Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Kadın Hakları ve devletin kadın ticareti

Yanıt
Old 16-09-2008, 21:25   #1
leventgryf

 
Varsayılan Kadın Hakları ve devletin kadın ticareti

Sevgili arkadaşlar
Bir ödevim var daha doğrusu kendim isteyerek kadın hakları konusunda bir çalışma yapmak istedim ve bunu da derste hoca ödev olarak verdi. Konu devletin kadın ticareti ile ilgili, uluslararası sözleşmeler ve devletin genelev yönetmeliğini buldum, ayrıca bir kaç bu yöne itilmiş toplumca dışlanmış kadınlarla röportaj yapmayı düşünüyorum. Konuyu geliştirmem ve daha fazla mevzuat toplamam konusunda yardımcı olmanızı istiyorum

Teşekkür Ederim
Old 19-09-2008, 15:12   #3
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

1593 sayılı
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU


ÜÇÜNCÜ BAP

Umumi kadınlar hakkında ahkam

Madde 128 – Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Dahiliye Vekaletleri müştereken bir nizamname neşrederek umumi kadınlar ve evlerin tabi olacakları hükümler ve bu fuhuş yüzünden intişar eden hastalıkların ve bilhassa zührevi hastalıkların sirayetine mani olacak tedbirleri tesbit ve yine müştereken tatbik ederler.Umumi kadınlarla umumi evler ve bunlara benzer mahaller bu nizamnamede tarif ve tahdit olunacaktır.

Madde 129 – Fuhşu, sanat ve maişet vasıtası ittihaz eden kadınlardan zührevi hastalıkların her türlü eşkaline, cüzzam, cerp, empetigo, entertrigo, müterakki verem veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin fennen lüzum göreceği sair hastalıklara musap olanların sanatlarının icrasına icap ederse kuvvei cebriye istimali ile mümanaat olunur. Bunlar lüzum görülürse bir müessesede tecrit ve tedavi edilir.

Madde 130 – Umumi evlerde her nevi ispirtolu içkilerin istihlaki memnudur.

Madde 131 – Fuhuş sebebiyle intişar eden hastalıklara karşı tedbir ittihazı masarifi belediyelere aittir. Bu husus için umumi evler sahiplerinden 128 inci maddede zikredilen nizamnamede gösterilecek bir ücret alınabilirse de umumi kadınlardan şahsan her nevi resim veya ücret cibayeti usulü mülgadır.
Madde 132 – Umumi kadınlara mütaallik gerek ahlaki ve gerek intizamı umuminoktai nazarından yapılacak takibat ve sagirlerin fuhuş telkinatından vikayesimahsus kanunlarına tevfikan ait olduğu daireler tarafından icra olunur.
Old 19-09-2008, 15:31   #4
Atahun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bahadir_buyukavci
1593 sayılı
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU


ÜÇÜNCÜ BAP

Umumi kadınlar hakkında ahkam

Madde 128 – Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Dahiliye Vekaletleri müştereken bir nizamname neşrederek umumi kadınlar ve evlerin tabi olacakları hükümler ve bu fuhuş yüzünden intişar eden hastalıkların ve bilhassa zührevi hastalıkların sirayetine mani olacak tedbirleri tesbit ve yine müştereken tatbik ederler.Umumi kadınlarla umumi evler ve bunlara benzer mahaller bu nizamnamede tarif ve tahdit olunacaktır.

Madde 129 – Fuhşu, sanat ve maişet vasıtası ittihaz eden kadınlardan zührevi hastalıkların her türlü eşkaline, cüzzam, cerp, empetigo, entertrigo, müterakki verem veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin fennen lüzum göreceği sair hastalıklara musap olanların sanatlarının icrasına icap ederse kuvvei cebriye istimali ile mümanaat olunur. Bunlar lüzum görülürse bir müessesede tecrit ve tedavi edilir.

Madde 130 – Umumi evlerde her nevi ispirtolu içkilerin istihlaki memnudur.

Madde 131 – Fuhuş sebebiyle intişar eden hastalıklara karşı tedbir ittihazı masarifi belediyelere aittir. Bu husus için umumi evler sahiplerinden 128 inci maddede zikredilen nizamnamede gösterilecek bir ücret alınabilirse de umumi kadınlardan şahsan her nevi resim veya ücret cibayeti usulü mülgadır.
Madde 132 – Umumi kadınlara mütaallik gerek ahlaki ve gerek intizamı umuminoktai nazarından yapılacak takibat ve sagirlerin fuhuş telkinatından vikayesimahsus kanunlarına tevfikan ait olduğu daireler tarafından icra olunur.


Bağışlayın ama, hiç bir şey anlamadım.

