Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

3095 S.lı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun MADDE 2 Türkçeleştirme Önerisi

FaizK. MADDE 2 Mevcut Metin
TEMERRÜT FAİZİ
(Değişik: 4489 - 15.12.1999 / m.2 - Yürürlük m.4) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.
FaizK. MADDE 2 Türkçeleştirme Önerisi
DİRENİM İŞLENTİSİ
(Değişik: 15.12.1999 - 4489 s.y./m.2 - Yürürlük maddesi 4)
Belli tutarda paranın ödenmesinde direnen borçlu, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça geçmiş günler için birinci maddede belirlenen orana göre direnim işlentisi ödemek zorundadır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa ödeme süreli öndelikler için uyguladığı işlenti oranı, yukarıda açıklanan tutardan çoksa yanlar arasında sözleşme olmasa bile tecimsel işlerde direnim işlentisi, bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu öndelik işlenti oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan öndelik işlenti oranından beş sayı ya da daha çok farklı ise yılın ikinci yarısından başlayarak bu oran geçerli olur.
Direnim işlentisinin tutarı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa sözleşmesel işlenti tutarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen tutarın üstündeyse direnim işlentisi, sözleşmesel işlenti tutarından az olamaz.
Ekleyen Üyemizin Notu :


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Özge YÜCEL
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 26-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03081489 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.