Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Eski Ve Yeni Türk Ceza Yasaları Birarada

Yanıt
Old 02-02-2005, 22:22   #1
Okyanus

 
Varsayılan Eski Ve Yeni Türk Ceza Yasaları Birarada

İsmail Güler emek ve mesai sarfederek hazırlamış olduğu (Eski-Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırması Ver 2.0 ) adlı çalışması internet ortamında okuyucuların istifadesine sunuldu. Yararlı olması dileğiyle, çalışmayı aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.

http://www.downloadarsivi.com/git.asp?id=9882

Excel formatında hazırlanmış olan ilk versiyondan sonra yapılan bu çalışma uygulayıcının her iki kanunu aynı belge üzerinde görebilmesi için Word Belgesi formatında hazırlanmıştır. Word Belgesi 2 sütuna bölünmüş olup; 1.sütunda 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu yerleştirilmiş madde sonlarında ilgili 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu maddeleri gösterilmiştir. 2.sütünda 5237 Sayılı yeni Türk Ceza Kanunu mevcut olup madde sonlarında -- ilgili eski TCK maddesi -- görevli mahkeme -- soruşturmanın re’sen yürütülüp yürütülmeyeceği , -- yeni suç ve kavram olup olmadığı , işlenmiştir.
Old 03-02-2005, 10:23   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Okyanus,

Önerdiğiniz adresten metni indirdim ve çok kullanışlı olduğunu gördüm. Hazırlayan Sayın İsmail Güler'in emekleri için gıyabında teşekkürlerimi sunuyorum.

Dünya hala dönüyorsa "İsmail Güler" gibi isimler sayesindedir. Hem bilgili, hem de bu bilgiyi paylaşacak kadar "bilge" olduğu için kendisini kutluyorum.

Her hukukçunun işine yarayacak böyle bir kolaylıkla bizi tanıştırdığınız için size de teşekkür ederim.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 12-03-2010, 18:09   #3
Av.İpek Uyuklu

 
Varsayılan Eski -Yeni TCK maddeleri karşılaştırması

Sevgili Meslektaşlarım,

Ben çalışırken kolay bulabilmek için eski ve yeni TCK ları maddeleriyle
böyle bir liste halinde hazırladım,sizin de yararlanmanız için bilginize
sunuyorum.İyi çalışmalar.
Av.İpek Uyuklu
**( Yorumlarınızı bekliyorum)

Yeni

TCK

Eski TCK

Yeni

TCK

Eski TCK

Yeni

TCK

Eski TCK

Yeni

TCK

Eski TCK

Yeni

TCK

Eski TCK

1

70

139

208
345,348
276
290
2
1
71
114
140

209
509
277
232
3

72
30
141
491
210
349
278
296
4
44
73
98,108,111
142
492,493
211
347
279
235
5
10
74
100,110,120
143
492
212

280

6

75
119
144
494
213
312/ a
281

7
2
76

145
522
214
311
282

8
3
77

146

215
312
283
296
9
3,4
78

147

216
312
284

10
4
79
201/a
148
495,496,501
217
312
286

11
5
80
201/b
149
497,499
218

287

12
6,7
81
448
150

219

288

13
4
82
449,450
151
516
220
313,314
289

14

83

152
516
221

290
309,310
15

84
454
153
177
222
526
291
284
16

85
455
154
513,515
223
384
292
298,299
17
8
86
456,457
155
508,510
224

293
300
18
9
87
456
156
509
225
419
294
301
19
10 a
88
458
157
503
226
426,427
295
305
20

89
459,460
158
504
227
435,436
296
304
21
45
90

159

228
567
297

22

91

160
511
229
544,545
298

23

92

161
506
230
237
299
158
24
49/1,2,3
93

162
507
231
445,446
300
145
25
49/1,2,
94
243
163
521/b
232
477,478
301
159
26

95

164

233

302
125
27
50
96

165
512
234
182
303
126
28

97
473-475
166

235
205
304
127
29
51
98
476
167
524
236

305
127
30
52
99
468
168
523
237
358,359
306
128
31
53,54
100
469
169
369-371
238
361
307
129
32
46,47
101
471
170
383
239
364,365
308
129
33
57,58
102
414,416
171

