Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İhaleK. MADDE 7

     
 
2886 S.lı Devlet İhale Kanunu MADDE 7
ŞARTNAMELER:
İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri idarelerce hazırlanır.

       Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

       a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

       b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

       c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

       d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

       e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

       f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

       g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu,

       h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

       i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

       j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

       k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

       l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

       m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

       n) İhtilafların çözüm şekli.
 1  İçtihat    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 31-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İhaleK. MADDE 7 İçtihatları

Eser sözleşmelerinde akdin en önemli unsuru işin bedelidir. Taraflarca akit serbestisi ilkesine uygun olarak kararlaştırılan ve kabul edilen bedelin, sözleşmenin imzalanmasından sonra aynen uygulanması zorunludur. Davacı ile idare arasındaki ihale sözleşmesi veya eklerinde fiyat farkı verilmeyeceği ve bedelin hiçbir şekilde artırılmayacağı yazılı hallerde; hükümetçe çıkartılan fiyat farkı kararnameleri, sözleşmeye uygulanamaz. Mevcut sözleşmelere kamu düzenine ilişkin sebepler haricinde ...
(Şerh No: 8672 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-11-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İhaleK. MADDE 7 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İhaleK. MADDE 7 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İhaleK. MADDE 7 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İhaleK. MADDE 7 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02873302 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.