Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tedbir nafakasını ödemeyeni şikayet edebilir miyiz ? Yargıtay İlamı

Yanıt
Old 12-02-2009, 22:58   #1
justicewarior

 
Mutsuz Tedbir nafakasını ödemeyeni şikayet edebilir miyiz ? Yargıtay İlamı

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Bir boşanma davam var.Hakim 4.duruşmada 150 tl tedbir nafakasına hükmetti.Karar kesinleşmediği için bende ilamsız takip yaptım.Davacı tarafın birikmiş 6 aylık nafaka borcu var.Eğer borçu taraf ilamsız takipte ödeme emrini aldığı zaman eğer 1 ay için de tedbir nafakasından doğan nafaka borcunu ödemezse , ben tedbir nafakasını ödememeden dolayı icra ceza mahkemesine şikayet edebilirmiyim.( Ben Şikayet edilir diye biliyorum, Ama tam emin değilim...) Yargıtay Kararı ışığında açıklarsanı çok sevinirim.

Saygılar.
Old 12-02-2009, 23:28   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 2005/17-7
K. 2005/37
T. 19.4.2005
• NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( İlamla Hükmedilmiş Nafakanın Tahsili için Konulan İcra Emrine Uymama Nedeniyle )
• SANIĞA TEBLİGAT ( Nafaka Borcunu Ödememek Suçundan Dolayı Ceza Verilebilmesi için Aylık Nafakanın Tahsili için İcra Takibine Başlanılmış ve İcra Emrinin Borçlu-Sanığa Tebliğ Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
• TAKİP TALEBİNİN USULÜNE UYGUN OLMASI ( Talebin Türk Lirası Üzerinden Değil Amerikan Doları Üzerinden Yapılmış Olması Karşısında Bu Takip Talebinin Yasaya Uygun Olmaması )
• DÖVİZLE TAKİP ( Takip Talebinin Türk Lirası Üzerinden Değil Amerikan Doları Üzerinden Yapılmış Olması Karşısında Bu Takip Talebinin Yasaya Uygun Olmaması ve Borçlu-Sanık Aleyhine Sonuç Doğurmaması )
• NAFAKA ALACAĞI ( Şikayete Tabil Bulunan Nafaka Hükmüne Uymamak Suçunun Oluşabilmesi için Nafaka Ödenmesinin Kesinleşmiş Bir Mahkeme Kararına Dayanması Aylık Nafakanın Tahsili için İcra Takibine Başlanılmış ve İcra Emrinin Sanığa Tebliğ Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
• ŞİKAYET ZAMANAŞIMI ( Şikayet Hakkının Suçun İşlendiğinin Öğrenilmesinden İtibaren Üç Ay ve Her Halde İşlenmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kullanılmasının Gerekmesi )
765/m.59
2004/m.58,344
ÖZET : İcra ve İflas Yasasının 344. maddesinde düzenlenen ve şikayete tabi bulunan nafaka hükmüne uymamak suçunun oluşabilmesi için, nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılmış ve icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması, dava açılmış ise sonuçlanmış olması ve şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmektedir.
Old 13-02-2009, 00:19   #3
justicewarior

 
Varsayılan

Sayın Bülent Sabri Akpunar;

KANUN NO: 4949
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 17 Temmuz 2003


MADDE 97.- 2004 sayılı Kanunun 344 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:
Mahkemece ara kararı ile hükmedilen nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

Bunula İlgili yani ara karar ile ödenmesi gerekn tedbir nafakasını ödemesi gerekipde ödemeyen borçlu hakkında nafaka hükmüne uymamadan dolayı Yargıtay Kararı istiyorum.

Sizin belirttiğiniz karadaki gibi kararın nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması gerekmiyor anladığım kadarıyla.Yoksa yanılıyormuyum.?.

saygılar...
Old 13-02-2009, 16:18   #5
Av.Bilgin Elial

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi

Esas: 2004/13432
Karar: 2005/805
Tarih: 07.02.2005

ÖZET: İcra takip tarihi itibariyle kesinleşmiş ilam hükmüne dayanmayan ve ara kararı ile takdir edilen tedbir nafakası boşanma davasının kesinleşmesiyle ortadan kalkar bu tür nafakayı ödememe nafaka borcunu ödememe suçunu oluşturmaz.