240
401
309
146
34
48
103
415
172

241

310
156,157
35
61
104
416/son
173

242

311
146
36

105

174
264
243
525/ a
312
147
37
64
106
191,188
175

244
525/ b
313
149
38
64
107
192
176
552,554
245

314
168
39
65
108

177
563,564
246

315
150
40
66
109
179-180
178
565
247
202
316
170,171
41

110
180
179
385,565
248
202
317
152
42
78
111

180

249

318
155
43
80
112

181

250
209
319
153
44
79
113

182

251
203
320
148
45
11
114

183

252
211-214
321
139
46

115

184

253

322
130
47

116
193
185

254
215
323
161
48
13
117
201
186
395
255
218
324

49
15
118

187

256

325
144
50

119

188
403
257
240,230
326
132
51
91,92,93,94,95
120
183,194
180

258

327
132
52

121

190
404
259

328
133
53
20,25,41,35
122

191
404
260
236
329
136
54
36
123
546,547
192
405
261

330
137
55
36
124

193
409
262

331
133
56

125
480,482
194

263
261
332
135
57
46
126
484
195
263
264
253
333
138
58
81
127
481
196
262
265
254-258,260
271,153
334
132
59

128
486
197
316,318,320
335
133
60

129
485
198
331
266

336
137
61
29
130
178
199
322
267
285
337
137
62
59
131
488
200
323
268

338
134
63
40
132
195,197
201
326
269
285
339
135
64
96
133

202
332,333
270
284
340
164
65
97,98
134

203
274
271
283
341
165
66
102,103
135

204
339
272
286
342
166
67
104-107
136

205
339-342,348
273
288
343
167
68
112-118
137

206
343
274
289
344

69
113
138

207
345,346,348
275
287
345
Old 12-03-2010, 18:16   #4
Av.İpek Uyuklu

 
Mesaj

[quote=Av.İpek Uyuklu]Sevgili Meslektaşlarım,

Ben çalışırken kolay bulabilmek için eski ve yeni TCK ları maddeleriyle
böyle bir liste halinde hazırladım,sizin de yararlanmanız için bilginize
sunuyorum.İyi çalışmalar.
Av.İpek Uyuklu
**( Yorumlarınızı bekliyorum)
word tablosu ekleyemiyorum ,ya da ekleniyorsa nasıl ekleyebilirim acaba?
Old 12-03-2010, 18:20   #5
Av.İpek Uyuklu

