Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Çocuğun isminin tayini neden erkeğin insafında?

Yanıt
Old 14-03-2014, 15:36   #1
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Dikkat Çocuğun isminin tayini neden erkeğin insafında?

Sayın Meslektaşlarım,

Kahdem alanına gelen bir soru üzerine; konu üzerinde birlikte kafa yorup, tartışmamızın yararlı olacağını düşünüyorum.

Soru burada: Çocuğumun ismini değiştirebilir miyim?

Eşler doğacak çocuklarına aldıkları ortak kararla isim verebiliyorlarsa görünürde hiçbir sorun olmuyor.

Ancak, eğer isim konusunda anlaşmazlık bulunuyorsa isim koyma meselesi babanın insafı ile yürümektedir. Doğum yapan kadın dışarı çıkamadığı için baba doğum evraklarıyla dilediği veya aile büyüklerince kendisine dayatılan ve şu veya bu sebeple karşı koyamadığı ismi çocuğuna vermektedir.

Kadının erkeği engelleyecek hukuki bir yolu bulunmamaktadır. Çocuk üzerinde ortak velayet haklarına sahip taraflardan biri, diğerinin rızası olmadan çocuğa isim verebilmektedir. Ama taraflardan biri, diğerinin rızası olmadan çocuğun adını değiştirememektedir!

Ve değiştirilemeyen ad, her seferinde erkeğin uygun gördüğü addır. Neresinden bakarsanız bakın burada ciddi bir eşitsizlik söz konusu olduğunu düşünüyorum.

Medeni Kanun İlgili Düzenleyici Maddeleri:

Alıntı:
II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma

Madde 186 - Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler.

Birliği eşler beraberce yönetirler.

Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.
Alıntı:
Birliğin Korunması
I. Genel olarak

Madde 195 - Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler.

Hakim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir.

Hakim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır.
Alıntı:
II. Ana ve baba evli ise

Madde 336 - Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar.

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir.

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Mevcut düzenlemelerle, babanın tek başına gidip çocuğun adını belirlemesi önlenebilir mi?

Medeni Kanun 195. Maddesini bu noktada nasıl değerlendirirsiniz?

Nüfusa kayıt anında gerekli belgelerde anne onayı aranmalı mı?

Veya..?

Konu hakkında fikirleriniz ve önerileriniz nelerdir?

Saygı ile,
Old 14-03-2014, 17:52   #3
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Taraflar anlaşamazsa ismi hakim mi koyacak?

Sizin sorunuzdan hareketle, bence, hakim, 15 gün süre verip, sizinle mi uğraşacağım, gidin anlaşın demelidir, sürenin sonunda, anlaşamamışlar sa hakim ismi kendisi koymalıdır. Niye, koskoca hakim, esasen, güzel isim koyar...

Ya da yasal düzenleme yapılıp, isim konusunda ana ve babanın gerçek imzaları aranmalıdır. Köy işi ana yerine imza atmak değil...
Old 14-03-2014, 18:01   #4
olgu

 
Varsayılan

Teknik olarak murazaanın meni ile hakimin isim koyması mümkün, ancak Sayın C OKYAY'ın dediği gibi hakim kendi ismimi koyabilir veya babasının yada annesinin adını da koyabilir.

Kadın(eşin) rızasını almak gibi pratik gibi gözüken bir çözüm getirsek de uygulaması acaba ne kadar yerinde olacak. eşin rızasını gösterir belge de erkeğin baskısı ile alınması pek hala mümkündür.

Kolaya kaçmak gibi gelecek ama, temel eğitim (okullarda verilen değil), insana saygı olmadığı sürece istediğimiz kadar yasal düzenleme yapalım, uygulmada yine açıklar bulunur...


Benim adımı da dayım koymuş, gerçi ben sürekli yanlış yazılmasından dertliyim. Soruyorlar ismimi kimin koyduğunu, diyorum dayım, ardından gelen soru dayınız hoca mı?(kastedilen cami hocası). Hayır banka müdürü deyince yüzlerde şaşkın bir ifade...
Old 14-03-2014, 21:07   #5
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Örneğin TMK.195. maddeye göre hakimin müdahalesini isteyen eş; A____ isminin çocuğuna verilmesini kabul etmediğini, eşlerin evlilik birliğini beraberce yönetmesi gerektiğini ve ileride velayetin ortaklaşa kullanılacağından tek başına verilen ismi değiştiremeyeceğinden bahisle, bu ismin çocuğa verilmesinin Men'ine karar verilmesini isteyebilir mi?

A____ isminin çocuğa verilmesinin Men'ine şeklinde hüküm kurulabilir mi?
Old 15-03-2014, 19:03   #6
olgu

 
Varsayılan

Tahmince, sadece menfi bir talep halinde hakim talebin açıklatılmasını isteyecek ve taraflara süre verecek gidin yeni bir isim bulun gelin diye, bulmadılar mı, kendi adını koyar

Aslında hukuk uyuşmazlıkları için de arabuluculuk müessesesi geldi, bu da denenebilir, ama koca eşin rızasını almadan isim koyduysa arabulucu yetersiz kalır, yargıda ise korkarım işin sonu savcılık aile içi şiddet bürosunda bulabilir...
Old 15-03-2014, 19:37   #7
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Teknik olarak murazaanın meni ile hakimin isim koyması mümkün, ancak Sayın C OKYAY'ın dediği gibi hakim kendi ismimi koyabilir veya babasının yada annesinin adını da koyabilir.

Kadın(eşin) rızasını almak gibi pratik gibi gözüken bir çözüm getirsek de uygulaması acaba ne kadar yerinde olacak. eşin rızasını gösterir belge de erkeğin baskısı ile alınması pek hala mümkündür.

