Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasında Tahsil Edilen Ücretler Hukuka Aykırıdır

Yanıt
Old 27-01-2012, 14:47   #1
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasında Tahsil Edilen Ücretler Hukuka Aykırıdır

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi, faiz oranları düşünce bankadan aldığı konut kredisini yeniden yapılandırmak için başvuran kişiden erken ödeme ücreti ve ödeme planı değişikliği adı altında para alınmasını haksız buldu. Yargıtay Kararı onadı.

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi, faiz oranları düşünce bankadan aldığı konut kredisini yeniden yapılandırmak için başvuran kişiden erken ödeme ücreti ve ödeme planı değişikliği adı altında para alınmasını haksız buldu.

Bankadan aylık faizi 1.28’den konut kredisi alan bir kişi, faiz oranları
düşünce borcunu yeniden yapılandırmak için bankaya başvurdu. Banka, borçludan,yeniden yapılandırma karşılığında, "yüzde 2 erken ödeme ücreti ile birlikte,
ödeme planı değişikliği adı altında bin 930 lira tahsil etti.

Borçlu, haksız alınan bu paranın iadesi için Ankara Tüketici
Sorunları İl Hakem Heyetine müracaat etti, ancak heyet talebi Ağustos 2010’da reddetti.

Bunun üzerine borçlu, Avukat Haluk Bayram aracılığıyla Tüketici Hakem
Heyeti kararının iptali ve haksız tahsil edilen paranın iadesi için dava
açtı.

Davaya Ankara 7. Tüketici Mahkemesi baktı. Mahkeme, bankanın
uygulamasının yasaya aykırı olduğuna hükmederek, hakem heyeti kararının iptaline ve alınan paraların iadesine karar verdi.

Faiz oranı dolaylı şekilde artırılıyor

Mahkeme Hakimi İlhan Kara, gerekçeli kararında, kredi sözleşmesi yapılıp,
taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerin düşmesi nedeniyle bankayı
yapılandırmaya zorlamanın hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Ancak serbest piyasa koşullarında tüketicilerin, krediyi tümüyle
kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceğini ifade eden Kara, bunu dikkate alan bankaların yapılandırma adı altında yeni bir uygulama geliştirdiklerini kaydetti.

Tüketici Kanunu’nun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisinin
bilgilendirme ve aydınlatma hakkı olduğunu vurgulayan Kara, bu kapsamda
bankaların; masraf, komisyon ve diğer tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek kredi tutarını, taksit miktarını ve sabit aylık ödemeyi tüketiciye bildirmek durumunda olduklarını belirtti.

Ancak piyasadaki rekabet nedeniyle bankaların, mümkün olduğunca düşük
oranlı faiz ilanları verdikleri, ardından da masraf ve komisyon adıyla
alınan ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırdıklarını kaydeden Kara,tüketici mevzuatı yönüyle bu durumun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Kara, gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak
mümkün olmamakla birlikte, banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul
ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını, her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, konut
kredisi sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre,faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, aksi halin haksız şart niteliğinde olacağı,yapılandırmanın tümüyle bankanın inisiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve kararının iptaline, dava konusu bin 930 liranın davalıdan tahsiline, davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

-Yargıtay onadı-

Yerel mahkemenin kararı üzerine banka temyize başvurdu. Dosyaya bakan
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı.

Bankaya karşı açtığı davayı kazanan Avukat Haluk Bayram, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, daha önce bu şekilde bankalara ödeme yapan tüketicilerin paralarının iadesini isteyebileceklerini belirterek, "Bankaların, bu şekilde binlerce kişiden milyonlarca lira parayı haksız olarak aldıkları mahkeme kararıyla kesinleşmiş oldu. Bankalar bu paraları iade etmek zorunda kalacaklar. Mağdur kişiler bankaya ’ihtar’ yollayıp parasını isteyebilecek. Eğer banka bu karara rağmen ödeme yapmazsa dava açma hakkı doğacak." diye konuştu.

Kaynak : http://haber.gazetevatan.com/yargida...27260/2/Manset
Old 28-01-2012, 10:50   #2
kum

 
Varsayılan Çok önemli bir haber

Bankalar ile müşteri, taksitli kredilleri bazen faiz düşmesinden bazen de, başka sebeplerle yapılandırıyor. Bu işlem görüntüde önceki kredinin kapatılması, yeni bir kredinin açılması gibi yapılıyor. Gerçekte bir kredi kapama olmadığı, yapılandırma olduğu halde, sizden erken kapama ücreti alıyor.Oysa bir erken kapama söz konusu değil.Bununla birlikte hem kredi kapanması hem açılmasına ilşkin işlemleri daha önce almamış gibi sil baştan bir daha alıyor.Çok isabetli bir karar.
Old 28-01-2012, 14:43   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Çok isabetli bir karar olmuş...Böyle kararların bankalar birliğine faks yolu ile iletilmesi gerekir diye düşünmekteyim.
Old 30-01-2012, 08:48   #4
Kemosabe

