Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

T.C YARGITAY 8.C.D. 2001/13473 E. 2002/5715 İçtihat

Üyemizin Özeti
Köy demirbaşına kayıtlı bulunan silahı taşıyan muhtarın eyleminin 6136 sayılı kanuna muhalefet olarak değerlendirilmeyeceği.
(Karar Tarihi : 02.05.2002)
Dava: 6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık İ____'nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve silahın iadesine dair (G_____) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 2.11.2000 gün ve 17 esas, 20 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 23.10.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Karar: 21.3.1991 gün ve 1991/1779 sayılı yönetmeliğin 5 ve aynı yönetmeliğin 8. maddesini değiştiren ve 30.1.l992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 2. maddesinin 6-1. nolu bendi gözönünde bulundurularak, köy muhtarı olduğu anlaşılan sanığın, köy demirbaşına kayıtlı tabancayı taşımasında suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı biçimde mahkumiyet kararı verilmesi,

KARAR : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 2.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun MADDE 2 :(Değişik: 23/6/1981 - 2478/1 md.) (Değişik: 12/5/1988 - 3448/1. md.) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyaçları ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış hakiki şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak için yurt dışından yapılacak alımlar ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.

       Ancak;(2)

       A)Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;

       1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin, (Karşılıklı olmak koşuluyla)

       2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek görüldüğü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin, (Karşılıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)

       B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildiğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)

       C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarının, Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.

       (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.)

       Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında kayıtlı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

       (Altıncı fıkra Mülga : 22/11/1990 - 3684/6 md.) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Bülent AKÇADAĞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 15-02-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02837110 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.