Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

CEDAW. MADDE 11

     
 
CEDAW: Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi MADDE 11
1.Taraf Devletler, istihdam alanında kadınlara karşı ayrımı önlemek ve kadın-erkek eşitliği esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için özellikle aşağıda belirtilen konularda bütün uygun önlemleri alacaklardır:

a.Bütün insanların vazşeçiImez hakkı olan çalışma hakkı;

b.İstihdam konularında eşit seçim kıstaslarının uygulanması da dahil. erkelerlerle eşit istihdam imkanlarına sahip olma hakkı;

c.Serbest olarak meslek ve iş seçme hakkı, terfi, iş güvenliği, hizmetin tüm şartları ve avantajlarından faydalanma hakkı, çıraklık ileri mesleki eğitim ve bilgi yenileme eğitimi dahil, mesleki eğitim ve sürekli eğitim görme hakkı;

d.Sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı, eşdeğerdeki işte eşit muamele ve işin cinsinin değerlendirilmesinde eşit muamele görme hakkı;

e.Ücretli izinle birlikte, özellikle emeklilik, işsizlik hastalık, sakatlık, yaşlılık ve diğer çalışamama hallerinde sosval güvenlik hakkı;

f.Güvenli şartlar içinde çalışma hakkı ve sağlığın ve bu arada doğurganlığın korunması hakkı.

2.Evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı olan ayrımı önlemek ve etkin çalışma hakkını sağlamak amacıyla, Taraf Devletler uygun önlemleri alacaklardır:

a.Hamilelik ve analık izni sebebiyle veya evliliğe bağlı olarak işten çıkarma ayrımını yasaklamak, bu ayrımı yapanları cezalandırmak;

b.Önceki iş, kıdem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin, ücretli olarak aralık izni veya benzeri sosyal içerikli tazminatlar vermek;

c.Özellikle çocuk bakımevleri ağının tesisi ve geliştirilmesi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülüklerini; görev sorumlulukları ve kamu hayatına katılma ile birleştirmeyi mümkün kılan destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik etmek;

d.Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel koruma sağlamak.

3.Bu maddede yer aIan konulara ilişkin koruyucu yasalar bilimsel ve teknik bilgi ışığı altında periyodik olarak yeniden gözden gecirilecek ve gerekirse değiştirilecek, kaldıracak veya uzatılacaktır.
 5 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Habibe YILMAZ KAYAR, 01-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

CEDAW. MADDE 11 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

CEDAW. MADDE 11 Şerhler, Notlar, Yorumlar

GENEL TAVSİYE NO:17
(10.Oturum,1991) Kadınların aile içindeki ücretsiz çalışmalarının ölçümü ve toplam ulusal üretimde tanınması Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Komite, Kadınlara yönelik tüm ayrımcılık şekillerine karşı komitenin 11. maddesini hatırlayarak, Kadınların Gelişim için Nairobi Stratejisi’nin 120 paragrafını anımsayarak, Her ülkenin gelişimine katkıda bulunan kadınların aile içi ücretsiz çalışmalarının ölçümünün kadınların ekonomik rolünü ortaya çıkarmaya yardımcı olacağını kabul ederek, Kadınları...
(Şerh No: 2450 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

GENEL TAVSİYE NO:16
GENEL TAVSİYE NO:16 (10.oturum,1991) Kırsal ve kentsel aile ekonomisinde ücretsiz işçi kadınlar Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Karşı Komite Kadınlara yönelik ayrımcılığın tüm şekillerinin ortadan kaldırılmasına dair anlaşmanın 2(c),11c,d ve e maddeleri ve kadınların durumu ile ilgili istatistiksel bilgi hakkındaki 9 No'lu genel tavsiyeyi (8.Oturum,1989) akılda tutarak, Taraf devletlerdeki kadınların büyük bir yüzdesinin genellikle ailenin bir erkek üyesince sahiplenilen girişimlerde sosyal gü...
(Şerh No: 2449 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

GENEL TAVSİYE NO: 13
GENEL TAVSİYE NO: 13 (8. Oturum, 1989) Eşit işe eşit ücret Komite; CEDAW’ a taraf devletlerin büyük çoğunluğu tarafından onaylanan, eşit işe eşit ücreti içeren 100 no’ lu Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesini hatırlatarak, 1983’ ten bu yana taraf devletlerin ilk 51 ve ikinci periyottaki 5 raporlarının göz önünde tutulduğunu ayrıca hatırlatarak, Çoğu devletin kanunlarında eşit işe eşit ücret ilkesi kabul edilmiş olsa bile, buna rağmen iş piyasasındaki cins-ayrımını bertaraf etmek için uyg...
(Şerh No: 2446 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

GENEL TAVSİYE NO: 12
GENEL TAVSİYE NO: 12 (8. Oturum, 1989) Kadınlara yönelik şiddet Komite; Sözleşmenin 2, 5, 11, 12 ve 16. maddelerinin taraf devletlerden, kadınların aile içindeki, işyerindeki veya sosyal yaşamın bir diğer bölgesinde olan her türlü şiddete karşı korumak için harekete geçmelerini istediğini göz önünde bulundurarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’ in 1988/27 no’ lu kararını hesaba katarak, Taraf devletlere, komiteye sundukları raporlarının 1- Günlük hayatın içindeki her türlü şiddeti içeren olaya ...
(Şerh No: 2443 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 12-12-2009)

Kadın Sağlığı
GENEL TAVSİYE NO:24 (20.Oturum 1999) Anlaşmanın 12. maddesinde kadınlara karşı ayrımcılığın tüm formlarının önlenmesi üzerine genel tavsiyeler 1. Komisyon Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesinde, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesine dair 20. oturumda kararlaştırılan, anlaşmanın 12. maddesinde ayrıntılı genel önergelere, 21. maddeye uygun olarak, üreme sağlığını içeren sağlık korumasından faydalanma imkanının temel hak olduğunu tasdik eder. Arka plan 2. Taraf devletlerin anlaşmanın 12...
(Şerh No: 2400 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 11-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

CEDAW. MADDE 11 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

CEDAW. MADDE 11 Yabancı Dil Çevirileri

1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: a.The right to work as an inalienable right of all human beings; b.The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment; c.The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training; d.The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work; e.The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave; f.The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction. 2.In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures: a.To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy...
(Şerh No: 410 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

CEDAW. MADDE 11 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03865790 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.