 
Varsayılan

Ayrıca TCK'nın fihristini de ekliyorum,kolay kullanmak için çıktı alın yanınızda bulunsun.Saygılar
**(Yenilikleri eklerseniz sevinirim)
TÜRK CEZA KANUNU FİHRİSTİ
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
MADDE 1. Ceza Kanununun amacı
MADDE 2. - Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi
MADDE 3. Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
MADDE 4. - Kanunun bağlayıcılığı
MADDE 5. – Özel kanunlarla ilişki
MADDE 6. – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı
MADDE 7. - Zaman bakımından uygulama
MADDE 8. - Yer bakımından uygulama
MADDE 9. - (1) Yabancı ülkede hüküm verilmesi
MADDE 10. - Görev suçları
MADDE 11. - Vatandaş tarafından işlenen suç
MADDE 12. - Yabancı tarafından işlenen suç
MADDE 13. - Diğer suçlar
MADDE 14. - Seçimlik cezalarda soruşturma.
MADDE 15. - Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması
MADDE 16. - Cezadan mahsup
MADDE 17. – Hak yoksunlukları
MADDE 18. – Geri verme
MADDE 19. – Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması
İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir
MADDE 20. – Ceza sorumluluğunun şahsîliği
MADDE 21. - Kast
MADDE 22. – Taksir
MADDE 23. –Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
MADDE 24. -Kanunun hükmü ve amirin emri
MADDE 25. - Meşru savunma ve zorunluluk hâli
MADDE 26. - Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
MADDE 27. - Sınırın aşılması
MADDE 28. - Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
MADDE 29. -Haksız tahrik
MADDE 30. - Hata
MADDE 31. - Yaş küçüklüğü
MADDE 32. - Akıl hastalığı
MADDE 33. - Sağır ve dilsizlik
MADDE 34. - Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
MADDE 35. – Suça teşebbüs
MADDE 36. – Gönüllü vazgeçme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
MADDE 37. – Faillik
MADDE 38. - Azmettirme
MADDE 39. - Yardım etme
MADDE 40. - Bağlılık kuralı
MADDE 41. - İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı
MADDE 42. - Bileşik suç
MADDE 43. - Zincirleme suç
MADDE 44. - Fikrî içtima
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
MADDE 45. - Cezalar
MADDE 46. - Hapis cezaları
MADDE 47. - Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
MADDE 48. - Müebbet hapis cezası
MADDE 49. - Süreli hapis cezası
MADDE 50. - Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
MADDE 51. - Hapis cezasının ertelenmesi
MADDE 52. - Adlî para cezası.
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
MADDE 53. – Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
MADDE 54. – Eşya müsaderesi
MADDE 55. – Kazanç müsaderesi
MADDE 56. – Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
MADDE 57. – Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
MADDE 58. – Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
MADDE 59. – Sınır dışı edilme
MADDE 60. – Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
MADDE 61. – Cezanın belirlenmesi
MADDE 62. – Takdiri indirim nedenleri
MADDE 63.- Mahsup
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
MADDE 64. – Sanığın veya hükümlünün ölümü
MADDE 65. – Af
MADDE 66. – Dava zamanaşımı
MADDE 67.- Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
MADDE 68. – Ceza zamanaşımı
MADDE 69. – Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları
MADDE 70. – Müsaderede zamanaşımı
MADDE 71. - Ceza zamanaşımının kesilmesi
MADDE 72. - Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
MADDE 73. – Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, uzlaşma
MADDE 74. – Dava veya cezanın düşmesinin etkisi
MADDE 75. - Ön ödeme
İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
MADDE 76. – Soykırım
MADDE 77. – İnsanlığa karşı suçlar
MADDE 78. – Örgüt
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
MADDE 79. Göçmen kaçakçılığı
MADDE 80. – İnsan ticareti
İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
MADDE 81. – Kasten öldürme
MADDE 82. – Nitelikli hâller
MADDE 83. – Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
MADDE 84. – İntihar
MADDE 85. - Taksirle öldürme
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
MADDE 86. – Kasten yaralama
MADDE 87. – Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
MADDE 88. – Daha az cezayı gerektiren hâller
MADDE 89. – Taksirle yaralama
MADDE 90. – İnsan üzerinde deney
MADDE 91. – Organ veya doku ticareti
MADDE 92. – Zorunluluk hâli
MADDE 93. – Etkin pişmanlık
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
MADDE 94.- İşkence
MADDE 95. – Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
MADDE 96. – Eziyet
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
MADDE 97. – Terk
MADDE 98. – Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
MADDE 99. – Çocuk düşürtme
MADDE 100. – Çocuk düşürme
MADDE 101. - Kısırlaştırma
ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
MADDE 102. – Cinsel saldırı
MADDE 103. - Çocukların cinsel istismarı
MADDE 104. – Reşit olmayanla cinsel ilişki
MADDE 105. - Cinsel taciz
YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar
MADDE 106. – Tehdit
MADDE 107. – Şantaj
MADDE 108. – Cebir
MADDE 109. – Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
MADDE 110. – Etkin pişmanlık
MADDE 111. – Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
MADDE 112. – Eğitim ve öğretimin engellenmesi
MADDE 113. – Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi
MADDE 114. – Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi
MADDE 115. – İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
MADDE 116. – Konut dokunulmazlığının ihlâli
MADDE 117. – İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli
MADDE 118. – Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
MADDE 119. – Ortak hüküm