 
Varsayılan

Bu konuda Ankara 7.Tüketici Mahkemesinin ve Yargıtay'ın tam karar metnine ihtiyacım vardır.Paylaşırsanız çok sevinirim.Saygılarımla.
Old 30-01-2012, 08:59   #5
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kemosabe
Bu konuda Ankara 7.Tüketici Mahkemesinin ve Yargıtay'ın tam karar metnine ihtiyacım vardır.Paylaşırsanız çok sevinirim.Saygılarımla.
T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2010/11726
Karar: 2011/1870
Karar Tarihi: 10.02.2011


Dava ve Karar: Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemesine göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI


T.C.
ISPARTA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2010/48
KARAR NO: 2010/118
DAVA: Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ: 23/02/2010
KARAR TARİHİ: 10/06/2010

Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

TALEP: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının müvekkili Isparta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden 22/04/2008 tarihinde 60 ay vadeli olarak %1,30 faiz oranı üzerinden kullanmış olduğu 57.000,00 TL limitli konut kredisi sözleşmesi imzaladıklarım bu kredinin davalı tarafından 25/11/2009 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine refinansman edilerek kapatıldığını davalı kredi kullanımı esnasında alınan komisyon ekpertiz ücreti, hayat sigortası, DASK ve konut sigorta bedelleri ile kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi için Isparta Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına dilekçe verdiğini hakem heyeti başkanlığının 26/01/2010 tarih 22 sayılı karan ile davalının %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedelin iadesi talebinin reddine, tüketiciden komisyon ve masraf adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin ise davalıya iadesine karar verildiğini bu kararın haksız olduğunu, bu nedenlerle Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş delillerini bildirmiştir.

B CEVAP: Davalı verdiği cevap dilekçesini tekrar ile açılan davanın yerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C- KANITLAR: Bu dosyada kanıt olarak tarafların karşılıklı beyanları, Konut Kredi sözleşmesi, yapılandırma kararı mevcuttur.

D- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE; Dava davacı vekili tarafından davalı hakkında açılmış olan hakem heyeti kararına itiraz davasından ibaret bulunmaktadır. Davacı davasını kanıtlayamamıştır.

Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirtilip incelenen Ziraat Bankası Isparta Şubesine ait sabit faizli konut finansmanı kredi sözleşmesinde davacı ile davalı bankanın 22/04/2008 tarihinde sözleşme imzalayıp davacıya 60 ay vadeli aylık %1,30 faiz oranlı 57.000,00 TL limitli konut kredi kullandırıldığı konularında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirtilip incelenen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26/01/2010 tarihli 2009/154912-22 sayılı dosyasında davalı tarafından davacı hakkında alınan konut kredisinden kaynaklanan 1.710,00 TL masrafın iadesi için şikayette bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının 26.01.2010 tarihli ve 22 sayılı kararında ise davalının ödediği 1.710,00 TL bedelin kendisine iadesine 870,00 TL bedel iadesi talebinin ise reddine karar verildiği görülmüştür.

Dosya içerisinde bulunan taraflar arasında imzalanan konut kredisi sözleşmesinin 2. maddesinde müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup dosya masrafı adı altında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden 1.710,00 TL dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu durumda tüketicinin hakem heyeti kararını icra takibine koyarak takip yapmasında da hukuka aykırı bir yönün bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

Hüküm: Yukarıda açıklanıldığı üzere;

1- Davanın REDDİNE,

2- Harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yapılan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.10.06.2010
Old 31-01-2012, 09:37   #6
Atahun

 
Varsayılan

Bu konuda bir kaç sorum olacak.

1.) Burda zaman aşımı nasıl işleyecek?
2.) Bu karar geriye doğru işlediğinde, hangi süreleri kapsayacak?
3.) Bankalar bu ödemeyi yapmakta imtina ederse, Kişiler, Yargıtay kararına istinaden direk icra işlemi başlatabilirler mi? yoksa, dava mı açmaları lazım?

Bu konuda çok mağdur var. Dolayısıyla, herkesçe takip edilen bir konu. Yanıtlar için şimdiden teşekkürler.
Old 04-02-2012, 17:38   #7
bulutsuzgece

 
Varsayılan

Yukarıdaki Yargıtay kararının medyaya yansıyan kararla uzaktan yakından ilgisi yok.

Bahse konu emsal kararın esas ve karar numaraları:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Karar Tarihi: 15.12.2011
Esas No: 2011/9823
Karar No: 2011/19204

Yerel Mahkeme
Ankara 7. Tüketici Mahkemesi
Karar Tarihi: 14.04.2011
Esas No: 2010/858
Karar No:2011/309

Dilekçenize yargıtayın karar bilgilerini ekleyerek bağlı bulunduğunuz ilçe kaymakamlığının tüketici sorunları hakem heyetine bir dilekçe ile başvurabilirsiniz.

Zamanaşımı konusunda bilgim yok. Ancak şansımı deneyeceğim. Ziraat bankasında 2008 Nisanında 10 yıl vadeli kredi çekmiştim. 2009 Ekim ve 2010 Ekim dönemlerinde iki kez yapılandırmaya gittim. Her yapılandırmada yaklaşık 2000 TL olmak üzere iki yapılandırmada toplam 4000 TL civarı dosya masrafı ve komisyon ücreti adı altında para kesildi.