Old 13-02-2009, 16:19   #6
Av.Bilgin Elial

 
Varsayılan

Ben anlayamadım..O zaman değişikliğin ne anlamı var?
Old 14-02-2009, 12:50   #7
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
16.Hukuk Dairesi


Esas: 2005/601
Karar: 2005/2141
Karar Tarihi: 25.03.2005


ÖZET: Eylemin suç tarihi itibariyle değişiklikten önceki yasal düzenlemeye tabi olduğu, buna göre de ilam niteliğinde bulunmayan ara kararı ile hükmedilen tedbir nafakasını ödememenin atılı suçu oluşturmayacağı gözetilerek beraat kararı verilmelidir.


(2004 S. K. m. 344)


Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık Talip Özkul'un beraatına karar verilmiş, hüküm şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığınca dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü:


Mahkemece, birikmiş ve adi alacak niteliğinde bulunan nafakanın ödenmemesinin suç teşkil etmeyeceği kabul edilerek beraat kararı verilmiş ise de; birikmiş alacakla birlikte aylık nafakaların da talep edildiği, ödeme emri tebliği ile şikayet tarihi arasında ödenmemiş bir aylık cari nafaka borcunun bulunduğu belirlenmiştir. Ancak; eylemin suç tarihi itibariyle İİK'nun 344. maddesindeki 4949 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önceki yasal düzenlemeye tabi olduğu, buna göre de TCK'nun 2. maddesi uyarınca ilam niteliğinde bulunmayan ara kararı ile hükmedilen tedbir nafakasını ödememenin atılı suçu oluşturmayacağı anlaşılmakla netice itibariyle beraat kararı verilmesi doğru bulunmuştur. Bu nedenle temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, 25.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 15-02-2009, 00:31   #8
Av.Bilgin Elial

 
Varsayılan

Anladığım kadarı ile yasa değişikliğinden sonraki ara kararı ile takdir edilen tedbir nafakasının ödenmemesi de da tıpkı ilamla belirlenen nafaka gibi cezalandırılabilecek..Daha yeni bir yargıtay kararı bulsak da şu işi bir karara bağlasak..Ben de soruyu soran arkadaşım da gidip gönül rahatlığı ile icra cezanın kapısını çalsak
Old 15-02-2009, 20:36   #9
justicewarior

 
Varsayılan

valla ben hala bulamadım araştırıyorum...sinerjigroupda bulamamış karar...
Old 15-02-2009, 20:41   #10
justicewarior

 
Varsayılan

gönül rahatlığı ile tüm meslektaşlarımız tedbir nafakasına uymamadan dolayı şikayet edebilir karar bulunursa...kıymetli meslektaşım
Old 17-02-2009, 19:47   #11
ankahukuk

 
Varsayılan

SAYIN justicewarior,

* Sizin de belirttiğiniz gibi 17 Temmuz 2003 tarihinde 4949 Sayılı İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un 97. maddesi ile 2004 sayılı Kanunun (İcra İflas Kanunu) 344 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş idi.

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:
Mahkemece ara kararı ile hükmedilen nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

* Ancak bu değişiklikten sadece 2 yıl sonra 2004 sayılı kanunun 344. maddesi, 31/5/2005 tarihinde 5358 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile şu şekilde değiştirilmiştir.


Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası

Madde 344

Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Aslında sorunuzda belirttiğiniz 4949 sayılı kanunla getirilen hüküm, 2005 yılında değiştirilmiştir.

Sizin bahsettiğiniz ve 2003 yılındaki değişiklik öncesinde ara karar ile hükmedilen tedbir nafakasının ödenmemesi suç teşkil etmemekte idi. Nitakim Yargıtay uygulamaları da hep bu yönde idi.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
Tarih: 15.4.2004 Esas: 2003/13586 Karar: 2004/4752

İİK`da Yapılan Değişiklikten Önceki Dönemde Ara Kararı ile Tayin Edilen Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Suç Oluşturmaz

Özet:Nafaka borcunu ödememe suçundan yargılanan sanığın mahkumiyetine karar verilmiştir. Suç tarihinde yürürlükte olan kanun dikkate alındığında ilam hükmünde olmayan ara kararı ile takdir edilen tedbir nafakasını ödememe nafaka hükmüne uymama suçunu oluşturmaz. Buna rağmen yazılı şekilde karar tesisi isabetsizdir.

2003 yılında, İcra İflas Kanunundaki değişiklik ile ara karar ile hükmedilen tedbir nafasının ödenmemesi halinde şikayet yolu açılmıştır.