MADDE 120. – Haksız arama
MADDE 121. – Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
MADDE 122. – Ayırımcılık
MADDE 123. – Kişilerin huzur ve sükununu bozma
MADDE 124. Haberleşmenin engellenmesi
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
MADDE 125. – Hakaret
MADDE 126. - Mağdurun belirlenmesi
MADDE 127. – İsnadın ispatı
MADDE 128. – İddia ve savunma dokunulmazlığı
MADDE 129. - Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
MADDE 130. – Kişinin hatırasına hakaret
MADDE 131. – Soruşturma ve kovuşturma koşulu
DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
MADDE 132. – Haberleşmenin gizliliğini ihlâl
MADDE 133. – Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
MADDE 134. – Özel hayatın gizliliğini ihlâl
MADDE 135. - Kişisel verilerin kaydedilmesi
MADDE 136. - Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
MADDE 137. – Nitelikli hâller
MADDE 138. – Verileri yok etmeme
MADDE 139. – Şikâyet
MADDE 140. – Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
MADDE 141. – Hırsızlık
MADDE 142. – Nitelikli hırsızlık
MADDE 143. – Suçun gece vakti işlenmesi
MADDE 144. - Daha az cezayı gerektiren hâller
MADDE 145. – Malın değerinin az olması
MADDE 146. – Kullanma hırsızlığı
MADDE 147. – Zorunluluk hâli
MADDE 148. – Yağma
MADDE 149. – Nitelikli yağma
MADDE 150.- Daha az cezayı gerektiren hâl
MADDE 151. - Mala zarar verme
MADDE 152. - Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri
MADDE 153. - İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
MADDE 154. - Hakkı olmayan yere tecavüz
MADDE 155. - Güveni.
MADDE 156. - Bedelsiz senedi kullanma.
MADDE 157. - Dolandırıcılık.
MADDE 158. - Nitelikli dolandırıcılık
MADDE 159. - Daha az cezayı gerektiren
MADDE 160. - Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
MADDE 161. - Hileli iflâs
MADDE 162. - Taksirli iflâs.
MADDE 163. - Karşılıksız
MADDE 164. - Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
MADDE 165. - Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
MADDE 166. - Bilgi vermeme
MADDE 167. - Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep
MADDE 168. - Etkin
MADDE 169. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
MADDE 170. - Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
MADDE 171. - Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
MADDE 172. - Radyasyon yayma
MADDE 173. - Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
MADDE 174. - Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
MADDE 175. - Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli.
MADDE 176. - İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
MADDE 177. - Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
MADDE 178. - İşaret ve engel koymama
MADDE 179. - Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
MADDE 180. - Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar
MADDE 181. - Çevrenin kasten kirletilmesi
MADDE 182. - Çevrenin taksirle kirletilmesi.
MADDE 183. - Gürültüye neden olma.
MADDE 184. - İmar kirliliğine neden olma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
MADDE 185. - Zehirli madde katma
MADDE 186. - Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
MADDE 187. - Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma
MADDE 188. - Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti.
MADDE 189. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
MADDE 190. - Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
MADDE 191. - Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak
MADDE 192. - Etkin pişmanlık
MADDE 193. - Zehirli madde imal ve ticareti
MADDE 194. - Sağlık için tehlikeli madde temini.
MADDE 195. - Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
MADDE 196. - Usulsüz ölü gömülmesi.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
MADDE 197. - Parada sahtecilik
MADDE 198. - Paraya eşit sayılan değerler
MADDE 199. - Kıymetli damgada sahtecilik
MADDE 200. - Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
MADDE 201. - Etkin pişmanlık
MADDE 202. - Mühürde sahtecilik
MADDE 203. – Mühür bozma
MADDE 204. - Resmî belgede sahtecilik
MADDE 205. - Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
MADDE 206. - Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
MADDE 207. - Özel belgede sahtecilik
MADDE 208. - Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
MADDE 209. - Açığa imzanın kötüye kullanılması
MADDE 210. - Resmî belge hükmünde belgeler
MADDE 211. - Daha az cezayı gerektiren hâl
MADDE 212. – İçtima
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
MADDE 213. – Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
MADDE 214. - Suç işlemeye tahrik
MADDE 215. - Suçu ve suçluyu övme
MADDE 216. - Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
MADDE 217. - Kanunlara uymamaya tahrik
MADDE 218. - Ortak hüküm
MADDE 219. - Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
MADDE 220. - Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
MADDE 221. - Etkin pişmanlık
MADDE 222. - Şapka ve Türk harfleri
ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
MADDE 223. - Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
MADDE 224. - Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlâka Karşı Suçlar
MADDE 225. - Hayasızca hareketler
MADDE 226. - Müstehcenlik
MADDE 227. - Fuhuş
MADDE 228. - Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
MADDE 229. - Dilencilik
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar
MADDE 230. - Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
MADDE 231. - Çocuğun soybağını değiştirme
MADDE 232. - Kötü muamele.
MADDE 233. - Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli
MADDE 234. - Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
