Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AdliSicilK. MADDE 12

     
 
5352 S.lı Adli Sicil Kanunu MADDE 12
Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
(1) (Değişik fıkra: 05/04/2012-6290 S.K./2.md.) Arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

tamamen silinir.

(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 2  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 30-04-2013 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AdliSicilK. MADDE 12 İçtihatları

Adli Sicil Kanunu’nun 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
(Şerh No: 14507 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 30-04-2013)

Devlet memuru olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifası...
(Şerh No: 9681 - Ekleyen: Av.Engin EKİCİ - Tarih : 15-01-2011)

Bu Maddeye Not Girin

AdliSicilK. MADDE 12 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Anayasal Temel Hak ve Hürriyetlerinden yoksun bırakılma
Bu maddeye göre Anayasadan kaynaklı Temel Hak ve Özgürlüklerimizin bazıları kısıtlanmış durumdadır. Anayasaya göre bu haklar yine sadece Anayasa ile kısıtlanabilir haklardır. Tezatlık burda başlamaktadır. Kişi hakkında verilen ceza, infaz olunduğu yani ceza çekildiği halde, eğer cezanın türü bu madde kapamında değerlendirilecek cezalardan ise bu infazın hemen hemen ömür boyu süreceği anlamına gelmektedir. Bu kadar sürmesinin nedeni yine kanunda yer alan zamanaşımı süresinin 80 yıl olmasından kay...
(Şerh No: 11352 - Ekleyen: Av.Bora ZOR - Tarih : 14-04-2011)

Madde gerekçesi
Madde metninde, adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3334 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 13-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AdliSicilK. MADDE 12 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AdliSicilK. MADDE 12 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AdliSicilK. MADDE 12 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03811789 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.