Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Apartman Altındaki Daire İşyeri Olarak Kiraya Verilir mi

Yanıt
Old 02-06-2009, 15:59   #1
nanu

 
Varsayılan Apartman Altındaki Daire İşyeri Olarak Kiraya Verilir mi

Selam,Müvekkilimin Apartmanında birinci katı işyeri olarak kiraya vermek istiyor,İnşaat sektörü olarak çalıştırılacak.Acana apartman sakinlerinden muvaakkatname gerekir mi,bu konuda yeni kanun maddeleri çıktığını söyledi,acele yorumlarını bekler iyi günler dilerim.Kusura bakmayın bugüne kadar hiç acil demedim,ilk defa acil bilginize ihtiyacım var..
Old 02-06-2009, 16:15   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nanu
Selam,Müvekkilimin Apartmanında birinci katı işyeri olarak kiraya vermek istiyor,İnşaat sektörü olarak çalıştırılacak.Acana apartman sakinlerinden muvaakkatname gerekir mi,bu konuda yeni kanun maddeleri çıktığını söyledi,acele yorumlarını bekler iyi günler dilerim.Kusura bakmayın bugüne kadar hiç acil demedim,ilk defa acil bilginize ihtiyacım var..

Bu konuda değişiklik bulunmamaktadır. Kütükte mesken olarak kayıtlı bağımsız bölüm için, oybirliğiyle karar alınması gerekmektedir.
Old 02-06-2009, 16:16   #3
eyinusruk

 
Varsayılan

Merhaba,
İşyeri açılması için, apartman sakinlerinin onayı gerekmektedir. Bu da yanlış hatırlamıyorsam, " oy çokluğu " olmalı.
Kolay gelsin.
Old 02-06-2009, 16:17   #4
eyinusruk

 
Varsayılan

Düzeltme : " Oy çokluğu " yazmışım, "Oy birliği " olacaktı.
Old 02-06-2009, 16:24   #5
nanu

 
Varsayılan

bu konuda bir değişiklik içeren kanun çıktı mı
Old 02-06-2009, 16:27   #6
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın nanu,

Sayın meslektaşlarıma katılıyorum. Mesnet kanun maddesi:

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 24: "...Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalâthane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir."

Saygılarımla...
Old 02-06-2009, 16:30   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nanu
bu konuda bir değişiklik içeren kanun çıktı mı

Değişiklik olmadığını yazmıştım zaten. Başka maddelerde değişiklik oldu ama 24 üncü madde aynen korundu.
Old 02-06-2009, 19:55   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nanu
Müvekkilim apartmanında birinci katı işyeri olarak kiraya vermek istiyor. İnşaat sektörü olarak çalıştırılacak. Acaba apartman sakinlerinden muvafakatname gerekir mi?
Dükkan olmayıp, büro olarak faaliyet gösterecek işyerleri için apartman sakinlerinden muvafakatname istenmez. Örneğin doktor muayenehanesi, avukat yazıhanesi 24.madde kapsamı dışındadır.

''İnşaat sektörü olarak çalışacak'' ifadenizden işyerinin büro olarak çalışacağı anlaşılıyor. Bu durumda muvafakat gerekmez kanısındayım.

Saygılarımla
Old 02-06-2009, 20:45   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Dükkan olmayıp, büro olarak faaliyet gösterecek işyerleri için apartman sakinlerinden muvafakatname istenmez. Örneğin doktor muayenehanesi, avukat yazıhanesi 24.madde kapsamı dışındadır.

''İnşaat sektörü olarak çalışacak'' ifadenizden işyerinin büro olarak çalışacağı anlaşılıyor. Bu durumda muvafakat gerekmez kanısındayım.