Pazartesi dilekçeyi vereceğim. Sonuç ne olacak göreceğiz bakalım...
Old 05-02-2012, 21:26   #8
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Zamanaşımı sözleşmeden doğan bir talep sözkonusu olduğundan 10 yıldır.
Doğrudan icra takibi yapılabilir ancak miktarın tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının üstünde olması gerekir. Heyetten karar çıkartıp icraya başvurmak daha mantıklı ve daha masrafsızdır. Hakem heyeti kararı ilam hükmünde belge olduğundan ilamların icrası yolu ile takip edilebilir. Bu takip yolunda peşin harç alınmaz.
İlamsız icrada itirazla takip duracağından itirazın iptali davasını tüketici açmak zorunda kalır. Oysa hakem heyeti kararına itiraz edecekse davayı banka açmak zorunda kalır. Dava neticesinde verilecek karar (ilam) yine ilamların icrası yoluyla takip edilebilecektir.
Bankalar bu süreçler geçilmeden kendiliklerinden ödeme yapmayacaktır.
Old 05-02-2012, 22:16   #9
bulutsuzgece

 
Varsayılan

Bilgiler için teşekkürler Can Bey.
Yanılmıyorsam Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırı 2.100 TL civarında. (Bu bedel ve altındaki değerler için heyetin kararı bağlayıcı nitelik taşıyor)

Benden iki yapılandırma sonucunda tahsil edilen toplam tutar ise 4.000 TL civarı. 2.100 TL'nin üstünde olduğu için Hakem Heyeti kararının bağlayıcılığı olmayacak. Ama ben yine de elimde bir karar olsun istiyorum.

Bağlayıcılığı olsa da olmasa da, dediğiniz gibi banka muhtemelen süreci zorlaştırma yoluna gidip şansını sonuna kadar deneyecektir.
Old 06-02-2012, 14:15   #10
Mesut AVCI

 
Varsayılan

yARGITAY' IN verdiği karar metnine ulaşamıyorum. Paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sorum olacaktı " tüketici sorunları hakem heyeti" ' nden alınacak kararların üst sınırı ( eğer büyükşehir belediyesi) değilse 1.161.67 TL fakat bugün itibariyle bana gelen müvekkilin iadesini istediği miktar ise 1.700 tl bu durumda hakem heyetine başvurmakta fayda var mıdır. Yoksa noter aracılığı ile bankaya ihtar çekip, ödenmediği takdirde dava mı açmak gerekir.? Saygılarımla
Old 06-02-2012, 15:02   #11
bulutsuzgece

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mesut AVCI
yARGITAY' IN verdiği karar metnine ulaşamıyorum. Paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sorum olacaktı " tüketici sorunları hakem heyeti" ' nden alınacak kararların üst sınırı ( eğer büyükşehir belediyesi) değilse 1.161.67 TL fakat bugün itibariyle bana gelen müvekkilin iadesini istediği miktar ise 1.700 tl bu durumda hakem heyetine başvurmakta fayda var mıdır. Yoksa noter aracılığı ile bankaya ihtar çekip, ödenmediği takdirde dava mı açmak gerekir.? Saygılarımla

Yargıtay kararının içtihat metni henüz yayınlanmadı.
Yakında yayınlanır muhtemelen. Ben "karar bilgilerini" kullanarak başvurumu hakem heyetine bildirdim.

Hakem heyeti belirlenen tutarların üstündeki başvurulara da bakıyor. Ancak kararın yaptırımsal bağlayıcılığı olmuyor.

Yine de resmi bir makamdan lehinize bir kararın elinizde olması güzel olur bence. Ben öyle düşünerek başvurdum.
Banka direnirse zaten tüketici mahkemesine taşınacak konu.
En azından mahkemeye giderken elinizde lehte bir karar olur.

Saygılarımla...
Old 08-02-2012, 12:13   #12
Mesut AVCI

 
Varsayılan

Peki Noter yolu ile ihtar çekilip ödeme gelmemesi halinde bankaya karşı Tüketici mahkmesinde dava açılmasında yolu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Old 10-02-2012, 17:31   #13
bulutsuzgece

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mesut AVCI
Peki Noter yolu ile ihtar çekilip ödeme gelmemesi halinde bankaya karşı Tüketici mahkmesinde dava açılmasında yolu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bana kalırsa "hakem heyeti" üzerinden yola çıkmak en sağlam yol olur. Ama elbette karar sizin. Doğrudan noter-dava yolunu da izleyebilirsiniz. Noter ihtarının banka ve dava sürecinde etkili olacağını sanmıyorum. Ancak hakem heyeti kararı önemli rol oynar diye düşünüyorum.
Old 28-02-2012, 12:31   #14
tiryakim

 
Olumlu Konut Kredisi ile ilgili Ankara 7.Tüketici Mahkemesi Gerekçeli Kararı

T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/858
KARAR NO : 2011/309
HAKİM : ...........
KATİP : .............
DAVACI : ..............
VEKİLİ : .....................

