Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 8. CD 2000/18310 E-2001/14022 K İçtihat

Üyemizin Özeti
Sanığın, köydeki evinde bulundurma ruhsatlı tabancasını evini ilçe merkezine nakletmesi sonucu buraya getirip bulundurmasından önce yönetime bilgi vermemesinin bir idari işlem eksikliği olup atılı suçu oluşturmayacağı göz önüne alınıp, meskun yerde nedensiz ateş etmesi karşısında 6136 sayılı Yasaya aykırılıktan beraatine karar verilmesi ve silahın zoralımı ile yetinilmesi gerekirken, yazılı şekilde 6136 sayılı Yasaya aykırılıktan mahkumiyet hükmü kurulması yanlış olup kararın bozulması gerekmektedir.
(Karar Tarihi : 27.09.2001)
6136 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık S____'in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (B____-Y____ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.9.1999 gün ve 163 esas. 182 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 27.6.2000 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Karar: Sanığın, köydeki evinde bulundurma ruhsatlı tabancasını evini ilçe merkezine nakletmesi sonucu buraya getirip bulundurmasından önce yönetime bilgi vermemesinin bir idari işlem eksikliği olup atılı suçu oluşturmayacağı göz önüne alınıp, meskun yerde nedensiz ateş etmesi karşısında 6136 sayılı Yasaya aykırılıktan beraatine karar verilmesi ve silahın zoralımı ile yetinilmesi gerekirken, yazılı şekilde 6136 sayılı Yasaya aykırılıktan mahkumiyet hükmü kurulması,

KARAR : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27.9.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun MADDE 6 :(Değişik: 22/11/1990 - 3684/1 md.) Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez. Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerlidir. Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sayılan yerler dışında geçerlidir. Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun Hükümlerine göre, durumları silah taşımaya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirlenir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.İlknur GÜNGÖRDÜ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 30-05-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02702498 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.