Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 43

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 43
İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP :
(Değişik 18/2/1965 - 538/21 md.)
İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.

Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harc ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir.
 1  İçtihat    5 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 30-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 43 İçtihatları

İİK m.43 hükmünce, aynı yasanın 67/4. maddesinde yazılı olan 6 aylık süreyi geçirmemek kaydı ile; alacaklı, haciz ve iflas yolu ile yapılan takip şeklini bir defaya özgü olmak üzere değiştirilebilir. Bu durumda borçluya, değiştirilen takip şekline ait ödeme emri tebliğ edilir. Önceki takibin kesinleşmiş olması veya itiraz üzerine durmuş bulunmasının bu işleme etkisi yoktur. Zira yeniden çıkarılan ödeme emrine karşı borçlunun itiraz hakkı vardır.
(Şerh No: 8049 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 11-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 43 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İİK 43.MADDE İLE İLGİLİ UYGULAMADAN BİLGİ NOTU.
İİK 43/1 de iflasa tabi şahısların kimler olduğu konusunda yasakoyucu bir takım tanımlamalar yapmıştır.Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan ve tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenmeyen ancak kendine mahsus özel kanunlarında tacir niteliğinde olan kişi ve kuruluşlar hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.Dolayısıyla takip talebinde borçlu olan şahsın mutlaka iflasa tabii şahıslardan olması iflas yolu ile takip için zorunlu şartlardandır.Alaca...
(Şerh No: 11650 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011)

İflas yoluna çevrilen takipte yetki
İflas yoluyla takipte, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. Önceki haciz yoluyla takipte, yetki itirazında bulunulmadığından ya da başka bir gerekçeyle takibin yetki bakımından kesinleşmiş olması sonuca etkili değildir.
(Şerh No: 3710 - Ekleyen: Av.Ömür Erol YAVUZ - Tarih : 27-01-2010)

Önceki takip yolunun kesinleşmemiş olması durumunda takip yolunun değiştirilmesi
Önceki takip yolu kesinleşmese, hatta itiraz üzerine durmuş olsa bile itirazın ortadan kaldırılmasına dair dava süreleri sona ermemiş olmak kaydıyla takip yolunun değiştirilmesi mümkündür.
(Şerh No: 3708 - Ekleyen: Av.Ömür Erol YAVUZ - Tarih : 26-01-2010)

İlamsız takip, ilamlı takibe çevrilebilir
İİK m.41'deki düzenleme sebebiyle, ilamsız takibin ilamlı takibe çevrilmesine engel yoktur.
(Şerh No: 3709 - Ekleyen: Av.Ömür Erol YAVUZ - Tarih : 26-01-2010)

Adliye Encümeni Mazbatası Gerekçesi
İflasa tabi hakiki ve hükmi şahıslar hakkında icra takiplerinin yalnız iflas yoluyla cereyanı kanunumuzun mehazı olan İsviçre Kanununun ahkamından ise de gerek mer'i kanunda ve gerek bu layiha ile iflasa tabi şahıslar hakkında yapılan icra takiplerinde haciz veya iflas yollarından herhangi birinin cereyanı alacaklının ihtiyarına bırakılmış ve bu suretle iflas muamelesinin alacaklı hakkında külfet ve masrafı ve borçlu içinde ağır neticeleri itibarıyla mecburi tarzın kabul edilmemesi iki taraf men...
(Şerh No: 3252 - Ekleyen: Av.Ömür Erol YAVUZ - Tarih : 11-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 43 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 43 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 43 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03900290 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.