Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, Esas: 2001/6213, Karar: 2001/6274 İçtihat

Üyemizin Özeti
Ortaklığın giderilmesi davaları özelliği olan davalardan olup verilecek hükümler her iki taraf için de benzer sonuçlar doğurur ve bu davalara uygulanacak hükümler de HUMK'da özel olarak belirtilmiştir. Bu nedenle ölü şahıs hakkında dava açılamaz kuralı bu davalarda uygulanmaz.
(Karar Tarihi : 10.09.2001)
"Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava bir parça taşınmaz ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Ortaklığın giderilmesi istenilen 1021 parsel sayılı taşınmaz tapuda davacı N____ Ş____ ile Ö____ Y____ ve diğer paydaşlar adına kayıtlıdır. Mahkemece paydaş Ö____ Y____'un ölü olduğu ve ölü şahıs hakkında dava açılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ortaklığın giderilmesi davaları özelliği olan davalardandır. Verilecek hükümler her iki taraf için de benzer sonuçlar doğurur, bu davalara uygulanacak hükümler de HUMK'nun 561-570 sayılı maddelerinde özel olarak belirtilmiştir. Bu nedenle ölü şahıs hakkında dava açılamaz kuralı bu davalarda uygulanmaz. Davadan önce veya dava sırasında ölen paydaşın veraset belgesine göre tesbit edilen mirasçıları davaya dahil edilerek taraf teşkilinin sağlanması gerekir. Paydaş Ö____ Y____'un tüm mirasçıları davada taraftır. İşin esası incelenip sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin reddi hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK'nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 10.09.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 38 :Davaya ehliyet Kanunu Medeni ile tayin olunmuştur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 25-12-2014

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02465010 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.