Saygılarımla

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2005/18-695
K. 2006/759
T. 21.12.2005
• İŞYERİNİN MESKEN NİTELİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Düzenlenmiş Yönetim Planında Mesken Olan Bağımsız Bölüm Mesken Olarak Kullanılabileceği - Başka Bir Amaçla Kullanılamayacağı )
• YÖNETİM PLANINDA MESKEN OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Mesken Olarak Kullanılabileceği - Başka Bir Amaçla Kullanılamayacağı/Müşavirlik Bürosu Olarak Kullanılması )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MÜŞAVİRLİK BÜROSU OLARAK KULLANILMASI ( Yönetim Planında Mesken Olan - Mesken Olarak Kullanılabileceği/Başka Bir Amaçla Kullanılamayacağı )
• MÜŞAVİRLİK BÜROSU OLARAK KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Düzenlenmiş Yönetim Planında Mesken Olan - Başka Bir Amaçla Kullanılamayacağı )
634/m. 24, 28
ÖZET : Yönetim Planının 12. maddesinde "bağımsız bölümler, kat malikleri kurulunun oybirliği ile kararı bulunmadıkça sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamaz" hükmü yer almaktadır. Yönetim Planında yapılan bu düzenleme ile, meskenin diğer bir şekilde kullanılmasını kat malikleri kurulunun oybirliğiyle vereceği kararın bulunması koşuluna bağlamıştır. Hükümde yer alan "tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında" ifadesi; sınırlama olmaksızın, kütükte kayıtlı niteliği dışında tüm kullanım biçimlerini kapsadığından "müşavirlik bürosu" niteliğinde kullanımının da yasaklandığı açıktır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasında, yapılması kesin olarak yasaklanan işler sayılmış ikinci fıkrasında ise kat malikleri kurulunun oybirliğiyle vereceği kararla açılabilecek olan yerler belirtilmiştir.

Şu hale göre, Yönetim Planının 12. maddesinde bağımsız bölümlerin kütükte kayıt niteliği dışında tüm kullanım biçimleri açıkça yasaklandığından, tapuda mesken niteliği ile kayıtlı bulunan dava konusu 11 ve 18 numaralı bağımsız bölümlerin müşavirlik bürosu olarak kullanılma olanağı bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki "İşyeri Olarak Kullanılan Bağımsız Bölümün Mesken Niteliğine Dönüştürülmesi İstemine ilişkin Davanın" yargılaması sonunda; Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 11.06.2004 gün ve 2003/723 E. 2004/649 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 13.12.2004 gün ve 2004/8234-9622 sayılı ilamı ile;

( ...Dava konusu edilen 11 numaralı TK ait ve 18 numaralı TV'ye ait bağımsız bölümler tapu kaydında mesken olarak görülmekte olup, yerinde yapılan incelemede buranın müşavirlik bürosu olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ana taşınmaza ilişkin Yönetim planının 12. maddesinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile aldığı kararı bulunmadıkça bağımsız bölümlerin tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılmayacağı öngörülmektedir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, tapuca mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde işyeri açılabilmesi için buna kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar vermesi gerekir. Yargıtay uygulamalarında mesken nitelikli bağımsız bir bölümde doktor muayenehanesi, avukat yazıhanesi veya mühendislik bürosu açabilmesi sözü edilen yasa maddesinde belirtilen işyeri niteliğinde sayılmamakta ve dolayısıyla tüm kat maliklerinin oybirliği ile aldıkları bir kararın varlığı aranmamakta ise de, tüm kat malikleri ile onların külli ve cüzi haleflerini bağlayan sözleşme niteliğindeki yönetim planının 12. maddesinde bağımsız bölümlerin tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamayacağı açıkça hükme bağlanmış olduğundan, buna göre büronun da tapu sicilinde belirtilen mesken niteliğinde olmadığı gözetilerek dava konusu 11 ve 18 numaralı davalılara ait bağımsız bölümlerin tapuda yazılı olan mesken niteliğine dönüştürülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile bu yoldaki istemin reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yaralama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, tapuda mesken niteliği ile kayıtlı olup işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin mesken niteliğine dönüştürülmesi istemine ilişkindir.

A-DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ:

Davacı vekili; tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan 11 ve 18 numaralı bağımsız bölümlerin, Yönetim Planında yer alan yasaklayıcı hükme rağmen davalı bağımsız bölüm maliklerince işyeri olarak kullanıldığını ileri sürerek; dava konusu bağımsız bölümlerin Yönetim Planına aykırı şeklide işyeri olarak kullanılmasının meni ile mesken gereğince dönüştürülmesine karar verilmesini istemiştir.

