Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KiraK. Geçici Madde 3

     
 
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun Geçici Madde 3
(11/10/1983 - 2912/1 md. ile gelen geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlısı vakıflar, mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş ve Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sahip bulundukları gayrimenkullere (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay sonra sona erer.

Bu süre içinde yukarıdaki Kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten iştiraklerince rayiç veya emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar tespit edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı takip eden 30 gün içinde yeni kira bedeli ve şartlar üzerinden kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır.

(Değişik: 30/5/1984 - 3012/1 md.) Teklif edilen yeni bedele, kiralayan ve kiracılarca sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 30 günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyenlerin, tahliyeleri icra memurluğundan istenir.
 1  Türkçe    (Madde son güncelleme Admin, 24-09-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KiraK. Geçici Madde 3 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

KiraK. Geçici Madde 3 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KiraK. Geçici Madde 3 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KiraK. Geçici Madde 3 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KiraK. Geçici Madde 3 Türkçeleştirme Önerileri

(11/10/1983 - 2912/1 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası işlenmiştir.) T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı bulunan vakıflar, mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş ve Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle ortaklaşa sahip bulundukları taşınmazlara (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak altı ay sonra sona erer. Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten ortaklarınca güncel değer veya benzerlerine uygun bir kira bedeli ve koşullar belirlenerek kiracıya bildirilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı izleyen 30 gün içinde yeni kira bedeli ve koşullar üzerinden kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. (Değişik: 30/5/1984 - 3012/1 md.) Önerilen yeni bedele, kiralayan ve kiracılarca sulh hukuk mahkemelerinde itiraz olunabilir. 30 günlük süre içinde itiraz ve üstün hakkını kullanmayan ve taşınmazı boşaltmayan kiracılar için İcra Müdürlüğünden boşaltma istenebilir.
(Şerh No: 2054 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03460789 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.