DAVALI VEKİLLERİ : ......
DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ: 20/08/2010
KARAR TARİHİ : 14/04/2011
KARAR YAZMA TARİHİ : 18/04/2011
Yapılan yargılama sonucunda;

İDDİA_________
Davacı, dava dilekçesinde ve davacı vekili beyanlarında: Davalı banka müşterisi olduğunu, 27/09/2007 tarihinde 60 ay vade ile 130.000,00 TL Konut Kredisi kullandığını, kredi faiz oranlarının düşüşünden yararlanmak üzere kredinin yeniden yapılandırılmasını talep etmesi üzerine bankanın %2 erken ödeme ücreti 1.545,00-TL ve ödeme planı değişiklik ücreti 386.00-TL olmak üzere 1.930,00-TL aldığını, bu paranın iadesi için Ankara Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine müracaat ettiğini, Hakem Heyetinin 09.08.2010 tarih ve 10 sayılı karan ile talebini reddettiğini, verilen kararın haksız olduğunu, bankanın haksız şekilde tahsil ettiği 1.930,00 TL bedelin iadesi gerektiğini belirterek Hakem Heyeti kararının iptaline ve ödenen 1.930,00-TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA___
Davalı taraf vekili savunmalarında, açılan davanın haksız olduğunu, banka uygulamasının sözleşme ve davacının taahhüdüne uyarak yapıldığını, erken ödeme nedeniyle masraf ve komisyon alınmasının yasaya uygun olduğunu, açılan davanın yersiz olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

YARGILAMA GEREKÇESİ
Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali ve Kredi yapılandırması için ödenen bedelin iadesi istemine ilişkindir. (4077 s.K.m 1, 2,3,10,10/B, 23,30)
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti karan, Konut Kredisi Sözleşmesi, hesap özeti, ödeme planı, ödemeye ilişkin dekont örneği, bilirkişi raporu ve diğer belgeler dosyada mevcuttur.
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 09/08/2010 tarih ve 10 sayılı karan ile 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 10/B maddesi gereği tüketicinin 1.930,00-TL yapılandırma ücretine ilişkin talebinin reddine karar vermiştir.
Bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler tüketicidir (4077 s.K.m.3/e). Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya kamu tüzel kişileri de satıcı sayılır(4077 s.K.m.3 g).
Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılır (4077 s.K.m.3/h). Mevcut davada taraflar arasın da kj Hukuki ilişki kredisi sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir.(4077s.K.m.lO, 10/B.l 1.23. 30)

Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu hallerde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri de görevlidir. Ancak dava değeri itibarı ile verecekleri kararlar 4077 sayılı Kanun 22/5 madde uyarınca ilam hükmünde veya delil mahiyetinde olacaktır.

Konut kredisi sözleşmesi, ödeme planı, yapılandırma sırasında alman komisyon ve masraf miktarı konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Uyuşmazlık alman tüketici kredisi nedeniyle faizlerdeki düşme nedeniyle banka tarafından yapılan yapılandırma işleminde masraf ve komisyon istenip istenemeyeceği konusundadır.

4077 s.K. 6 maddesinde yapılan düzenlemeye göre, satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart sayılır. Buna göre sözleşmedeki bir hükmün haksız şart olarak değerlendirilebilmesi ipin; 1) Satıcı tarafından müzakere edilmeden sözleşmeyi tek yanlı olarak konulmuş olması. 2) Tarafların hak ve yükümlülüklerinde tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturması, 3) Bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekir.

Taraflar arasında tanzim edilen sözleşmenin tamamı veya sözleşmedeki bir veya birkaç hükmün haksız şartın kabulü için yukarıda belirtilen bu şartların tamamının aynı anda bulunması zorunludur. Sözleşme incelendiğinde, kredi kartı ücreti, kredi kartı yıllık aidat bedeli ve hesap işletim ücretine ilişkin hükmün banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konulduğu, bu durumun tüketici ile müzakere edilmediği, aksine bir iddianın bulunmadığı, sözleşme de bu konuda hüküm olmadığı, bu düzenlemenin tüketici aleyhine dengesizliğe sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu hükmün haksız şart niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. (Aynı görüşte 13 H.D. 03/03/2008, 2007/11236 E., 2008/2982 sayılı kararı.)

Konut Kredi Sözleşmesinin incelenmesinde: 27.09.2007 tarihinde davacının aylık 1,28 faizle, 60 ay vadeli 130.000.00-TL konut kredisi kullandığı, aylık 3.117,00-TL taksit ödemesi kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.

Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, bilirkişi kurulu raporlarında: Taraflar arasında 27/092007 tarihli Konut Kredi sözleşmesi imzalandığını, aylık 1.28 faiz, 60 ay vade 130.000,00-TL kredi kullanıldığını, taksit miktarının 3.117,00-TL olduğunu, 30 aylık ödemeden sonra faiz oranının %Ö,89 oranına indirilerek ödeme konusunda tarafların anlaştıklarını, faiz oranının sabit olarak belirlendiğim, konut finansman kuruluşu tarafından erken ödeme ücreti talep edilebileceğini, banka uygulamasının yerinde olduğunu bildirmişlerdir.