MADDE 235. - İhaleye fesat karıştırma
MADDE 236. - Edimin ifasına fesat karıştırma
MADDE 237. - Fiyatları etkileme
MADDE 238. - Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
MADDE 239. - Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
MADDE 240. - Mal veya hizmet satımından kaçınma
MADDE 241. - Tefecilik
MADDE 242. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
MADDE 243. - Bilişim sistemine girme
MADDE 244. - Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
MADDE 245. - Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
MADDE 246. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 247. - Zimmet
MADDE 248. - Etkin pişmanlık
MADDE 249. - Daha az cezayı gerektiren.
MADDE 250. - İrtikâp
MADDE 251. - Denetim görevinin ihmali
MADDE 252. - Rüşvet
MADDE 253. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
MADDE 254. - Etkin pişmanlık
MADDE 255. - Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama
MADDE 256. - Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
MADDE 257. - Görevi kötüye
MADDE 258. - Göreve ilişkin sırrın açıklanması
MADDE 259. - Kamu görevlisinin ticareti
MADDE 260. - Kamu görevinin terki veya yapılmaması
MADDE 261. - Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
MADDE 262. - Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
MADDE 263. - Kanuna aykırı eğitim kurumu
MADDE 264. - Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
MADDE 265. - Görevi yaptırmamak için direnme
MADDE 266. - Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
MADDE 267. - İftira
MADDE 268. - Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
MADDE 269. - Etkin pişmanlık
MADDE 270. - Suç üstlenme
MADDE 271. - Suç uydurma
MADDE 272. - Yalan tanıklık
MADDE 273. - Şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler
MADDE 274. - Etkin pişmanlık
MADDE 275. - Yalan yere yemin
MADDE 276. - Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
MADDE 277. - Yargı görevi yapanı etkileme
MADDE 278. - Suçu bildirmeme
MADDE 279. - Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
MADDE 280. - Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
MADDE 281. - Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
MADDE 282. - Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
MADDE 283. - Suçluyu kayırma
MADDE 284. - Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
MADDE 285. - Gizliliğin ihlâli
MADDE 286. - Ses veya görüntülerin kayda alınması
MADDE 287. - Genital muayene
MADDE 288. - Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
MADDE 289. - Muhafaza görevini kötüye kullanma
MADDE 290. - Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
MADDE 291. - Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
MADDE 292. - Hükümlü veya tutuklunun kaçması
MADDE 293. - Etkin pişmanlık
MADDE 294. - Kaçmaya imkân sağlama
MADDE 295. - Muhafızın görevini kötüye kullanması
MADDE 296. - Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
MADDE 297. - İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
MADDE 298. - Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
MADDE 299. - Cumhurbaşkanına hakaret
MADDE 300. - Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
MADDE 301. - Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
MADDE 302. - Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak.
MADDE 303. - Düşmanla işbirliği yapmak
MADDE 304. - Devlete karşı savaşa tahrik
MADDE 305. - Temel millî yararlara karşı hareket
MADDE 306. - Yabancı devlet aleyhine asker toplama
MADDE 307. - Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma
MADDE 308. - Düşman devlete maddî ve malî yardım
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 309. - Anayasayı ihlâl
MADDE 310. - Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı
MADDE 311. - Yasama organına karşı suç
MADDE 312. - Hükûmete karşı suç
MADDE 313. - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan
MADDE 314. - Silâhlı örgüt
MADDE 315. - Silâh sağlama
MADDE 316. - Suç için anlaşma
ALTINCI BÖLÜM
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
MADDE 317. - Askerî komutanlıkların gasbı
MADDE 318. - Halkı askerlikten soğutma
MADDE 319. - Askerleri itaatsizliğe teşvik
MADDE 320. - Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
MADDE 321. - Savaş zamanında emirlere uymama
MADDE 322. - Savaş zamanında yükümlülükler
MADDE 323. - Savaşta yalan haber yayma
MADDE 324. - Seferberlikle ilgili görevin ihmali
MADDE 325. - Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
MADDE 326. - Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
MADDE 327. - Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
MADDE 328. - Siyasal veya askerî casusluk
MADDE 329. - Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
MADDE 330. - Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
MADDE 331. - Uluslararası casusluk
MADDE 332. - Askerî yasak bölgelere girme
MADDE 333. - Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
MADDE 334. - Yasaklanan bilgileri temin
MADDE 335. - Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
MADDE 336. - Yasaklanan bilgileri açıklama
MADDE 337. - Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
MADDE 338. - Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
MADDE 339. - Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
MADDE 340. - Yabancı devlet başkanına karşı suç
MADDE 341. - Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
MADDE 342. - Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç
MADDE 343. - Karşılıklılık koşulu
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 344. - Yürürlük
MADDE 345. - Yürütme
Old 12-03-2010, 18:23   #6
Av.İpek Uyuklu

