Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 94

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 94
İşkence
(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.
(6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.
 1  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 30-04-2013 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 94 İçtihatları

Mağdurların sorgularına katılan ve polis memuru olan sanıkların hangisinin hangi mağdura yönelik eylemde bulunduklarının ayrı ayrı ve açıkça belirlenecek atılı suçtan mahkumiyetleri yerine dosya içeriğine uymayan bir gerekçeyle yazılı biçimde beraat kararI verilmesi, BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 6147 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 25-06-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 94 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 94.– Madde metninde işkence suçu tanımlanmıştır. Türkiye, taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerde işkencenin yasak olduğunu kabul ederek, işkencenin önlenmesiyle ilgili gerekli tedbirleri alma konusunda taahhüt altına girmiştir. Türkiye’nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 5 inci maddesine göre; «Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tâbi tutula...
(Şerh No: 1168 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 94 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 94 Yabancı Dil Çevirileri

1) A public officer who performs any act towards a person that is imcompatible with human dignity, and which causes that person to suffer physically or mentally, or affects the person's capacity to perceieve or his ability to act of his own will or insults them shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three to twelve years. 2) If the offence is committed against a) a child, a person who is physically or mentally incapable of defending himself or a pregnant woman; or b) a public officer or an advocate on account of the performance of his duty, a penalty of imprisonment for a term of eight to fifteen years shall be imposed. 3) If the act is conducted in the manner of sexual harassment, the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of ten to fifteen years, 4) Any other person who participates in the commission of this offence shall be sentenced in a manner equivalent to the public officer. 5) If the offence is committed by way of ommission there shall be no reduction in the sentence.
(Şerh No: 5596 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 94 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02492094 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.