Bilirkişi raporu, dosya kapsamı ve delil durumuna uygun bulunmuş olup, teknik değerlendirmeleri mahkememizce kabul edilmiş ancak, hukuki nitelendirmeye yönelik sonuç bölümüne itibar edilmemiştir.

4077 s.K.m. 10/B maddesinin 14.fıkra hükmüne göre faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde bir veya birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması halinde konut finansman kurulu erken ödeme ücreti talep edebilir. Erken ödeme ücreti %2 oranını geçemez. Kredi taksitlerinin vadesinden önce erken ödenmesi ya da borcun tümüyle ödenmesi halinde banka %2 oranını aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti talep edebilir. Bankanın bu oranı azami miktarda kullanabilmesi için bunun haklı gerekçesini tüketiciye bildirmesi zorunludur. Mevcut olayda erken ödeme olduğu kabul edilemez. Yapılan işlem piyasada faiz oranlarının düşüşü ile birlikte bankalar arasındaki rekabet ile birlikte bankaların faiz oranında kendiliğinden ve talep üzerine yaptıkları indirimlerdir.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değildir. Ancak serbest piyasa koşulları nazara alındığında kredi kullanan tarafın krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği düşünüldüğünde bankaların yoğun bir şekilde yapılandırma adı altında yeni bir uygulama geliştirdikleri görülmektedir.

Tüketici Kanununun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi bilgilendirme aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar kredi verdiklerinde masraf komisyon. Ve eğer tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yaparak bunu tüketiciye bildirmek durumundadır. Ancak piyasa koşullarında yoğun rekabet nedeniyle bankaların mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yaparak bilahare masraf ve komisyon adı altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Tüketici Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir.


Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi insiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut Kredisi Sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, aksi halin haksız şan niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın insiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve komisyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne, hakem heyet kararının iptaline, dava konusu 1.930,00 TL nin davalıdan tahsilime, davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Anlatılan nedenlerle.
HÜKÜM
1-Davanın KABULÜNE,
2-Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 09.03.2010 tarih ve 30 sayılı kararının İPTALİNE,
3- Dava konusu 1.930,00-TL'nin davalıdan TAHSİLİNE, davacı tarafa ÖDENMESİN E, 4-Davacı taraf kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T uyarınca 550 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
5-Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 10,00 TL dava açma, 12,00 TL P.P., 300,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 322,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
6- Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
7-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 18,40 TL başvuru ve 114,64 TL nispi karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 133,04 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,
Dair, davacı vekili ile davalı vekili yüzlerine karşı, gerekçeli karar tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 14.04.2011

Yukarıdaki Gerekçeli Kararın Yargıtay İlamına Ulaşmak İçin Aşağıda Verdiğim Linke Tıklayınız...

http://www.barobirlik.org.tr/dosyala...itaykarari.pdf
Old 01-03-2012, 08:56   #15
Av.Gök

 
Varsayılan Konut Kredİ Yapilandirma

Sayın Bulutsuzgece,hakem heyetinin kararını paylaşırsanız sevinirim. Eğer heyet talebi redderse ilam niteliği taşımayacağı için ilamların icrasına başvuramayız.
Bankaya yazılı dilekçe ile başvuru yapıp, eğer ödeme yapmazlarsa bununla ilgili alacak davası ya da icra takibi de başlatılabilir. Yalnız Yargıtay kararı kesinleşti mi acaba?Bu da önemli, karar düzeltme ile bozulabilir de, bu durumda açılan davalar da sonuçsuz kalabilir. Biraz daha beklemek faydalı olabilir diye düşünüyorum.

Bu arada sınır 1.161,67 TL olmalı

Herkese iyi çalışmalar
Old 02-03-2012, 16:59   #16
bulutsuzgece

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan Av.Raşiteser
Sayın Bulutsuzgece,hakem heyetinin kararını paylaşırsanız sevinirim. Eğer heyet talebi redderse ilam niteliği taşımayacağı için ilamların icrasına başvuramayız.
Bankaya yazılı dilekçe ile başvuru yapıp, eğer ödeme yapmazlarsa bununla ilgili alacak davası ya da icra takibi de başlatılabilir. Yalnız Yargıtay kararı kesinleşti mi acaba?Bu da önemli, karar düzeltme ile bozulabilir de, bu durumda açılan davalar da sonuçsuz kalabilir. Biraz daha beklemek faydalı olabilir diye düşünüyorum.

Bu arada sınır 1.161,67 TL olmalı

Herkese iyi çalışmalar

Hakem Heyeti Kararı henüz çıkmadı. Bu ara Yargıtay'dan gerek "krediler" gerekse "kredi kartlarıyla" ilgili tüketicilerin lehine kararlar geldiği için hakem heyetleri epey yoğundurlar sanırım.
Ama karar çıktığında buraya mutlaka aktarırım.
Old 13-03-2012, 23:25   #17
Ovacık

 
Varsayılan

1.161,67 TL'nın üstündeki miktarlar için Hakem Heyeti'ne başvurup bağlayıcı olmayacak bir karar almak hiç bir yarar sağlamayacaktır. Hakem Heyetleri şu anda bu konu ile ilgili büyük bir yoğunluk yaşadığı için süreç uzatılmış olacaktır. Zaten Bankalar da Hakem Heyeti Kararına itiraz ediyorlar ve konu her halukarda dava konusu oluyor. Ayrıca, ihtar çekilse de Bankalar talepleri reddediyor. Bu yüzden ihtar çekmeden, Hakem Heyetine başvurmadan doğrudan Tüketici Mahkemesine dava açmak en kısa yoldur.

