Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi 2013/6 772 Esas 2013/ 14489 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Dava dilekçesinde, maddi bir hatadan kaynaklanan ve dürüstlük kuralına aykırı olmayan bir tür maddi hata düzeltme talebinin yanlış değerlendirilmesi sonucunda, yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
(Karar Tarihi : 12.09.2013)
Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı, 20.07.2011 tarihinde D ____ H ____ isimli gemide 2. Kaptan olarak işe başladığını, geminin hukuksal sorunları nedeniyle, Girit Adasında gemiye el konulduğunu ve burada zorluklar yaşadığını, pek çok çalışanın 3-4 aylık ücretlerinin ödenmediğini belirterek, ödenmemiş ücret alacağı ve ihtar masraflarının tahsilini talep etmiştir.

Davalı A ____ H ___ ve B ____ H ____ Vekili 20/02/2012 havale tarihli cevap dilekçesi ile; davacının 20/07/2011 tarihinde E ____ Denizcilik Ltd. Şti.'nde çalıştığını, müvekkillerinin bu şirket veya gemileriyle herhangi bir ortaklığının dahi bulunmadığını, davacı ile aralarında işçi işveren ilişkisinin de bulunmadığını, ihtarnamede de E ____ Denizcilik Ltd. Şti.'nin muhatap olarak gösterildiğini, bu nedenle husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu davalılar ile, 23/03/2012 havale tarihli dilekçesi ile davaya dahil ettiği E ____ Deniz Ticaret Limited Şirketi'nin bu davada hasım olmadıkları gerekçesi ile, husumet yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 124. maddesinin 3. fıkrası "maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir" hükmünü içermektedir. Yine aynı maddenin 4. fıkrasında "Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda; davacı vekili dava dilekçesinde davalı olarak A ____ H ____ ve B _____ H ____'ı göstermiş, ancak daha sonra 23/03/2012 havale tarihli dilekçesi ile; E ____ Deniz Ticaret Limited Şirketi'ni dava dilekçesinde davalı olarak göstermeleri gerekirken, sehven eksik bıraktıklarını belirterek maddi hatanın düzeltilmesini talep etmiş, bu kapsamda, davaya E ____ Deniz Ticaret Limited Şirketi'ne de dava dilekçesinin gönderilmesini istemiştir. Mahkemece, davacı vekilinin bu talebi konusunda herhangi bir karar verilmemiştir. Fakat söz konusu şirkete dava dilekçesi gönderilmiş olup, şirket yargılamaya katılmamıştır.

Davacı çalışan ile 2. Kaptan sıfatıyla iş sözleşmesini yapan tarafın Elba Deniz Ticaret Limited Şirketi olduğu ve diğer davalı şahısların da aynı zamanda bu şirketin ortağı olan H ____ Deniz Ticaret Ltd.Şti.'nin ortakları olduğu anlaşılmaktadır.

Deniz İş Kanunu'nun 2.maddesinde gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimse işveren olarak tarif edilmiştir.

Yapılacak iş, davacının çalışmış olduğu geminin gerçek sahibi ile beraber varsa işleteni de araştırılarak davalıların sorumluluğunun tespiti gerekmektedir. Dava dilekçesinde, maddi bir hatadan kaynaklanan ve dürüstlük kuralına aykırı olmayan bir tür maddi hata düzeltme talebinin yanlış değerlendirilmesi sonucunda, yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde davacı tarafa iadesine, 12.09.2013 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 124 :(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.

(2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.

(3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.

(4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 14-03-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02489400 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.