 
Varsayılan

Şimdi de kelime fihristi ile kolaylıkla kavram bulabilmeniz için bir çalışmamı sunmak istiyorum.
Açığa imzanın kötüye kullanılması M. 209 1
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi M. 3
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs M. 288
Adlî para cezası. M. 52
Af M. 65
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası M. 47
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli M. 233
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri M. 57
Akıl hastalığı M. 32
Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli. M. 175
Anayasayı ihlâl M. 309
Askerî komutanlıkların gasbı M. 317
Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma M. 307
Askerî yasak bölgelere girme M. 332
Askerleri itaatsizliğe teşvik M. 319
Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme M. 173
Ayırımcılık M. 122
Azmettirme İştirak M. 38
Bağlılık kuralı İştirak M. 40
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması M. 245
Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme M. 291
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması M. 268
Bedelsiz senedi kullanma. M. 156
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma M. 53
Bileşik suç M. 42
Bilişim sistemine girme M. 243
Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören M. 230
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti M. 186 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı 2
davranma M. 195
Cebir M. 108
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit M. 28
Ceza Kanununun amacı M. 1
Ceza sorumluluğunun şahsîliği M. 20
Ceza zamanaşımı M. 68
Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları M. 69
Ceza zamanaşımının kesilmesi M. 71
Cezadan mahsup M. 16
Cezalar M. 45
Cezanın belirlenmesi M. 61
Cinsel saldırı M. 102
Cinsel taciz M. 105
Cumhurbaşkanına hakaret M. 299
Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı M. 310
Çevrenin kasten kirletilmesi M. 181
Çevrenin taksirle kirletilmesi. M. 182
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması M. 234
Çocuğun soybağını değiştirme M. 231
Çocuk düşürme M. 100
Çocuk düşürtme M. 99
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri M. 56
Çocukların cinsel istismarı M. 103
Dava veya cezanın düşmesinin etkisi M. 74
Dava zamanaşımı M. 66
Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi M. 67
Denetim görevinin ihmali M. 251
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma M. 339
Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik M. 333
Devlete karşı savaşa tahrik M. 304
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak. M. 302
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama M. 300
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler M. 326 3
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme M. 327
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama M. 329
Diğer suçlar M. 13
Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi M. 121
Dilencilik M. 229
Dolandırıcılık nitelikli M. 158
Dolandırıcılık. M. 157
Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren M. 159
Düşman devlete maddî ve malî yardım M. 308
Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü M. 325
Düşmanla işbirliği yapmak M. 303
Edimin ifasına fesat karıştırma M. 236
Eğitim ve öğretimin engellenmesi M. 112
Eşya müsaderesi M. 54
Eziyet M. 96
Faillik İştirak M. 37
Fikrî içtima M. 44
Fiyatları etkileme M. 237
Fuhuş M. 227
Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu M. etkisinde olma M. 34
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması M. 170
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması M. 171
Genital muayene M. 287
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık M. 276
Geri verme M. 18
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama M. 330
Gizliliğin ihlâli M. 285
Göçmen kaçakçılığı M. 79
Gönüllü teşebbüsten vazgeçme M. 36
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma M. 219
Görev suçları M. 10
Göreve ilişkin sırrın açıklanması M. 258
Görevi kötüye M. 257 4
Görevi yaptırmamak için direnme M. 265
Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, kaçtıktan sonra Etkin pişmanlık M. 293
Gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi Terk M. 97
Gürültüye neden olma. M. 183
Güveni kötüye kullanma M. 155
Haberleşmenin engellenmesi M. 124
Haberleşmenin gizliliğini ihlâl M. 132
Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme M. 298
Hak yoksunlukları M. 17
Hakaret M. 125
Hakarette mağdurun belirlenmesi M. 126
Hakkı olmayan yere tecavüz M. 154
Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası M. 26
Haksız arama M. 120
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret M. 129
Haksız tahrik M. 29
Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit M. 213
Halkı askerlikten soğutma M. 318
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama M. 216
Hapis cezaları M. 46
Hapis cezasının ertelenmesi M. 51
Hata M. 30
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması M. 177
Hırsızlığın Zorunluluk hâlide işlenmesi M. 147
Hırsızlık M. 141
Hırsızlık Malın değerinin az olması M. 145
Hırsızlık nitelikli M. 142
Hırsızlık suçunda daha az cezayı gerektiren hâller M. 144
Hükûmete karşı suç M. 312
Hükümlü veya tutukluların ayaklanması M. 296
Hükümlü veya tutuklunun kaçması M. 292

