma ödevi bulunduğundan her türlü belirsizliği gidermesi gerekmektedir.
(Karar Tarihi : 20/02/2017)
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı 06 A... plakalı aracı internette görüp beğendiğini Ostim araba pazarında davalı ile yapılan pazarlık sonucu 17.250,00 TL‘ye satın aldığı aracı servise götürdüklerinde bir takım arızaların tespit edildiği, davalının anlaşma yoluna girmemesi nedeniyle uzman mütalaası alındığı mütalaada aracın kilometresi ile oynandığının tespit edildiği aracın değer kaybı nedeniyle fazladan ödenen 4.250,00 TL'nin ihtarname tarihi olan 13.06.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte taraflarına ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, aracın servis kayıtlarında, gizli ayıp olarak ileri sürülen kilometredeki düşürülmenin satış tarihinden sonra meydana geldiği bundan da davalı satıcının sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davacının talebini reddetmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu olayı aydınlatmaya yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bilirkişinin dosya üzerinden değerlendirme yaparak sonuca ulaştığı, araç üzerinde inceleme yaparak bizzat değerlendirme yapmadığı gibi ilgili test kuruluşlarında aracın gerçek kilometresinin tespiti hususunda ve yöntemler hakkında bilgi vermediği ve böylece oluştuğu iddia edilen çelişkili durumu taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine uygun bir rapor haline getirmediği açık olup, her ne kadar temyiz aşamasında sunulmuş ise de, davacının elindeki ...Oto Test servis kaydının esasen bu eksik incelemeyi işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulu oluşturarak yukarıda belirtilen hususları da dikkate almak suretiyle denetime elverişli rapor alınıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı lehine BOZULMASINA, HUMK'nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 31 :Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 12-09-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02448893 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.