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi kararına karşı karar düzeltme yoluna başvuruldu, ancak bu karar, miktar itibarı ile (10.300 TL olan) karar düzeltme sınırının altındadır. (http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk...mk_parasal.htm)

Aslında; 4077 sayılı Kanunun 22.maddesine göre "Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir." Buna rağmen, Mahkeme temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiş ve karar temyiz edilerek Yargıtay'a gitmiş ve onanmıştır.
Old 13-03-2012, 23:36   #18
Ovacık

 
Varsayılan

Sayın bulutsuzgece;
Yalnızca yapılandırma sırasında alınan bedellerin iadesini değil, ilk başta krediyi kullanırken alınan masraf ve komisyonların da iadesini talep edebilirsiniz.
Old 15-03-2012, 16:50   #19
avktderya

 
Varsayılan

merhaba ,
konut kredisi haricinde diğer kullandırılan tüm kredi çeşitleri için bu yola başvurabilir miyiz?
saygılarımla
Old 15-03-2012, 17:03   #20
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bir tarafın tüketici, diğer tarafın banka olması yeterlidir. Ancak örneğin ticari kredilerde bu imkan yoktur.
Old 31-03-2012, 15:00   #21
LAWYER2763

 
Varsayılan Yalnizca İstİhbarat Ücretİ Adi Altinda Alinan Ücretİmİ Talep EdeceĞİz Yoksa Hepsİnİmİ

sayın ovacık ben bununla ilgili dava açmak isityorum müvekkil krediyi ilk aldığında istihbarat ücreti adı altında 2250 tl Ekspertiz Ücreti olarakta 150 tl Hayat SİGORTASI :460 TL K.S.Ü 134 TL Z.D.S.Ü. 150 TL BANKA TARAFINDAN ALINMIŞ MÜVEKKİL YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURUDĞUNDA istihbarat ücreti adı altında TEKARAR 1.000,00 VE K.S.Ü 134 TL Z.D.S.Ü. 150 TL ÜÇRET ALMIŞLARDIR ŞİMDİ ALMIŞ OLDUKLARI TÜM BU PARALARIN İDAESİNİ Mİ TALEP EDELİM YOKSA SONRADAN ALDIKLARI 1.000,00 TL KISMI MI TALEP EDEK ÇÜNKÜ MEASJINIZDA ŞÖYLE GEÇİYOR DA : Ovacık Sayın bulutsuzgece;
Yalnızca yapılandırma sırasında alınan bedellerin iadesini değil, ilk başta krediyi kullanırken alınan masraf ve komisyonların da iadesini talep edebilirsiniz.
Old 31-03-2012, 21:40   #22
Ovacık

 
Varsayılan

Ekspertiz ücretini geri isteyemezsiniz. Çünkü; kredinin kullandırılması için gerekli masrafları Bankanın almaya hakkı vardır, geri istenemez. Ekspertiz krediye konu taşınmazın krediye uygunluğunun ve değerinin tespiti için gerekli bir işlemdir. Kısaltmalarla belirtilen sigorta poliçeleri için alınan ücretleri de geri isteyemezsiniz. DASK zaten zorunlu sigortadır. Diğer sigortalar bakımından da bankanın kullandırdığı kredi için teminat isteme hakkı bulunduğundan ve sigortalar bu amaçla yapıldığından ayrıca da tüketici, sigortanın sağladığı güvenceden yararlanarak bunu kullanmış olduğundan geri isteyemezsiniz.
Bu durumda kredi açılışında ve yapılandırmada alınan istihbarat ücretlerini (2.250+1.000) geri istemek için dava açabilirsiniz. Ama, müvekkilinizden hesap hareketleri ekstresini bankadan alarak getirmesini isteyin. İnceleyin. Yapılandırma sırasında "erken ödeme komisyonu" "refinansman komisyonu" gibi adlarla alınmış başka bedeller de olabilir onları da geri isteyebilirsiniz. Ayrıca, kredi açılışında "ipotek ücreti" veya "avukat ücreti" alınmışsa bunları da ekstrede görebilir ve geri isteyebilirsiniz.
Old 31-03-2012, 22:47   #23
Av.Barış

