Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tüketici senedi, takibin iptali görevli mahkeme

Yanıt
Old 05-04-2019, 11:22   #1
Kasparov108

 
Varsayılan Tüketici senedi, takibin iptali görevli mahkeme

Merhaba sayın meslektaşlarım. Avukatlar günümüz kutlu olsun

Bir icra takibinde 3 borçlu için örnek 10 yapılıyor. 2 sine tebligat gelmemiş birisi ise kesinleşmiş.

Tebligat doğrudan TL 21/2 ye göre yapılmış.
Takip mükerrer bir takip. (Örnek 7 ile de açılmış sözleşmeye dayanarak)

Senetler emre yazılı ve tek.

Biz bu takibin iptalini acaba icra mahkemesinden mi yoksa tüketici mahkemesinden mi istemeliyiz.

Kabul icra mahkemesi daha hızlı yol ama derteslik itirazımızı inceleyecek mi.

Takibin 1 borçlu için kesinleştiğini, doğrudan tk 21/2 ye göre tebliğ (muhtara) olduğunu düşünürsek sizce hangisi daha mantıklı. Çok ortada kaldım. Şimdiden teşekkürler
Old 21-07-2019, 15:14   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Geciken katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

05 Nisan 2019'dan bu yana...
Ne yaptınız, neye karar verdiniz...?
Sonucu bizlerle paylaşır mısınız lütfen

Yaptığım derlemeyi -gecikmiş olsa da- aşağıda sunuyorum :


1)Bir icra takibinde 3 borçlu için örnek 10 yapılıyor.
*Üç borçlu (Keşideci, Lehtar,Ciranta) ?
*Borçlu : Gerçek /Tüzel kişi
*Kambiyo senetlerine
(çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri, (Örnek No: 10: İcra Ve İflas Kanunu Yönetmeliği - Kullanılması Zorunlu Olan Basılı Kağıtlar, m.19/j)

2)2 sine tebligat gelmemiş birisi ise kesinleşmiş.
*UYAP- Tebligat görüntüleri
*Kambiyo Senetleri
(Çek Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri – İK.m.168 vd. -

3)Tebligat doğrudan TL 21/2 ye göre yapılmış.
* Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina- Tebligat K.m.21/2- Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

* Tüzel kişilerin memur ve müstahdemlerine tebligat- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik .m.21/2-“… kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir.”

4)Takip mükerrer bir takip. (Örnek 7 ile de açılmış sözleşmeye dayanarak)
*Örnek No 7 - İlamsız takipte ödeme emri- İcra Ve İflas Kanunu Yönetmeliği - Kullanılması Zorunlu Olan Basılı Kağıtlar, m.19-j)
*SÖZLEŞME ?
*Yani aynı borçlular ve aynı miktar için hem Kambiyo ve hem de İlamsız takip mi yapılmış?


5)Senetler emre yazılı ve tek.
*Senet ve Sözleşme Bağlantısı ?
*Bono veya Emre Yazılı Senet – TTKm.776 vd.


Alıntı:
6)Biz bu takibin iptalini acaba icra mahkemesinden mi yoksa tüketici mahkemesinden mi istemeliyiz.

*İcra Mahkemesinin Kararıyle Takibin Talik veya İptali-İİK.m.71

*Tüketici Mahkemesi ? – “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.” (6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkinda Kanun, m.73-1)

Alıntı:
7)Kabul, icra mahkemesi daha hızlı yol ama derteslik itirazımızı inceleyecek mi.
*İCRA Mahkemesi –

*”… İcra mahkemesi yargılamasındaki ilkeleri düzenleyen 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun ‘yargılama usulleri’ başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrası icra mahkemesinde basit yargılama usulünün uygulanacağını düzenlemiştir.
Basit yargılama usulüne ilişkin kurallar Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 316-322. maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 320. maddesinin 4. fıkrasında basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği düzenlenmiş ve 322. maddesinin 1. fıkrasında da bu Kanun ve diğer kanunlarda basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hâllerde, yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir…”
HGK. E. 2017/12-718, K. 2019/131, T. 12.2.2019
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=hgk-2017-12-718.htm&kw=`%C4%B0CRA+Mahkemesi`#fm

*“…borçlunun takibin iptali, borca itiraz, imzaya itiraz gibi İcra ve İflas Kanununa dayalı olarak icra mahkemesine yaptığı başvuruların hukuk davası olarak nitelendirilmesine yasal olanak bulunmadığı…” -HGK. E. 2017/12-366, K. 2019/174, T. 19.2.2019
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=hgk-2017-12-366.htm&kw=`%C4%B0CRA+Mahkemesi`#fm

*DERDESTLİK… “…derdestlik ( Mülga ) 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( HMUK )'nda ilk itiraz olarak düzenlendiği hâlde, 6100 Sayılı HMK'nın 114/1- ( ı ) maddesiyle dava şartı olarak kabul edilmiştir.
Dava şartları, mahkemece davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi için gerekli olan koşullardır. Diğer bir anlatımla; dava şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esasına girebilmesi için aranan “kamu düzeni” ile ilgili zorunlu koşullardır. Mahkeme, hem davanın açıldığı günde hem de yargılamanın her aşamasında dava şartlarının tamam olup olmadığını kendiliğinden araştırıp incelemek durumunda olup; bu konuda tarafların istem ve beyanları ile bağlı değildir…”
HGK. E. 2017/11-97, K. 2018/1336, T. 19.9.2018
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=hgk-2017-11-97.htm&kw=`derdestlik+itiraz%C4%B1`#fm

Alıntı:
8)Takibin 1 borçlu için kesinleştiğini, doğrudan tk 21/2 ye göre tebliğ (muhtara) olduğunu düşünürsek sizce hangisi daha mantıklı. Çok ortada kaldım.