B-DAVALININ CEVABININ ÖZETİ:

Davalı LV vekili; Yeminli Mali Müşavir olan müvekkilinin, işyeri olarak kullandığı 18 numaralı bağımsız bölümde ticari hiçbir faaliyette bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı BK vekili; mesken nitelikli 11 numaralı bağımsız bölümü, müvekkilinin mali müşavirlik bürosu olarak kullanmasına kanuni bir engel bulunmadığı gibi, Yönetim Planında bu yönde yasaklayıcı bir hükmün de yer almadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C-YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:

Yerel Mahkeme; "tapuda mesken olarak görünen dava konusu bağımsız bölümlerin, davalılar tarafından "müşavirlik bürosu" olarak kullanıldığı tespit edilmiş ise de, müşavirlik bürosunun Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24. maddesinde gösterilen yasak işler "kapsamına girmediği ve Yönetim Planında da meskende büro açılmasını yasaklayan bir hüküm bulunmadığının anlaşıldığı" gerekçesiyle "davanın reddine" karar yermiştir.

D-TEMYİZ EVRESİ, BOZMA VE DİRENME:

Davacı vekilince temyiz edilen karar. Özel Daire'ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel Mahkeme önceki gerekçesini tekrarlayarak direnme kararı vermiş; direnme kararını davacı vekili temyiz etmiştir.

E-MADDİ OLAY:

Dava konusu 11 ve 18 numaralı bağımsız bölümler tapuda "mesken" niteliği ile kayıtlı olup; Mahkemece yerinde yapılan keşifte, davalılar tarafından "müşavirlik bürosu" olarak kullanıldıkları belirlenmiştir.

Yönetim Planının, kat maliklerinin haklarının ve yükümlülüklerinin düzenlendiği 12. maddesinde; Ana gayrimenkulün tamamı veya ayrı ayrı bağımsız bölümleri, kat malikleri kurulunun oybirliği ile kararı bulunmadıkça tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamaz hükmü yer almaktadır.

F-UYUŞMAZLIK :

Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık; tapuda mesken niteliği ile kayıdı bulunan dava konusu 11 ve 18 numaralı bağımsız bölümlerin, Yönetim Planının 12. maddesi hükmü karşısında, müşavirlik bürosu olarak kullanılıp kullanılamayacağı noktasında toplanmaktadır.

G-GEREKÇE:

Çekişmenin çözümü için örneğinde, kat mülkiyeti bir yapıda Yönetim Planının hukuksal niteliği üzerinde durmakta yarar vardır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesinin birinci fıkrasında; "Yönetim Planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir." denildikten sonra, ikinci fıkrasında; "Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlık bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır." hükmü öngörülmüştür.

Bu açık hüküm karşısında; kat mülkiyeti yapının yönetiminin, sözleşme hükmünce olan Yönetim Planı gereğince yapılacağı; çıkan anlaşmazlıklarda Yönetim Planında hüküm bulunduğu takdirde, öncelikle Yönetim Planında yer alan hükümlerin, aksi takdirde Kat Mülkiyeti Kanunu ve genel hükümlerin uygulanması gerektiği kuşkusuzdur.

Diğer bir ifadeyle, Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla anlaşmazlıkların hallinde hakimin ilk başvuracağı belge Yönetim Planı olup; Kat Mülkiyeti Kanunu ve genel hükümlere, ancak Yönetim Planında hüküm bulunmadığı hallerde başvurulmalıdır.

Somut olayda; Yönetim Planının 12. maddesinde "bağımsız bölümler, kat malikleri kurulunun oybirliği ile kararı bulunmadıkça sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamaz" hükmü yer almaktadır. Yönetim Planında yapılan bu düzenleme ile, meskenin diğer bir şekilde kullanılmasını kat malikleri kurulunun oybirliğiyle vereceği kararın bulunması koşuluna bağlamıştır. Hükümde yer alan "tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında" ifadesi; sınırlama olmaksızın, kütükte kayıtlı niteliği dışında tüm kullanım biçimlerini kapsadığından "müşavirlik bürosu" niteliğinde kullanımının da yasaklandığı açıktır.

