Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. C.D. 2007/6485 E.N , 2007/9889 K.N. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kavga sırasında öfkeyle söylenen sözlerin tehdit suçu oluşturmayacağı şeklindeki düşüncenin doğru olmadığını, her somut olayda, olayın kendine has özelliklerine göre sarf edilen sözlerin incelenmesi gerekmektedir.
(Karar Tarihi : 02.07.2007)
İçtihat Metni

Silahla müessir fiile teşebbüs ve ölümle tehdit suçlarından sanık M____'nın yapılan yargılaması sonucunda; beraatine dair (S____ Sulh Ceza Mahkemesi)'nden verilen 22.12.2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Üst C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcı-lığı'nın 17.04.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

1-Oluşa uygun kabule göre, ilk derece mahkemesinin tanık anlatım larını değerlendirerek yaralamaya kalkışma suçundan dolayı tanık A____'nin anlatımını neden kabul etmediğini yasal ve yeterli gerekçe göstererek kararda tartışmış olması nedeniyle, atılı yaralamaya kalkışma suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle verilen beraat kararı yerinde olduğundan; tebliğnamedeki 1 nolu düşünceye iştirak olunmamıştır.

Yapılan yargılama ve toplanan kanıtlara, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre Üst C.Savcısının yaralamaya kalkışmak suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2-Sanık hakkında tehdit suçundan verilen beraat kararına ilişkin yapılan temyiz istemine gelince:Sanığın "daha önce seni bıçaklamış idim ucuz kurtuldun, bu kere seni öldüreceğim" biçimindeki sözleriyle mağduru tehdit ettiği kabul edildiği halde, öfkenin suç kastını kaldıran bir etkisinin bulunmadığı, bir tehlike suçu olan tehdidin, bu suçla korunan hukuki yararı ihlal etmeye objektif olarak elverişli (ciddi) olmasının yeterli olduğu, ayrıca mağdur üzerinde korkutucu etki yaratmasının aranmadığı gözetilerek, tehdit suçunda olgusal bir sorun olan tehdidin ciddi olup olmadığı, eylemin işlendiği ortama, olaya özgü koşullara, tarafların bedensel ve ruhsal durumlarına göre, tehdit edici sözün, gerçekleşme olasılığı ve mağdurun iradesini etkileme derecesi ölçüleri içinde tartışılıp değerlendirilerek, sonuca varılması yerine, salt kavga sırasında öfkeyle söylenen sözlerin ciddilik (korkutuculuk) özelliği bulunamayacağı biçimindeki önceden varsayımsal bir kabule dayanılarak yasal temelden yoksun gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Yasaya aykırı ve Üst C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenle (BOZULMASINA), 02.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 106 :(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Raşit TAVUS
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 09-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02528095 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.