Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

554 S.lı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK - Son Eklenen Şerhler

554 S.lı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK - Son Eklenen Şerhler

Endüstriyel Tasarımın tescili için tasarımın yeni, özgün olması ve tasarım dünyanın hiçbir yerinde daha önce kamuya sunulmamış olması gerekir. Tasarımın özgün olup olmadığının, ayırt edici niteliklerinin araştırılmasında diğer tasarımlarla farklılıklarından çok ortak özellikleri yönünde inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.
(Şerh No: 5129 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2010 12:11)

Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarım tescilinde yenilik ve ayırdedicilik özelliği bulunmadığı iddiasına dayalı dava herkesçe açılabilir.
(Şerh No: 5128 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2010 10:43)

Endüstriyel Tasarım tescil edilmemiş ise şartların oluşması halinde TTK. m.56 vd. maddelerine mesnetle dava ikame olunabilir. 554 s.KHK. uyarınca TPE.’ye başvurmuş olan kişinin, 554 s.KHK m.12 gereği koruma, başvuru tarihinden itibaren başlayacağından, 554 s.KHK uyarınca istemde bulunması da mümkündür.
(Şerh No: 5127 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-04-2010 10:17)

 Bilgi  [554.S.KHK. 62] Madde 62 nin "Delillerin Tesbiti Davası" şeklindeki kenar başlığı, 26.6.2004 tarih ve 25504 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.6.2004 tarih ve 5194 sayılı Kanunun 18. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(Şerh No: 134 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 20-10-2009 12:42)

 Bilgi  [554.S.KHK. 58] Maddenin değişiklikten önceki hali : "Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen bütün davalarda, görevli mahkeme, Adalet Bakanlığı'nca kurulacak İhtisas Mahkemeleri'dir. Asliye Ticaret ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nden hangilerinin İhtisas Mahkemesi olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. Enstitü'nün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davala...
(Şerh No: 133 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 20-10-2009 12:40)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02474093 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.