*”… daha özel bir kanun olan İİK.daki hükümlerin daha genel bir kanun olan HMK. ile değiştirildiği söylenemez.
Uygulamada da HMK.daki hükümlerin açıkça bir yollama yapmadıkça İİK.da uygulanmayacağı kabul edilmektedir. …”

6.HD. E. 2015/13147, K. 2016/6749, T. 16.11.2016
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...2015-13147.htm

Saygılar
Old 21-07-2019, 15:23   #3
Kasparov108

 
Varsayılan

Merhaba sayın meslektaşım. Bilgiler için teşekkür ederim.

İcra hukuk mahkemesinde hem derdestlik hemde tüketici senedinin emre yazılı olmasından ötürü takibin iptalini ve tedbiren durdurma istedik.

Yüzde 20 karşılığında tedbiren durdurma verdi. İlk duruşma geçen haftaydı. Mazeret gönderdi karşı yan. Sanırım ekim ayındaki duruşmada karar çıkacaktır.

Bu arada takip çıkış miktarları aynı değil. Birisi 12 bin alacak 5 bin faiz iken diğeri 15 alacak 2 bin faiz. Sonuçta her ikisi de 17 bin. Müvekkilin mallarını kaldırdılar tedbir kararı verilmeden önce. kaldırırken senet takibinde sözleşmeyi sunup kaldırdılar. O sözleşmeye dayanarak derdestlik itirazında bulunduk.

Sözleşmeyi kabul ederlerse derdest olduğunu kabul etmiş olacaklar. Bu sebeple tazminat çıkması gerek.

Sözleşmeye dayanarak ilk takibi yapmadıklarını iddia ederlerse de davayı tüketici senedinden ötürü kazanacağımızı düşünüyorum. Bu sonuçla da ilk takibe devam edemeyecekler.

Tabi ki düşüncem bu yönde... Aksi olur mu bilmem
Old 22-06-2021, 15:47   #4
Av. Eda DUMAN

 
Varsayılan

"Merhaba sayın meslektaşım. Bilgiler için teşekkür ederim.

İcra hukuk mahkemesinde hem derdestlik hemde tüketici senedinin emre yazılı olmasından ötürü takibin iptalini ve tedbiren durdurma istedik.

Yüzde 20 karşılığında tedbiren durdurma verdi. İlk duruşma geçen haftaydı. Mazeret gönderdi karşı yan. Sanırım ekim ayındaki duruşmada karar çıkacaktır.

Bu arada takip çıkış miktarları aynı değil. Birisi 12 bin alacak 5 bin faiz iken diğeri 15 alacak 2 bin faiz. Sonuçta her ikisi de 17 bin. Müvekkilin mallarını kaldırdılar tedbir kararı verilmeden önce. kaldırırken senet takibinde sözleşmeyi sunup kaldırdılar. O sözleşmeye dayanarak derdestlik itirazında bulunduk.

Sözleşmeyi kabul ederlerse derdest olduğunu kabul etmiş olacaklar. Bu sebeple tazminat çıkması gerek.

Sözleşmeye dayanarak ilk takibi yapmadıklarını iddia ederlerse de davayı tüketici senedinden ötürü kazanacağımızı düşünüyorum. Bu sonuçla da ilk takibe devam edemeyecekler.

Tabi ki düşüncem bu yönde... Aksi olur mu bilmem"

Kasparov108 Meslektaşım dava sonucunuz ne oldu acaba?
Old 22-06-2021, 16:24   #5
Kasparov108

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşım. Tüketici senedinin nama yazılı olması gerektiği sebebiyle davayı kazandık. Derteslik konusuna hiç girmedi mahkeme
Old 24-06-2021, 17:14   #6
Av. Eda DUMAN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kasparov108
Merhaba meslektaşım. Tüketici senedinin nama yazılı olması gerektiği sebebiyle davayı kazandık. Derteslik konusuna hiç girmedi mahkeme

Çok teşekkürler meslektaşım, iyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Emre yazılı tüketici senedi / takibin iptali davası Av. Koray ÖZDOĞAN Meslektaşların Soruları 3 07-04-2017 08:23
Görevli Mahkeme? Tüketici Mahkemesi? Dikta Meslektaşların Soruları 3 28-10-2014 12:51
kambiyo senedi vasfı- görevli mahkeme hatice_bck Meslektaşların Soruları 3 19-02-2013 12:24
Tüketici Kredisi-Görevli Mahkeme avfatih Meslektaşların Soruları 1 11-06-2010 23:51
Teminat senedi takibin iptali avukat1980 Meslektaşların Soruları 3 09-02-2008 21:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04527593 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.