Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 152

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 152
Mala zarar vermenin nitelikli halleri
(1) Mala zarar verme suçunun;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,

b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,

c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,

d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,

e) Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

f) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan (Değişik ibare: 6545 - 18.6.2014 / m.65) “dört” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Mala zarar verme suçunun;

a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,

b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,

c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza (Değişik ibare: 6545 - 18.6.2014 / m.65) “bir” katına kadar artırılır.

(3) (Ek : 6545 - 18.6.2014 / m.65) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
 3  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 03-07-2014 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 152 İçtihatları

Sanığın boş arazide rulo şeklinde sarılı halde bulunan T____ T_____ Müdürlüğüne ait kabloları keserek götürmek istediği sırada yakalanması şeklinde gerçekleşen eylemin yalnızca hırsızlık suçunu oluşturacağı, mala zarar verme suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden bu suçtan ayrıca mahkumiyetine karar verilmesi, BOZMAYI gerekmiştir.
(Şerh No: 11665 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 30-05-2011)

Sanığın bölünmüş yolda kendi işyerine geçişi sağlamak amacıyla katılan kurum tarafından yapılan orta ayırıcıda bulunan hendeğin 10,5 metrelik kısmına toprak doldurmak suretiyle zarar verdiği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, unsurları itibarıyla oluşan mala zarar verme suçundan mah­kumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatına karar verilmesi,BOZMA nedenidir.
(Şerh No: 11664 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 30-05-2011)

Sanıkların ceza infaz kurumlarına ait bina, araç, gereç ve tesisleri yakmak suretiyle zarar vermek şeklinde kabul edilen eylemleri nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 152/1. maddesi uyarınca tayin olunan cezalarının aynı kanunun 152/2-a maddesi uyarınca artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
(Şerh No: 11663 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 30-05-2011)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 152 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 152.– Madde metninde mala zarar verme suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmıştır. Verilen zararın büyük bir kitleyi etkilemesi olanaklı bulunan bu hâllerde, nitelikli zarar vermenin varlığı kabul edilmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, mala zarar verme suçunun konusunu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşyanın oluşturması, bu suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Kamu kurum ve kuru...
(Şerh No: 1244 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 152 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 152 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 152 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04782510 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.