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ovacık
Ekspertiz ücretini geri isteyemezsiniz. Çünkü; kredinin kullandırılması için gerekli masrafları Bankanın almaya hakkı vardır, geri istenemez. Ekspertiz krediye konu taşınmazın krediye uygunluğunun ve değerinin tespiti için gerekli bir işlemdir. Kısaltmalarla belirtilen sigorta poliçeleri için alınan ücretleri de geri isteyemezsiniz. DASK zaten zorunlu sigortadır. Diğer sigortalar bakımından da bankanın kullandırdığı kredi için teminat isteme hakkı bulunduğundan ve sigortalar bu amaçla yapıldığından ayrıca da tüketici, sigortanın sağladığı güvenceden yararlanarak bunu kullanmış olduğundan geri isteyemezsiniz.
Bu durumda kredi açılışında ve yapılandırmada alınan istihbarat ücretlerini (2.250+1.000) geri istemek için dava açabilirsiniz. Ama, müvekkilinizden hesap hareketleri ekstresini bankadan alarak getirmesini isteyin. İnceleyin. Yapılandırma sırasında "erken ödeme komisyonu" "refinansman komisyonu" gibi adlarla alınmış başka bedeller de olabilir onları da geri isteyebilirsiniz. Ayrıca, kredi açılışında "ipotek ücreti" veya "avukat ücreti" alınmışsa bunları da ekstrede görebilir ve geri isteyebilirsiniz.

ekspertiz ücretlerinin neden istenemeyeceği konusunda sizden dayanağınızı sorabilir miyim?

çünkü ekspertiz ve masraf aynı konulardır.
Old 31-03-2012, 23:23   #24
Ovacık

 
Varsayılan

"Ekspertiz ve masraf aynı konulardır" demekle ne demek istediğinizi anlamadım. Ama, ekspertiz ücretinin neden geri istenemeyeceğini yazımda açıklamıştım. "Ekspertiz ücretini geri isteyemezsiniz. Çünkü; kredinin kullandırılması için gerekli masrafları Bankanın almaya hakkı vardır, geri istenemez. Ekspertiz krediye konu taşınmazın krediye uygunluğunun ve değerinin tespiti için gerekli bir işlemdir. " Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E 2011/10221 sayılı kararında bankanın krediyi kullandırmak için zorunlu giderleri almaya hakkı olduğuna karar verilmiştir. Uygulamada, ekspertizin bu zorunlu işlemlerden olduğu kabul edilmekte ve ekspertiz ücretinin geri alınması taleplerinin reddine karar verilmektedir.
Old 01-04-2012, 23:46   #26
Av.Barış

 
Karar

Alıntı:
Yazan Ovacık
"Ekspertiz ve masraf aynı konulardır" demekle ne demek istediğinizi anlamadım. Ama, ekspertiz ücretinin neden geri istenemeyeceğini yazımda açıklamıştım. "Ekspertiz ücretini geri isteyemezsiniz. Çünkü; kredinin kullandırılması için gerekli masrafları Bankanın almaya hakkı vardır, geri istenemez. Ekspertiz krediye konu taşınmazın krediye uygunluğunun ve değerinin tespiti için gerekli bir işlemdir. " Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E 2011/10221 sayılı kararında bankanın krediyi kullandırmak için zorunlu giderleri almaya hakkı olduğuna karar verilmiştir. Uygulamada, ekspertizin bu zorunlu işlemlerden olduğu kabul edilmekte ve ekspertiz ücretinin geri alınması taleplerinin reddine karar verilmektedir.

size katılmadığımı ya da en azından uygulamayı bilmediginizi belirtmek isterim. belirtmiş olduğunuz yargıtay'ın aynı konuda farklı kararları mevcuttur. daha once verilmişti. masraf alamazsın ama eksper ücreti alabilirsin söylemi bana pek mantıklı gelmemektedir.

uygulamada sizin dediğiniz aksine olarak kredi kartlarında olduğu gibi bu konuda da birlik bulunmamaktadır. zira benim üyesi olduğum hakem heyetinde ve bizim ilimizde ki diğer hakem heyetlerinde ücret iadesi yönünde karar verirken Türkiye'nin diğer bazı yerlerinde aksi karar verilebiliyor. yine kredi kartlarında olduğu gibi itiraz yolunda tüketici mahkemeleri farklı kararlar verebiliyor.

yani uygulama sizin dediğiniz gibi değil
Old 02-04-2012, 22:46   #27
Ovacık

 
Varsayılan

Meslektaşım;
Ben uygulamanın içindeyim ve günü gününe takip ediyorum. Hakem Heyeti üyesi meslektaşlarımız ile toplantılar yapıyor ve gelişmeleri değerlendiriyoruz. Meslektaşlarımıza ve stajyer avukatlara yönelik Tüketici Hukuku eğitim çalışmaları yapıyoruz.