Direnme kararında sözü edilen, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasında, yapılması kesin olarak yasaklanan işler sayılmış ikinci fıkrasında ise kat malikleri kurulunun oybirliğiyle vereceği kararla açılabilecek olan yerler belirtilmiştir.

Şu hale göre, Yönetim Planının 12. maddesinde bağımsız bölümlerin kütükte kayıt niteliği dışında tüm kullanım biçimleri açıkça yasaklandığından, tapuda mesken niteliği ile kayıtlı bulunan dava konusu 11 ve 18 numaralı bağımsız bölümlerin müşavirlik bürosu olarak kullanılma olanağı bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca; Mahkemece, aynı yöne işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire Bozma kararına uyularak dava konusu bağımsız bölümlerin tapuda-yazılı mesken niteliğine dönüştürülmesine karar verilmesi gerekirken; yanılgılı gerekçeyle davanın reddine dair önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin haranın geri verilmesine, 21.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 02-06-2009, 20:55   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, tapuca mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde işyeri açılabilmesi için buna kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar vermesi gerekir. Yargıtay uygulamalarında mesken nitelikli bağımsız bir bölümde doktor muayenehanesi, avukat yazıhanesi veya mühendislik bürosu açabilmesi sözü edilen yasa maddesinde belirtilen işyeri niteliğinde sayılmamakta ve dolayısıyla tüm kat maliklerinin oybirliği ile aldıkları bir kararın varlığı aranmamakta ise de,

Aktardığınız kararın bu bölümü Kanun'a ve yerleşik İçtihatlara göre muvafakat aranmayacağını ifade etmekte.
Alıntı:

tüm kat malikleri ile onların külli ve cüzi haleflerini bağlayan sözleşme niteliğindeki yönetim planının 12. maddesinde bağımsız bölümlerin tapu sicilinde belirtilen nitelikleri dışında kullanılamayacağı açıkça hükme bağlanmış olduğundan,
Kararın bu bölümü ise Apartman Yönetim Planı'nda hüküm bulunması halinde Yönetim Planı'ndaki hükmün uygulanacağı hakkındadır.

Bu durumda soru sahibine Apartman Yönetim Planı'na da bakması önerilir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımla

Old 02-06-2009, 21:10   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Aktardığınız kararın bu bölümü Kanun'a ve yerleşik İçtihatlara göre muvafakat aranmayacağını ifade etmekte.

Kararın bu bölümü ise Apartman Yönetim Planı'nda hüküm bulunması halinde Yönetim Planı'ndaki hükmün uygulanacağı hakkındadır.

Bu durumda soru sahibine Apartman Yönetim Planı'na da bakması önerilir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımla


Sayın Av. Armağan Konyalı, ben de katkılarınız için size teşekkür ederim. Şunu da ilave edeyim; Saim Beye bir şey bırakmadık.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/598
K. 2005/808
T. 7.2.2005
• TAHLİYE DAVASI ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Taşınmazın İşyeri Olarak Kullanılamayacağından Bahisle )
• KAT MALİKLERİ KURULU ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulunan Taşınmazın İşyeri Olarak Kullanılabilmesi için Kat Maliklerinin Oybirliğinin Gerekmesi )
• MESKEN OLAN TAŞINMAZI İŞYERİ OLARAK KULLANMA ( Tüm Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Karar Vermesinin Gerekmesi )
• BÜRO NİTELİĞİNDE YAZIHANE ( Ticaret Şirketlerinin Merkez ve Şubeleri İşyeri Niteliğinde Olup Büro Niteliğinde Olmadığından Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile Kullanımın Gerekmesi )
• TAŞINMAZI BÜRO OLARAK KULLANMA ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Olan Taşınmazın Yargıtay İçtihadına Göre Büro Niteliğinde Yazıhane Olarak Kullanılmasının Kat Maliklerinin Oybirliğini Gerektirmemesi )
634/m.24
ÖZET : Tapuda mesken olarak kayıtlı olan taşınmazın işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar alması zorunludur.Büro niteliğindeki yazıhaneler KMK.nun 24. maddesinin 1.fıkrasına giren yasak işlerden olmadığı gibi diğer kat maliklerinin oyunu da gerektirmez. Ticaret şirketinin merkez ve şubeleri ise işyeri olup Yargıtay uygulamalarında tanımlanan büro niteliğinde değildir.

