Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 6. Ceza Dairesi 2009/10734 E.N , 2010/17185 K.N. İçtihat

Üyemizin Özeti
Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma,zaten Yağma suçunun bir unsuru olduğu için; bu süre zarfında kişinin ekonomik bakımdan bir kayba uğradığı dolayısıyla kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunun nitelikli hali(TCK m. 109/4) 'ne dayanılarak cezada artırıma gidilemez.
(Karar Tarihi : 01.11.2010)
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Katılanı bağlamak için üzerindeki giysinin kollarını kesip parçalara ayıran sanık hakkında, mata zarar vermek suçundan zamanaşımı içinde işlem yapılması olanaklı kabul edilmiştir.

I- Yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre, sanık S____ ve savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün, tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

II- Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmak suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Katılanın sürücülüğünü yaptığı ticari taksiye müşteri olarak binen sanığın, yolda taksiyi durdurup bıçakla tehdit etmek suretiyle katılanı etkisiz hale getirip, ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıktan sonra 60 Türk Lirası parasını, altın yüzüğünü ve cep telefonunu yağmaladığı ve otoyu da alarak kaçtığı, otonun birkaç saat sonra kaza yapmış olarak başka semtte bulunduğu, katılana ait cep telefonunun da otonun İçinde ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında; katılandan zor kullanılarak para ve eşyasının alınmasının, yağma suçunun maddi öğesi olduğu ve bu durumun kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçu yönünden ayrıca "ekonomik bakımdan önemli bir kayıp" olarak değerlendinlemeyeceği gözetilmeden ve katılanın sanık tarafından alıkonulduğu süre içinde ekonomik bakımdan önemli bir kayba uğradığına ilişkin kanıtların neler olduğu, karar yerinde denetime olanak verecek biçimde açıklanıp tartışılmadan, 5237 sayılı TCK'nın 109/4. maddesiyle cezada arttırma yapılması,

2- Sanığın mükerrirliğine esas alman E____ Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 24.04.2003 gün ve 2002/132 esas, 2003/173 sayılı kararında, yaş küçüklüğü nedeniyle 765 sayılı TCK'nın 55/3. maddesinin uygulanmış olması karşısında; 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesinin 5. fıkrası gereğince, aynı maddenin 6 ve 7. fıkralarının uygulanamayacağının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık S____ ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA), 01.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : bakınız :Bileşik suç,suçların içtimai..
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 148 :(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Hasan ATAY
Hukuk Fakültesi Öğrencisi
Şerh Son Güncelleme: 11-01-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02938890 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.