Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. HD. 2007/21104 E 2008/4903 K İçtihat

Üyemizin Özeti
Babaannesi tarafından haksız olarak alıkonulan çocuğun, mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesine ilişkin dava dilekçesi, duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ edilmeli, gösterdikleri deliller toplanıp karar verilmelidir.
(Karar Tarihi : 09.04.2008)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, 25.10.1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veç helerine Dair Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre; babaannesi tarafından Türkiye'ye getirilen ve haksız olarak alıkonulan çocuğun, mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi isteğine ilişkin olup, merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcılığı'nca davaname ile açılmıştır.

Çocuğun iadesine dair davaname, duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ olunur (5717 s. K. m. 9/1). Bu kanunun uygulanmasından doğan tüm dava ve işler basit yargılama usulüne göre öncelikle ve acele görülür (5717 s. K. m. 9/2).
Dava, 25.10.2007 tarihinde açılmış, davaname taraflara tebliğ edil meden 26.10.2007 günü karara bağlanmıştır.
Davaname, duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ edilmeden, gös terdikleri takdirde delilleri toplanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

KARAR : Hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09.04.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun MADDE 9 :(1) Çocuğun iadesine dair davaname, duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ olunur.

(2) Bu Kanunun uygulanmasından doğan tüm dava ve işler basit yargılama usulüne göre öncelikle ve acele görülür. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Elvan AKKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 12-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02751303 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.