DAVA : Dava dilekçesinde tapuda mesken olarak kayıtlı olan bağımsız bölümün, işyeri olarak kullanılamayacağı iddia edilerek, davalının taşınmazdan tahliyesi ile eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dilekçesi ile; davalılardan Sema Turgay'ın maliki bulunduğu bağımsız bölümün diğer davalı Kumsan Döküm Malz.San.ve Tic.A.Ş. tarafından işyeri olarak kiraladığını, bu kiralama işleminin KMK ve yönetim planına aykırı olduğunu iddia ederek kullanılmakta olan konutun "eski hale getirilmesi" mesken olarak kullanılması için, maliki ve kiracısı davalılara makul bir süre verilmesini, aksi takdirde tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10/11/1973 tarih 1970/5-19, 853 karar sayılı ilamında da belirtildiği gibi büro niteliğindeki yazıhaneler KMK.nun 24. maddesinin 1.fıkrasına giren yasak işlerden olmadığı gibi diğer kat maliklerinin oyunu da gerektirmeyip, yönetim planın da engelleyen bir hüküm de bulunmadığından davacının sübut bulmayan davasının reddi gerekmiştir, gerekçesi ile" davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Yargıtay uygulamalarına ve Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesi hükmüne göre, tapuda mesken olarak kayıtlı olan taşınmazın işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar alması zorunludur.

Mesken olarak kayıtlı olan bağımsız bölümde kiracı olan Kumsan Döküm Mal. San. Tic. A.Ş. olduğu anlaşılmaktadır. Ticaret şirketinin merkez ve şubeleri ise işyeri olup Yargıtay uygulamalarında tanımlanan büro niteliğinde değildir. Büro; genellikle bağımsız çalışılan ve daha çok münferit mesaide kullanılan yazıhane niteliğindeki yerlerdir. Şirketin bu duruma uymadığı açıktır. Yönetim planının 6/d maddesinde ise; mesken olarak kullanılacağı tesbit edilen bağımsız bölümlerin "işyeri" olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.