Hürriyete Karşı SuçlardaOrtak hüküm M. 119 5
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme M. 153
İçtima M. 212
İddia ve savunma dokunulmazlığı M. 128
İflâs hileli M. 161
İflâs taksirli M. 162
iftira etkin pişmanlık M. 269
İftira M. 267
İhaleye fesat karıştırma M. 235
İmar kirliliğine neden olma M. 184
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme M. 115
İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak M. 297
İnsan ticareti M. 80
İnsan üzerinde deney M. 90
İnsanlığa karşı suçlar M. 77
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama M. 176
İntihar M. 84
İrtikâp M. 250
İsnadın ispatı M. 127
İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli M. 117
İşaret ve engel koymama M. 178
İşkence M. 94
İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme M. 41
Kaçmaya imkân sağlama M. 294
Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma M. 266
Kamu görevinin terki veya yapılmaması M. 260
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi M. 262
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi M. 279
Kamu görevlisinin ticareti M. 259 Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 6
kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi M. 113
Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma M. 238
Kanuna aykırı eğitim kurumu M. 263
Kanunlara uymamaya tahrik M. 217
Kanunun bağlayıcılığı M. 4
Kanunun hükmü ve amirin emri M. 24
Karşılıklılık koşulu M. 343
Karşılıksız yararlanma M. 163
Kast M. 21
Kasten öldürme M. 81
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi M. 83
Kasten öldürmenin Nitelikli hâller M. 82
Kasten yaralama M. 86
Kasten yaralamada daha az cezayı gerektiren hâller M. 88
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf M. 160
Kazanç müsaderesi M. 55
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar M. 50
Kısırlaştırma M. 101
Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali M.224
Kıymetli damgada sahtecilik M. 199
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması M. 133
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçim.e ilâç yapma veya satma M. 187
Kişilerin huzur ve sükununu bozma M. 123
Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf M. 261
Kişinin hatırasına hakaret M. 130
Kişisel verilerin kaydedilmesi M. 135
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma M. 109
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada etkin pişmanlık M. 110
Konut dokunulmazlığının ihlâli M. 116
Kötü muamele. M. 232 7
Kullanma hırsızlığı M. 146
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı Madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak M. 191
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama M. 228
Mahsup M. 63
Mal veya hizmet satımından kaçınma M. 240
Mala zarar verme M. 151
Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri M. 152
Malvarlığına karşı suçlarda etkin pişmanlık M. 168
Malvarlığına karşı suçlarda Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması M. 169
Meşru savunma ve zorunluluk hâli M. 25
Muhafaza görevini kötüye kullanma M. 289
Muhafızın görevini kötüye kullanması M. 295
Müebbet hapis cezası M. 48
Mühür bozma M. 203
Mühürde sahtecilik M. 202
Müsaderede zamanaşımı M. 70
Müstehcenlik M. 226
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç M. 23
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence M. 95
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama M. 87
Organ veya doku ticareti Etkin pişmanlık M. 93
Organ veya doku ticareti M. 91
Organ veya doku ticareti Zorunluluk hâli M. 92
Ortak hüküm M. 218
Ön ödeme M. 75
Örgüt M. 78
Özel belgede sahtecilik M. 207 8
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek M. 208
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Nitelikli hâller M. 137
Özel hayatın gizliliğini ihlâl M. 134
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma M. 264
Özel kanunlarla ilişki M. 5
Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar M. 200
Para,Damga sahteciliğinde etkin pişmanlık M. 201
Parada sahtecilik M. 197
Paraya eşit sayılan değerler M. 198
Radyasyon yayma M. 172
Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması M. 290
Resmî belge hükmünde belgeler M. 210
Resmî belgede daha az cezayı gerektiren hâl M. 211
Resmî belgede sahtecilik M. 204
Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan M. 206
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek M. 205
Reşit olmayanla cinsel ilişki M. 104
Rüşvet suçunda etkin pişmanlık M. 254
Rüşvet M. 252
Sağır ve dilsizlik M. 33
Sağlık için tehlikeli M. temini. M. 194
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi M. 280
Sanığın veya hükümlünün ölümü M. 64
Savaş zamanında emirlere uymama M. 321
Savaş zamanında yükümlülükler M. 322
Savaşta yalan haber yayma M. 323
Seçimlik cezalarda soruşturma. M. 14
Seferberlikle ilgili görevin ihmali M. 324