Kadınlar gibi kanun da unutulmuş sanki.
Old 19-09-2008, 19:45   #5
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Yukarıda genelev yönetmeliği buldum demiştiniz. Umumi Hıfzısıhha Kanunu sanırım o yönetmeliğin kanuni temelini teşkil ediyor. Mevzuat açısından yardım etmek istedim.
Old 23-09-2008, 15:36   #6
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Konuyu sadece mevzuatlara hapsetmeyin bence.
Kadınların bu yola başvurmalarının sosyolojik boyutlarını da işleyin ve devletlerin bunu azaltma yöntemlerini neden araştırmadıklarını, neden sadece sıkı kontrollerle yetinildiği de sorulması gereken sorular arasında bana kalırsa.
Böyle önemli bir konuyu araştırırken bir çok bilim dalından faydalanılmalı. Ekonomik, sosyolojik hatta oldukça politik bir değerlendirme yapmak gerekli salt hukukla yapılacak bir araştırma konunun hakkını veremeyecektir.
Old 26-09-2008, 21:47   #7
korayoz

 
Varsayılan

"Devletin kadın ticareti" tabiri kullanılarak mı verildi bu ödev size yoksa tepki amaçlımı konuya böyle yaklaşıyorsunuz
Old 05-10-2008, 15:22   #8
leventgryf

 
Varsayılan

Derya hanım öncelikle mesajınız için teşekkür ederim önerileriniz içinde. Kesinlikle dediğiniz gibi sadece hukukla ilgili olmamalı bu araştırmamız ve biz de sadece hukuki olarak araştırmıyoruz. Bilgilendirmek için bu mesajı attım, hayatın pek de iyi olmayan yollara ittiği kadınlarla bizzat görüşmeler yapmakla beraber istanbuldan aday olan "vesikalı" adaylarla da görüşmeler ayarlamaya çalışıyorum, ayrıca devlet dairelerinden Kadının statüsü genel müdürlüğünden randevu almaya çalışıyorum. Bir feminist ve dünyaya sadece hukuki boyutlarda değil politik olarak ve düzeltilmesi gereken bir çok şeyin olduğu bir insan olarak kesinlikle söylediklerinize katılıyorum. Daha eşit ve daha adil bir dünya için, ataerkil düşünce yapısının kırılabilmesi için kesinlikle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. teşekkür ederim.
Old 05-10-2008, 15:24   #9
leventgryf

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan korayoz
"Devletin kadın ticareti" tabiri kullanılarak mı verildi bu ödev size yoksa tepki amaçlımı konuya böyle yaklaşıyorsunuz

tepki olarak
Old 09-10-2008, 12:18   #10
Av. Mehmet Toprak

 
Varsayılan

Bu konuda bana çok ilginç gelen gelen bir düzenlemeye değinmek isterim.

5510 sayılı yeni sosyal güvenlik kanunu madde 4'ü incelediğinizde : "umumî kadınlar"ın hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kimse sıfatı ile sigortalı sayıldığı görülüyor.

Burada bana ilginç gelen husus yasada kullanılan umumi kadınlar ifadesinin bi meslek olarak zikredilmesidir.

Bu ifade yazarlık, tiyatro oyunculuğu, köy malı koruma bekçiliği gibi mesleklerle bir tutulduğu gibi bir izlenim veriyor.

Tamam yasanın amacı bu olmayabilir bir ifade bozukluğudur diyebilirsiniz.

Yahut farklı bir yaklaşım geliştirip evet gerçekte de böyle bir meslek var ve yasakoyucu nihayet bu mesleği tanımaya karar verdi de diyebilirsiniz.

Ama aynı yasa umumi kadın sayılmak için gerekli koşulların belirlenmesi hususunda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa gönderme yapıyor.

Anılı yasa'da umumi kadınlar ile ilgili açık bir düzenleme yer almıyor. Bunun için bu kanunda verilen yetki uyarınca çıkarılmış GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ'ne bakmak gerek.

Sözkonusu düzenleme incelenecek olur ise gerçekte umumi kadınlık mesleğini düzenlemek gibi bir amacın olmadığını anlıyorsunuz. Aksine düzenlemenin amacı adından da anlaşılacağı üzere FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE etmektir. Açık ifadesi fuhşun önlenmesi amaçlanıyor.

Düzenlemede fuhşa tıpkı tütün ve alkol ürünleri hakkında çıkarılan düzenlemelerde olduğu gibi yaklaşılıyor. Bu amaca ulaşmak için de bir kontrol sistemi geliştirilmiş. Buna göre önce komisyon fuhşa sürüklenen bireyleri bu yoldan döndürmeye çalışacak. Bu faide etmez ise kendisi umumi kadın olarak tescil edilir.
Tecil edilen bireyin nüfus cüzdanı elinden alınır. Yerine bir başka belge verilir.
Tescilden silinebilmek için komisyonca fuhuş hayatından vazgeçmek istedindiğine dair kanaat getirilmesi gerekir.

Komisyon olumlu yönde kanaate varırsa bireye nüfus cüzdanı iade edilir.

Bu anlamda tam bir fişleme sistemi ile karşı karşıyayız.

İşte SGK anlamında umumi kadınlar aslında bir meslek mensubu olmayıp halk sağlığının korunması için tescillenmiş, nüfus cüzdanı olmayan, onun yerine vesika taşıyan bireyler.

Kolay gelsin.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadın Ticareti Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 7 27-10-2008 23:21
Sınıraşan Örgütlü Suçlar-Çocuk ve Kadın Ticareti- BM İlgili Sözleşmesine Ek Protokol üye14540 Çocuk Hakları Çalışma Grubu 0 07-03-2007 22:38
Kadın Hakları - Çocuk Hakları - Türkiye'nin Haksızlığı Armağan Konyalı Kadın Hakları Çalışma Grubu 8 25-08-2006 16:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04899597 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.