Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Sayıştay Yargısında Yargılamaların Ertelenmesi – Bekletici Sorun

Yanıt
Old 17-10-2021, 16:59   #1
Turgut Aşcı

 
Varsayılan Sayıştay Yargısında Yargılamaların Ertelenmesi – Bekletici Sorun

Kamu zararlarının yargılanmasında; 6085 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin (3) üncü fıkrasının, “Hesap yargılaması sırasında, mahkemelere veya yürütülen bir soruşturma için ilgili idari mercilere verilmiş olması nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap yargılamasına konu olan bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi ve kovuşturma veya soruşturma sonucunun beklenmesine gerek görülen hallerde, bu hususlara ilişkin hesap ve işlemlerin yargılanması durdurularak, hüküm dışı bırakılabilir. Hüküm dışı bırakılan hususlara ilişkin noksanlıklar giderildikten sonra bu hesap ve işlemlerin yargılanmasına devam edilir.” Hükmüne istinaden yargılamaya devam edilmeyerek “hüküm dışı bırakma kararı verildiği ve diğer yargı kararları gibi bu kararların da ilâm konusu yapıldığı görülmektedir.

Sayman hesaplarının (yönetim dönemi hesaplarının) yargılanmasında hesabın tamamı yargılanır ve yargılama sonucunda da hesabın tamamı için tek bir (mürekkep) ilâm düzenlenirdi. Bu arada sayman hesabına dâhil hesap ve işlemlerden Yasada belirtilen (832/m.61) nedenlerle yargılamaya elverişli olmayanlar sayman hesabından çıkartılarak geriye kalan hesap ve işlemler hükme bağlanırdı. Dolayısıyla sayman hesabı hakkında verilen hüküm, yargılanması durdurularak ertelenen hesap ve işlemler hariç verilmiş olurdu. Yasada “hüküm dışı bırakma” şeklinde tanımlanan bu uygulama, sayman hesabı yargılamasına özgü bir uygulamaydı. Sayman hesabı yargılaması olmadan böyle bir uygulamanın yapılması mümkün olamamaktadır. Zira yargılamaya konu hesap ve işlemlerin hüküm dışı bırakılabilmesi için “birlikte yargılanma” ve “birlikte ilâm yapılma” zorunluluğunun olması gerekmektedir.

6085 sayılı Kanun uyarınca yapılan kamu zararlarının yargılanması müstakil yargılamalardır. Her bir yargılama konusu kendi içerisinde yürütülür. Her ne kadar 6085 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin (3) üncü fıkrasına, “Hesap yargılaması sırasında, mahkemelere veya yürütülen bir soruşturma için ilgili idari mercilere verilmiş olması nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap yargılamasına konu olan bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi ve kovuşturma veya soruşturma sonucunun beklenmesine gerek görülen hallerde, bu hususlara ilişkin hesap ve işlemlerin yargılanması durdurularak, hüküm dışı bırakılabilir. Hüküm dışı bırakılan hususlara ilişkin noksanlıklar giderildikten sonra bu hesap ve işlemlerin yargılanmasına devam edilir.” diye yazılmış ise de; kamu zararı yargılamalarında hüküm dışı bırakmanın şartları mevut olamadığından, bu kurala göre hüküm tesis edilemez. Bilindiği gibi yasanın yürürlüğünün olması başka, uygulanır olması başkadır. Yürürlükte olan yasa ancak öngördüğü şartlar mevcut ise uygulanabilir, değil ise uygulanamaz.

6085 sayılı Kanunun “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun uygulanacağı haller” başlıklı 61 inci maddesinde, “(1) Bu Kanunda yargılama usulüne ve kanun yollarına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” Hükmü yer almaktadır.

Yürürlüğü sonlandırılan 1086 sayılı Kanunda yargılamanın ertelenmesi ile ilgili olarak müstakil bir düzenleme mevcut değildi. Onun yerine yürürlüğe konulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Bekletici sorun” başlıklı 165 inci maddesinde, “(1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.
(2) Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir.” Denilerek, bu konuda müstakil düzenleme yapılmıştır.

Sözü edilen 165 inci maddeye göre yargılamayı bekletme sorunlarını iki grupta toplamak mümkündür: 1- Zorunlu bekletici sorun, 2- İhtiyari bekletici sorun. Hâkimin (yargılama kurulunun), birinci gruba dâhil sorunla (Örneğin; mahkemece itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu yapılmış olması halinde) yargılamayı bekletme konusunda takdir yetkisi bulunmaz iken, ikinci gruba dâhil sorunla (Örneğin; dava konusu ile ilgili olarak idarece soruşturma açılmış olması halinde) yargılamayı bekletme konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır.

Kamu zararlarının yargılamasında hüküm dışı bırakma kararı ile yargılamanın ertelenmesinin mümkün görülmediği yukarıda açıklanmıştı. Onun yerine 6100 sayılı Kanuna gidilerek yargılamanın ertelenmesi kararı verilmesi daha doğru olacaktır. Aksi halde hüküm dışılığın olmadığı durumda hüküm dışı kararı verilmiş olmakla hukuken sakat karar verilmiş olacaktır.

Bir diğer husus, erteleme kararlarının ilâm konusu yapılıp yapılamayacağı. Erteleme kararları ara kararlardır. İlâmlar ise nihai kararlar için düzenlenir. Dolayasıyla ilâmlarda bu kararlara hiçbir şekilde yer verilmemesi gerekir.

Sonuç olarak; kamu zararı yargılamalarında hüküm dışı bırakma kararlarının uygulama imkânı olmadığı halde sırf yargılamanın ertelenmesi amacıyla böyle bir karar almanın anlamlı olmayacağı, usul hukukuna uygunluk açısından yargılamanın ertelenmesi kararlarının 6100 sayılı Kanunun 165 inci maddesine göre alınması ve ara karar niteliğinde olan erteleme kararlarına ilâmlarda hiçbir şekilde yer verilmemesi gerektiği düşünülmektedir.


Turgut AŞCI
E. Sayıştay Uzman Denetçisi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sayıştay Yargısında Yargılamanın İadesi Kanun Yolunun İşleyişi Turgut Aşcı Hukuk Sohbetleri 0 17-08-2021 17:52
Sayıştay Yargısında Kamuya Verilen Zarar - Kamu Zararı Ayrımının Önemi Turgut Aşcı Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 0 02-02-2020 21:10
Sayıştay Yargısında Davaların Birleştirilmesi Turgut Aşcı Hukuk Sohbetleri 0 26-11-2019 09:59
Değerlendirme 11- Tahkikat- Dosyanın İşlemden Kaldırılması- Ön Sorun ve Bekletici Sorun halit pamuk Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 1 10-09-2013 12:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03365207 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.