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi M. 118 9
Ses veya görüntülerin kayda alınması M. 286
Sınır dışı edilme M. 59
Sınırın aşılması M. 27
Silâh sağlama M. 315
Silâhlı örgüt M. 314
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme M. 244
Siyasal veya askerî casusluk M. 328
Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi M. 114
Son Hükümler Yürürlük M. 344
Son Hükümler Yürütme M. 345
Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması M. 15
Soruşturma ve kovuşturma koşulu M. 131
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, uzlaşma M. 73
Soykırım M. 76
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme M. 281
Suç eşyası hakkında bilgi vermeme M. 166
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi M. 165
Suç için anlaşma M. 316
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma M. 220
Suç işlemeye tahrik M. 214
Suç örgütü etkin pişmanlık M. 221
Suç uydurma M. 271
Suç üstlenme M. 270
Suça teşebbüs M. 35
Suçluyu kayırma M. 283
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular M. 58
Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi M. 2 Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama M. 282 10
Suçu bildirmeme M. 278
Suçu ve suçluyu övme M. 215
Suçun gece vakti işlenmesi M. 143
Süreli hapis cezası M. 49
Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep M. 167
Şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler M. 273
Şantaj M. 107
Şapka ve Türk harfleri M. 222
Şikâyet M. 139
Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi M. 164
Takdiri indirim nedenleri M. 62
Taksir M. 22
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi M. 338
Taksirle öldürme M. 85
Taksirle yaralama M. 89
Tanımlar M. 6
Tefecilik M. 241
Tehdit M. 106
Tehlikeli Maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi M. 174
Temel millî yararlara karşı hareket M. 305
Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması M. 239
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma M. 180
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma M. 179
Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme M. 284
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan M. 313

Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve 11
organlarını aşağılama M. 301
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması M. 111
. 246
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması M. 140
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması M. 189
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması M. 253
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması M. 242
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması M
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri M. 60
Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması M. 223
Uluslararası casusluk M. 331
Usulsüz ölü gömülmesi. M. 196
Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti. M. 188
Uyuşturucu veya uyarıcı Madde kullanılmasını kolaylaştırma M. 190
Uyuşturucuda etkin pişmanlık M. 192
Vatandaş tarafından işlenen suç M. 11
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme M. 136
Verileri yok etmeme M. 138
Yabancı devlet aleyhine asker toplama M. 306
Yabancı devlet başkanına karşı suç M. 340
Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret M. 341
Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç M. 342
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma M. 320
Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması M. 19
Yabancı tarafından işlenen suç M. 12
Yabancı ülkede hüküm verilmesi M. 9
Yağma daha az cezayı gerektiren hâl M. 150
Yağma M. 148 Y Yağma nitelikli M. 149 12
Yalan tanıklık etkin pişmanlık M. 274
Yalan tanıklık M. 272
Yalan yere yemin M. 275
Yardım etme İştirak M. 39
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi M. 98
Yargı görevi yapanı etkileme M. 277
Yasaklanan bilgileri açıklama M. 336
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama M. 337
Yasaklanan bilgileri temin M. 334
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini M. 335
Yasama organına karşı suç M. 311
Yaş küçüklüğü M. 31
Yer bakımından uygulama M. 8
Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama M. 255
Zaman bakımından uygulama M. 7
Zamanaşımının hesabı ve uygulanması M. 72
Zehirli M. imal ve ticareti M. 193
Zehirli Madde katma M. 185
Zimmet M. 247
Zimmet suçunda daha az cezayı gerektiren. M. 249
Zimmette etkin pişmanlık M. 248
Zincirleme suç M. 43
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması M. 256
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuk ve Türkçe İle İlgili Haberler Av.Duygu Işık Behrem Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubu 83 05-08-2010 19:48
Eski Tck ile Yeni Tck arasındaki silah sayılan maddelerdeki farklar.. yağmurdamlası Ceza Hukuku Çalışma Grubu 1 08-11-2006 23:30
Sempozyum:Türk Ceza Kanununda Ve Tasarıda Cinsel Suçlar Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 22-06-2003 21:58
AB Uyum Yasaları-Türk Ceza Kanunu Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 0 03-08-2002 23:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,17599106 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.