Farklı mahkemelerden zaman zaman farklı kararlar çıktığını, hatta Yargıtay'ın aynı dairesinin bile görüş değiştirerek farklı yönde kararlar verdiğini hep görüyoruz. Bu yüzden, hiçbir zaman uygulamada sonsuz birlik sağlanması mümkün değil. Şu anda; üyesi olduğum Hakem Heyeti ve Ankaradaki Hakem Heyetleri daha önce yazdığım gerekçeler ile ekspertiz ücretinin iadesi talepleri hakkında ret kararı veriyor. Aslına bakarsanız, aynı Hakem heyetleri daha önceleri, Mahkeme kararları doğrultusunda bu taleplerin kabulüne dair kararlar da vermişti. Ancak, 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E sayılı kararında belirtilen "Bankanın kredinin kullandırılması için zorunlu masrafları tüketiciden alabileceği" gerekçesi üzerinde düşünülüp, ekspertizin niteliği ile birlikte değerlendirildiğinde bankanın ekspertizi yaptırmasının gerekli olduğu sonucuna vardığımızdan artık tüketici taleplerinin reddine karar veriyoruz. Önceki tarihli kararların kafanızı karıştırmasına izin vermemeli, uygulamada gelinen son noktayı güncel kararlardan takip etmelisiniz.
Düşünürsek; Tüketici, konut kredisi almak için Bankaya elinde bir tapu fotokopisi ile gidiyor. Banka bu taşınmazın durumunu, değerini hatta var olup olmadığını dahi bilmiyor. Bunun anlaşılabilmesi ve kredinin verilmesi için gidilip bu taşınmazın incelenmesi gerekiyor. Bu da ekspertiz işlemidir. Bu yapılmadan kredinin verilmesi mümkün değildir. Ekspertiz yapılmasına kredi talep eden tüketici yol açtığına göre, bunun için yapılan masrafı da ödemelidir. Bu nedenle ödediği ekspertiz ücretini geri istemekte haklı değildir. Ancak, banka ekspertiz için bir masraf yapmamış ise (örneğin ekspertiz banka çalışanınca yapılmışsa) ekspertiz ücreti almakta haklı değildir. Ya da tüketiciden fahiş miktarda ekspertiz ücreti alınmışsa, fazla alınan kısım haksızdır. Bu durumlarda, tüketici ödediği ekspertiz ücretinin tamamını ya da fazla kısmını geri isteyebilir.

Son olarak; Geçtiğimiz hafta sonu düzenlediğimiz eğitimde dinleme fırsatını bulduğumuz Tüketici Mahkemesi Hakiminin, Bankaların tüketiciden aldığı masrafların iadesi talepleri hakkında inceleme yaparken uygulamamızı salık verdiği formülü paylaşmak isterim. Bankanın aldığı masraf; 1- BELGELi MİDİR?(Yani Banka, gerçeketen böyle bir gider yaptığını örneğin ekspertiz şirketine ödeme yaptığını belgeleyebilmekte midir?) 2-HAKLI MIDIR? 3-MAKUL MÜDÜR? Cevaplar evet ise, tüketici ödediği masrafı geri isteyemez.
Old 02-04-2012, 23:39   #28
Av.Barış

 
Varsayılan

Ülkemiz uygulamasında insanların artık "ben burayı imzalayayım ne de olsa hakem heyetinden geri alırım" mantığından kurtulması gerekiyor. gerçektende artık bu durumun "hakkın kötüye kullanılması" durumuna geldiğini belirtmek isterim. bu konu hep tartışıldı ve çok tartılışacaga benziyor.
. daha yargıtay kararlarında sürekliliği bile süreklilik saglanamamışken mahkemeler nasıl sağlasın?
Old 08-04-2012, 22:56   #29
Mesut AVCI

 
Varsayılan

Müvekkil , X şehrinde konut kredisi çekiyor ve iki defa da muhtelif zamanlarda yapılandırma yoluna gidiyor. Şu an memur olduğu için krediyi çektiği şehirden çok uzak bir yerde ve davasını bulunduğumuz şehirden açma düşüncesindeyiz fakat sözleşmeyi incelediğimde şöyle bir madde var " HER TÜRLÜ İHTİLAFLARDA X ŞEHİR MAHKEMELERİ YETKİLİDİR." Şu an yer yönünden yetki sorunu var,bu konu hakkında nasıl bir tavsiye de bulunabilirsiniz? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 09-04-2012, 09:36   #30
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mesut Avcı
Müvekkil , X şehrinde konut kredisi çekiyor ve iki defa da muhtelif zamanlarda
yapılandırma yoluna gidiyor. Şu an memur olduğu için krediyi çektiği şehirden
çok uzak bir yerde ve davasını bulunduğumuz şehirden açma düşüncesindeyiz fakat
sözleşmeyi incelediğimde şöyle bir madde var " HER TÜRLÜ İHTİLAFLARDA X ŞEHİR
MAHKEMELERİ YETKİLİDİR." Şu an yer yönünden yetki sorunu var,bu konu hakkında
nasıl bir tavsiye de bulunabilirsiniz? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür
ederim.


Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir. (Bkz. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.23/3
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller poyraz Meslektaşların Soruları 34 01-11-2015 21:52
Bedeli Alınmadığı Gerekçesi ile Su ve Elektriğin Kesilmesi Hukuka Aykırıdır Muhsin KOÇAK Hukuk Sohbetleri 41 06-10-2011 19:18
Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Delillerin Kullanılması sword_can Ceza Hukuku Çalışma Grubu 19 09-07-2010 15:14
Yargıtay: Hukuka aykırı elde edilen delil dikkate alınamaz! Kemal Yıldırım Hukuk Haberleri 21 09-07-2009 17:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07670307 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.