Ancak 2005 değişikliği ile kanımca bu yol kapanmıştır. Zira 2005 değişikliği ile ara karar ibaresi kaldırılmıştır. Bu önemli değişiklik ne gariptir ki 5358 sayılı kanunun madde gerekçesinde de belirtilmemiştir. Bu yönde Yargıtayda bir uygulama karar yok,İİK m.353 e göre zaten olamaz da Ancak kanımca artık 2003 ten önce nasıl bir uygulama söz konusu ise 2005 değişikliği ile aynı uygulama getirilmiştir. Şikayetin yapılabilmesi ve tazyik hapsinin uygulanabilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu kesinleşmiş mahkeme kararına dayalı ilamlı takibin yapılması gerekmektedir. Yani ara karar ile bunu gerçekleştirmeniz mümkün görünmemekte.
Old 18-02-2009, 16:27   #12
Av.Bilgin Elial

 
Varsayılan

Gerçekten teşekkürler arkadaşım..2005 değişikliğinin farkında olmadığımdan düşünüp duruyor ve karar arıyormuşum..
Old 18-02-2009, 17:14   #13
justicewarior

 
Varsayılan

Bulunduğum yerdeki icra ceza mahkemeri dosyalarını inceledim.Ara karar ile tedbir nafakasını ödemeyen borçlu hakkında nafaka hükmüne uymamadan dolayı şikayet edilebiliyor ve şikayet sonucunda İcra ceza mahkemesi 3 ay hapis cezası veriyor.
Bilginize...
Old 18-02-2009, 20:59   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Bilgin Elial
Gerçekten teşekkürler arkadaşım..2005 değişikliğinin farkında olmadığımdan düşünüp duruyor ve karar arıyormuşum..

Eğer 4 .nolu mesajda Sayın Akpunar'ın verdiği linki tıklasaydınız, benim yasanın son halini yazdığımı görecektiniz.
Old 19-02-2009, 13:20   #15
ankahukuk

 
Varsayılan

Sayın justicewarior,

Maalesef 2005 yılındaki değişiklikler sonrası, İcra Hukuk Mahkemesinin disiplin hapsine ve tazyik hapsine ilişkin kararlar, temyiz edilemiyor ve ağır ceza mahkemesinde itiraz vuku bulması halinde kesinleşmektedir. Bence bugün ülkemizde İİK nun disiplin hapsine ve tazyik hapsine ilişkin kararlarında çok çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Her bölge kendine göre bir uygulama başlatmış durumda. Kimi yerlerde mal beyanında bulunmamadan dolayı ceza verilmez iken (mesela mesleği icra ettiğim yerde), hemen 100 km ötedeki ilde çatır çatır mal beyanına ilişkin disiplin hapislerinin infazları gerçekleştirilmekte.
Ben kanunun lafzına ve ruhuna uygun olanın ara karar ile tayin edilen nafaka borcunun ödenmemesi halinde bunun tazyik cezası ile cezalandırılmaması gerektiğine inanmaktayım. Ha hapis cezası verilmiyor mu? Veriliyor. Sizin bahsettiğiniz gibi Samsunda veriliyor, Antalyada veriliyor. Ama bu konuda da tam bir uyumun olmadığı kanısındayım.Zira mesleği icra ettiğim ilde ceza verilmiyor) Bence ceza verilmeyen bir çok yer yine vardır..
Old 30-07-2009, 11:26   #16
av.ozancelik

 
Varsayılan

Bende farklı bir soru sormak istiyorum..Reddedilen ve temyiz edilen bir boşanma davasında hakim ara kararda tedbir nafakasına hükmetmiştir.Dava temyiz aşamasındayken böyle bir karar verilmesi uygunmudur.Bu tedbir nafakası ödenmediği için yapılan icra takibi sonunda tazyik hapsi verilmesi uygunmudur..Yardımlarınızı bekliyorum.Varsa yargıtay kararı da eklerseniz çok yardımcı olursunuz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
nafaka borcunu ödemeyeni şikayet av.selcukacar Meslektaşların Soruları 13 26-01-2017 09:22
Ölümlü Trafik Kazasında Kasko Şirketini de Dava Edebilir miyiz ? eser_29 Meslektaşların Soruları 4 20-02-2009 11:48
İİK MD 272 - yetki sorunu - Yargıtay İlamı justicewarior Meslektaşların Soruları 1 28-01-2009 16:24
borçlunun eşinin 2001 den sonra edindiği bir taşınmazını haciz edebilir miyiz? avönder Meslektaşların Soruları 2 25-07-2007 17:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07491493 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.