Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2. HD. E:2010/21756 K:2011/20807 İçtihat

Üyemizin Özeti
Boşanmanın eki niteliğinde olan maddi tazminat istemi 5.000 TL olduğu halde talep aşılarak 10.000 TL'ye hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(Karar Tarihi : 05/12/2011)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yersizdir.
2- Dava dilekçesinde alınan başvurma harcı dava dilekçesinde yer alan bütün istekleri kapsar. Ziynet alacağına ilişkin nispi harcın tamamlanmadan işin esası hakkında hüküm kurulması mümkün değildir. Mahkemece yapılacak iş davacı kadına bu konuda mehil verilerek sonucu uyarınca olumlu ya da olumsuz bir karar vermekten ibarettir. Açıklanan husus gözetilmeden ziynet eşyaları hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3- Davacı kadının boşanmanın eki niteliğinde 5.000 TL. maddi tazminat (TMK. md. 174/1) isteminde bulunduğu halde istek aşılarak 10.000 TL. maddi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır (HMK. md. 26/1).
4- Davalı kocadan kaynaklanan ve davacı kadının kişilik haklarına saldırı oluşturan bir eylem kanıtlanamadığı halde, davacı kadın yararına manevi tazminata (TMK. md. 174/2) hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.
KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2, 3 ve 4. bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 05.12.2011
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 26 :(1) Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.

(2) Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özlem AŞKAR TUFAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 20-05-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02619290 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.