Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Üründen Yabancı Madde Çıkması

Yanıt
Old 12-11-2014, 09:01   #1
Dikta

 
Varsayılan Üründen Yabancı Madde Çıkması

Sevgili Meslektaşlarım iyi çalışmalar herkese.

Benim müvekkilimim marketten aldığı 2.5 lt bir portakal meyveli gazoz içeçeğinden (marka vermek istemiyorum) böceğe benzer birşey çıktı. Ürün kapağı açılmamış vaziyette bizde duruyor.

Sizce bu aşamada ne yapmamız gerekiyor, nasıl bir yol izlemem gerekiyor.
Old 12-11-2014, 13:09   #2
önceki beyan

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, Yargıtay'ın eski kararlarında bu tür durumlar için "kişilik haklarının ihlali yok" denmekteydi (benzer bir kararı aşağıya ekliyorum). Fakat sonradan bu görüş değişti. Manevi tazminata hükmedilir deniyor (2012 tarihli kararı da ekliyorum).

Sizin durumunuzla ilgili olarak,

-kapak meselesi ilginç bir mesele. kapağı açarsanız "yabancı madde ürüne sonradan eklenmiştir" diye itiraz ediliyor. ürün, içecek tarzı bir ürün olduğu için maddenin sonradan eklenip eklenmediği şüpheli bir hal alıyor. bu davacının aleyhine bir durum. kapağı açmazsanız (ki bence açmayın) "ürün içilmemiştir, herhangi bir zarar yoktur" diye itiraz ediliyor (Yargıtay'ın içeceklerle ilgili bu tarz kararları olduğunu duydum fakat hiçbirine rastlamadım).

tavsiyelerim şunlar:

öncelikle kapağı kesinlikle açmayın. ürünün bu haliyle fotoğrafını çekip dava dilekçenize ekleyin. kapağın mahkeme huzurunda ve gıda mühendisi bilirkişi eşliğinde açılarak yabancı maddenin ne olduğunun ve ürün kapağının daha önceden açılıp açılmadığının belirlenmesini talep edin. ürüne ait satış fişi elinizde olsun. mahkemeye de ibraz edin. ürünün hangi tarih ve saatte, nereden alındığını, yabancı maddenin nerede ve ne zaman fark edildiğini açık açık yazmakta ve fark edilme anında müvekkilin yanında olan kişiyi tanık olarak göstermekte fayda var. talep edilecek rakamı da makul şekilde belirlemek gerekir. aşağıdaki kararda olduğu gibi 100.000 TL'li gibi bir rakam bu tür bir olay için çok yüksek (mahkeme 1.000 TL'ye hükmetmiş). ölümlü trafik kazalarından bile bu rakamları görmüyoruz. yüksek rakam talep edildiğinde (öyle olmasa bile) kötü bir olaydan kazanç sağlamaya çalıştığınız düşünülüyor.

-son olarak şu hususları da mahkemeye özellikle belirtmek lazım. portakallı gazoz demişsiniz. renkli bir ürün olduğu için içindeki yabancı maddenin fark edilmesi nispeten zordur. bu da tüketicinin tehlikeye daha açık olduğu anlamına gelir. bir de bu tür içecekler (ne yazık ki) çocuklar için de alınıyor. çocuk sağlığını tehlikeye atan bir durum olduğunu ve yaygın satılan bir ürün olduğu için birçok insanın hayatının tehlikeye atıldığını da işlemek lazım diye düşünüyorum.

iyi çalışmalar.

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/7252

K. 1998/8981

T. 12.11.1998

• MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Ağır Bir Saldırı Olması Şartı )

• TAZMİNAT DAVASI ( Pizzadan Böcek Çıkması Sebebiyle )

818/m.49,98

ÖZET : Davalıdan ısmarlanan pizzadan böcek çıkmasında davacının kişisel haklarına bir saldırının ve davalının ağır bir kusurunun varlığından sözedilemiyeceği gibi, bunun sonucunda davacının ağır bir zararının meydana geldiğinin kabulüne de olanak yoktur; manevi tazminata hükmedilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili 20.6.1996 tarihinde gittikleri lokantadan getirilen pizzadan böcek çıktığını başka yerlerde yiyemez hale geldiklerini, kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek 500.000.000 lira manevi tazminatın olay tarihinden kanuni faiziyle ödetilmesini ve hükmün Türkiye genelinde yayın yapan en yüksek tirajlı gazetelerden birinde yayınlanmasını istemiştir.

