Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BK. MADDE 322

     
 
6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 322
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri
Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.

Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.
 3  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

BK. MADDE 322 İçtihatları

Kiracının kardeşi ve aynı zamanda sözleşmenin müteselsil kefili olan kişinin kiraya verenin yazılı rızası bulunmadan kiralanan yerde oturması fuzuli işgal sayılır.
(Şerh No: 17282 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 30-05-2023)

kiracının akde aykırı olarak kiralananı başkasına devretmesi halinde kiraya verenin sözleşmeye aykırılık sebebiyle tahliye davası açabilmesi için TBK.’nun 316. maddesi uyarınca kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve bu bildirimin sonuçsuz kalması gerekiyor ise de, kiracı dışında üçüncü kişi konumunda olan fuzuli şagil hakkında ihtar çekilmesine gerek yoktur.
(Şerh No: 17281 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 30-05-2023)

Alt kiracının kira ilişkisi kiracıya bağlı olarak devam eder. Alt kiracı, kira sözleşmesinin tarafı durumuna geçmez. Kiralayan ile kiracı arasındaki kira ilişkisi herhangi bir şekilde sona erdiğinde alt kiracının da kiracılığı son bulur, çünkü kiralayan ile alt kiracı arasında sözleşmesel bağlantı yoktur.
(Şerh No: 17151 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 01-04-2022)

Bu Maddeye Not Girin

BK. MADDE 322 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Mülga Kanun Karşılık Madde
818 Sayılı Kanun: H) MÜSTECİRİN MÜSTECİRİ Madde 259: Müstecir, mucire zarar verecek bir tebeddülü mucip olmamak şartiyle, mecuru tamamen yahut kısmen ahara icar yahut icarı bir üçüncü şahsa ferağ edebilir. İkinci müstecir, birinci müstecire müsaade edilenden başka bir tarzda kullandığı takdirde, birinci müstecir, bundan dolayı mucire karşı mesul olur. Mucir, ikinci müsteciri bu hususa riayet ettirmeğe selâhiyettardır. 6570 SAYILI Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Madde 12/1: Kir...
(Şerh No: 13830 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2012)

Gerekçe
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 259 uncu maddesi ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 321 inci maddesinde, alt kira ve kullanım hakkının devri düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 259 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Kiracının kiracısı" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Alt kira ve kullanım hakkının devri" şeklinde ifade edilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, alt ki...
(Şerh No: 10824 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-03-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

BK. MADDE 322 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

BK. MADDE 322 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

BK. MADDE 322 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03482604 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.