Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2018/3768 E. 2019/211 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Değer azlığının” 5237 sayılı Kanun’a özgü ayrı ve yeni bir kavramdır. Bunun mağdur üzerindeki yansımaları ile yalnızca gereksinmesi kadar, değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da değerlendirilip, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği, somut olayda, sanığın mağdurun cebinden çıkarıp yere attığı 2 TL’yi yerden alarak, daha fazlasını istemeden olay yerinden ayrıldığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında yağma suçunda değer azlığı nedeniyle indirimi düzenleyen TCK’nin 150/2. maddesinin uygulanma koşullarının tartışılması gerekir.
(Karar Tarihi : 22/01/2019)
Mağdur ____'a yönelik yağma suçundan sanık _____ hakkında yapılan yargılama sonunda, _____ 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 16/12/2015 gün 2015/416 Esas 2015/437 Karar sayılı mahkumiyete ilişkin hükmün, sanık savunmanı tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 13/11/2018 gün 2016/2597 Esas 2018/6824 Karar sayılı ilamı ile onama yolundaki kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06/12/2018 gün 6-2016/32529 sayılı yazısı ile itiraz edilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya okunarak gereği düşünüldü.

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

5271 sayılı CMK'nın 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile değişik 308. maddesi gereğince yapılan incelemede,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sanık _____ hakkında mağdur ____'a yönelik yağma suçundan kurulan hükümde değer azlığına ilişkin 5237 sayılı TCK'nin 150/2. maddesinin uygulanması gerektiği yönünde yaptığı İTİRAZIN KABULÜNE,

Dairemizin 13.11.2018 gün 2016/2597 Esas ve 2018/6824 Karar sayılı Onama ilamının kaldırılmasına karar verilerek, yerel mahkeme hükmünün yeniden incelenmesinde;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

"Değer azlığının" 5237 sayılı Kanuna özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun mağdur üzerindeki yansımaları ile yalnızca gereksinmesi kadar, değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da değerlendirilip, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği, somut olayda, sanığın mağdurun cebinden çıkarıp yere attığı 2 TL'yi yerden alarak, daha fazlasını istemeden olay yerinden ayrıldığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında yağma suçunda değer azlığı nedeniyle indirimi düzenleyen TCK'nin 150/2. maddesinin uygulanma koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 22.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 150 :(1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Evren AKÇAY
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 26-06-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02045608 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.