Kolaya kaçmak gibi gelecek ama, temel eğitim (okullarda verilen değil), insana saygı olmadığı sürece istediğimiz kadar yasal düzenleme yapalım, uygulmada yine açıklar
bulunur...


Benim adımı da dayım koymuş, gerçi ben sürekli yanlış yazılmasından dertliyim. Soruyorlar ismimi kimin koyduğunu, diyorum dayım, ardından gelen soru dayınız hoca mı?(kastedilen cami hocası). Hayır banka müdürü deyince yüzlerde şaşkın bir ifade...

Son paragrafınıza katılamadığım gibi, değerli isminiz de yanlış yazılmaya müsait değil... Saygılarımla...
Old 16-03-2014, 18:45   #8
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Tahmince, sadece menfi bir talep halinde hakim talebin açıklatılmasını isteyecek ve taraflara süre verecek gidin yeni bir isim bulun gelin diye, bulmadılar mı, kendi adını koyar

Aslında hukuk uyuşmazlıkları için de arabuluculuk müessesesi geldi, bu da denenebilir, ama koca eşin rızasını almadan isim koyduysa arabulucu yetersiz kalır, yargıda ise korkarım işin sonu savcılık aile içi şiddet bürosunda bulabilir...

Tarafların ortak bir isim üzerinde anlaşamadıkları barizken ve çocuk henüz doğmamışken; kadının kocanın ısrar ettiği ismin, nüfusa yazılmasının men-ine şeklinde bir istemde bulunabileceğini düşünüyorum. Mahkeme hakimi de, ananın onayı olmadığından, TMK. 185 hükmüne aykırı; tarafların ancak ortak kararla evlilik biriliğini yürütmeleri gerektiğine aksi halde hakimin müdahalesini isteyebileceklerine ve evlilik birliği içinde sonrasında ortaya çıkabilecek şiddetli geçimsizlikten ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından koruyacak (Evlilik birliğinin korunmasına yönelik) kararı verebileceğini düşünüyorum.

Eş, bu karara rağmen ismi nüfusa kayıt ettirirse anne, ilam gereği mevcut ismin silinip yerine ortak belirleyecekleri ismin yazılmasını talep ve dava edebilir. Burada mahkeme taraflara anlaşmaları ve ortak isim bildirmeleri aksi halde ismin mahkemece verileceğini ihtar edebilir mi?

İkinci hal, babanın tüm itiraza rağmen kadının istemediği ismi Nüfusa tescili halidir.

Bu halde de, anne hakimin müdahalesini TMK.195. Madde gereği isteyebilmelidir diye düşünüyorum.

İnsanlar ortak payda ve asgari ortak mutluluk için ellerinden geleni yapmadıkları zaman hukuk zor durumda kalmaktadır. Mahkemenin bir bireyin ismini tayin etmesi, kişisel hak ve özgürlüklerle çelişecektir.

Adaletsizlik nasıl giderilmelidir? )))
Old 18-03-2014, 08:44   #9
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ufuk Bozoğlu
Adaletsizlik nasıl giderilmelidir? )))
Eşitler arasında adaleti yazı-tura sağlar.

Meraklısına Not:
Eşler arasında sevgi saygı varsa anlaşmazlık tersine döner: Her eş diğerinin istediği adın konması ister. Buna "pozitif anlaşmazlık" denir ki anlaşmazlıkların en güzelidir.
Old 19-03-2014, 14:35   #10
Atahun

 
Varsayılan

Bence fazla abartıyorsunuz. Konu çözümsüz değil ki! Hele yargıya taşımaya hiç gerek yok. Nasıl mı? Şöyle;

1. ) Doğum sonrası hastaneden doğum raporu alınır. Kimlik çıkarmaya gidilmeden önce, eğer eşler belli bir isim üzerinde mutabık kalmışlarsa o raporun arkasına o isim yazılır ve altı ad/soyad yazılarak eşler tarafından imzalanır. Nüfus Müdürlüğü de,o raporun arkasında yazılı isme göre işlem tesis eder, olay biter. Bence en güzeli bu.

2. ) Olur ya, eşler isim konusunda anlaşamadı; o vakit, doğum raporunun arkasına kadın kendi istediği ismi, erkek kendi istediği ismi yazar. Nüfus müdürlüğü bu sefer yazılı iki ismi birden esas alarak işlem tesis eder.

Örneğin, kadın Murteza ; erkek, Cumali ismini istedi. Çocuğun ismi Murteza Cumali olur.

Peki sorun biter mi? Bence biter. Hal böyle olunca her iki taraf da kuzu kuzu belli bir isim üzerinde anlaşmak zorunda kalır diye düşünüyorum.

Bakın, yargının yükünü biraz daha azaltmış olduk.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vasi tayini mi yoksa kayyım tayini mi? Oğuzhan Dursun Meslektaşların Soruları 9 08-11-2017 08:45
Avukatlar Neden Sessiz? Sağlıkçılar Neden Örnek Alınmıyor?.. YCanik Hukuk Sohbetleri 3 01-06-2012 10:35
Boşanma Davasında Şiddet,Çocuğun Alıkonması,Çocuğun Görüşü,Adli Yardım Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 21-02-2010 14:13
evlilik dışı çocuğun, annesi sağken, dedesinin çocuğun vasisi olması, evlat edinmesi sciceks Meslektaşların Soruları 13 28-02-2008 17:53
Bir Sene Neden 12 Aydır Ve Şubat Ayı Neden Cüce Kalmıştır? Gemici Site Lokali 3 30-03-2004 08:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06365395 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.