Davalı vekili davacının paket servisi isteminde bulunduğunu, ürünlerinin steril olup yabancı maddenin kendilerinden çıktığının kesin olmadığını arada illiyet bağının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne, 200.000.000 lira manevi tazminatın olay tarihinden kanuni faiziyle tahsiline, fazla talebin reddine karar verilmiş hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

BK.nun 49. maddesi hükmü uyarınca manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişisel haklara ağır bir kusurla bir saldırı olmalı ve bu saldırı sonucu ağır bir zarar meydana gelmelidir. Anılan hüküm haksız eylemlere uygulandığı gibi BK.nun 98. maddesi hükmü delaletiyle sözleşmeye aykırı davranış hallerinde de uygulanabilir. Ne var ki, Dava konusu olayda, davalıya ısmarlanan pizzadan böcek çıkmasında davacının kişisel haklarına bir saldırının ve davalının ağır bir kusurunun varlığından sözedilemeyeceği gibi bunun sonucunda davacının ağır bir zararının meydana geldiğinin kabulüne de olanak yoktur. O halde anılan olayda manevi tazminata hükmedilemez. Mahkemece bu yönün gözetilmemiş olması bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı olan hükmün davalı yararına ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde iadesine, 20.000.000 lira duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, 12.11.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/11165

K. 2012/23974

T. 18.10.2012

• ÇİKOLATADAN KIL ÇIKMASI (Çocuklarının Yediği Çikolatadan Kıl Çıkması Sebebiyle Üretici Firma Aleyhine Manevi Tazminat Davası - 1000, 00 TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )

• MANEVİ TAZMİNAT (Çocuklarının Yediği Davalı Firma Tarafından Üretilen Çikolatanın İçinden Kıl Çıkması Sebebiyle/Öncesinde Tespit Yaptırdıkları - Talebin Kısmen Kabulüne Karar Verildiği )

• KIL ÇIKMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Çocuklarının Yediği Çikolatadan Kıl Çıkması Sebebiyle Çocuklarının Zarar Gördüğünü Belirterek - 1000, 00 TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )

818/m.49

6098/m.58

ÖZET : Davacılar; çocuklarının yediği, davalı firma tarafından üretilen çikolatanın içinden kıl çıktığı için manevi olarak çocuklarının zarar gördüğünü, çikolataya ilişkin tespit yaptırdıklarını belirterek, tespit masrafı ile manevi tazminatın tahsilini istemişlerdir.1.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi hukuka uygundur.

DAVA : Taraflar arasındaki manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacılar; çocukları C.'nin yediği, davalı firma tarafından üretilen çikolatanın içinden kıl çıktığı için manevi olarak çocuklarının zarar gördüğünü, çikolataya ilişkin tespit yaptırdıklarını, belirterek, tespit masrafı 248.05 TL ile 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemişlerdir.

Davalı; içinden kıl çıktığı iddia edilen ürünün firmaya ait olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini, olayın manevi tazminat gerektirmediğini, davacı tarafın kötü niyetle hareket ederek firmanın marka değeri üzerinden menfaat sağlamak amaçlı bu davayı açtığını savunarak davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 1.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak eşit olarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre her iki tarafın temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.

SONUÇ : Birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz talebinin reddi kararının kaldırılmasına, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, HUMK'nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak: www.kazanci.com
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yabancı davalıya dava dilekçesinin yabancı dile çevrilerek tebliği law89 Meslektaşların Soruları 2 26-09-2012 22:58
yabancı ülkede yabancı biriyle evlenen T.C vatandaşının türkiyede boşanması Av.Hüseyin Kılıç Meslektaşların Soruları 1 19-09-2012 17:27
Teşhis işleminin usule (PVSK Ek madde 6'ya) aykırı olması - Yabancı ülkede Yapılan Teşhis İşlemi Av. Fahri Güllü Meslektaşların Soruları 0 14-10-2010 13:14
yabancı ülke vatandaşı tarafından yabancı ülkede keşide edilen çek atacanerdal Meslektaşların Soruları 1 23-04-2010 20:19
yabancı ülkede yaşayan bir türk vatandaşının yabancı eşinden türkiye'de boşanması seanlee Meslektaşların Soruları 2 06-06-2007 09:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06216407 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.