O halde, mahkemece gerekli inceleme yapılarak mesken olarak bağımsız bölümün eski hale getirilmesi için davalılara makul bir süre verilmeli, bu süre içerisinde eski hale getirilmediği takdirde tahliyesine karar verilmelidir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Old 02-06-2009, 21:13   #12
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın Av. Armağan Konyalı, ben de katkılarınız için size teşekkür ederim. Şunu da ilave edeyim; Saim Beye bir şey bırakmadık.
Saim Bey engin bilgisiyle tartışacak çarpıcı bir husus bulur mutlaka.
Old 02-06-2009, 23:38   #13
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın nanu "inşaat sektöründen" ve buna bağıntılı olarak "işyeri"nden bahsetmekte.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 7.2.2005 T, 2005/598 E., 2005/808 K.: "Davacı vekili dilekçesi ile; davalılardan Sema Turgay'ın maliki bulunduğu bağımsız bölümün diğer davalı Kumsan Döküm Malz.San.ve Tic.A.Ş. tarafından işyeri olarak kiraladığını, bu kiralama işleminin KMK ve yönetim planına aykırı olduğunu iddia ederek kullanılmakta olan konutun "eski hale getirilmesi" mesken olarak kullanılması için, maliki ve kiracısı davalılara makul bir süre verilmesini, aksi takdirde tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10/11/1973 tarih 1970/5-19, 853 karar sayılı ilamında da belirtildiği gibi büro niteliğindeki yazıhaneler KMK.nun 24. maddesinin 1.fıkrasına giren yasak işlerden olmadığı gibi diğer kat maliklerinin oyunu da gerektirmeyip, yönetim planın da engelleyen bir hüküm de bulunmadığından davacının sübut bulmayan davasının reddi gerekmiştir, gerekçesi ile" davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Yargıtay uygulamalarına ve Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesi hükmüne göre, tapuda mesken olarak kayıtlı olan taşınmazın işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar alması zorunludur.
Mesken olarak kayıtlı olan bağımsız bölümde kiracı olan Kumsan Döküm Mal. San. Tic. A.Ş. olduğu anlaşılmaktadır. Ticaret şirketinin merkez ve şubeleri ise işyeri olup Yargıtay uygulamalarında tanımlanan büro niteliğinde değildir. Büro; genellikle bağımsız çalışılan ve daha çok münferit mesaide kullanılan yazıhane niteliğindeki yerlerdir. Şirketin bu duruma uymadığı açıktır. Yönetim planının 6/d maddesinde ise; mesken olarak kullanılacağı tesbit edilen bağımsız bölümlerin "işyeri" olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.
O halde, mahkemece gerekli inceleme yapılarak mesken olarak bağımsız bölümün eski hale getirilmesi için davalılara makul bir süre verilmeli, bu süre içerisinde eski hale getirilmediği takdirde tahliyesine karar verilmelidir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Saygılarımla...
Old 02-06-2009, 23:41   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Sayın nanu "inşaat sektöründen" ve buna bağıntılı olarak "işyeri"nden bahsetmekte.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 7.2.2005 T, 2005/598 E., 2005/808 K.: "Davacı vekili dilekçesi ile; davalılardan Sema Turgay'ın maliki bulunduğu bağımsız bölümün diğer davalı Kumsan Döküm Malz.San.ve Tic.A.Ş. tarafından işyeri olarak kiraladığını, bu kiralama işleminin KMK ve yönetim planına aykırı olduğunu iddia ederek kullanılmakta olan konutun "eski hale getirilmesi" mesken olarak kullanılması için, maliki ve kiracısı davalılara makul bir süre verilmesini, aksi takdirde tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10/11/1973 tarih 1970/5-19, 853 karar sayılı ilamında da belirtildiği gibi büro niteliğindeki yazıhaneler KMK.nun 24. maddesinin 1.fıkrasına giren yasak işlerden olmadığı gibi diğer kat maliklerinin oyunu da gerektirmeyip, yönetim planın da engelleyen bir hüküm de bulunmadığından davacının sübut bulmayan davasının reddi gerekmiştir, gerekçesi ile" davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Yargıtay uygulamalarına ve Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesi hükmüne göre, tapuda mesken olarak kayıtlı olan taşınmazın işyeri olarak kullanılabilmesi için kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar alması zorunludur.
Mesken olarak kayıtlı olan bağımsız bölümde kiracı olan Kumsan Döküm Mal. San. Tic. A.Ş. olduğu anlaşılmaktadır. Ticaret şirketinin merkez ve şubeleri ise işyeri olup Yargıtay uygulamalarında tanımlanan büro niteliğinde değildir. Büro; genellikle bağımsız çalışılan ve daha çok münferit mesaide kullanılan yazıhane niteliğindeki yerlerdir. Şirketin bu duruma uymadığı açıktır. Yönetim planının 6/d maddesinde ise; mesken olarak kullanılacağı tesbit edilen bağımsız bölümlerin "işyeri" olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.
O halde, mahkemece gerekli inceleme yapılarak mesken olarak bağımsız bölümün eski hale getirilmesi için davalılara makul bir süre verilmeli, bu süre içerisinde eski hale getirilmediği takdirde tahliyesine karar verilmelidir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Saygılarımla...

Ben yukarıda kararın tamamını aktarmıştım ama...
Old 03-06-2009, 00:07   #15
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Kusura bakmayın Sayın meslektaşım; 3. Daire kararının mesajınızda "Alıntı" olarak görünmesi sebebiyle bu kararı, önceki mesajınızdaki Hukuk Genel Kurul Kararı olarak algıladığımdan dikkat etmedim.

Bu saatte normal karşılarsınız heralde

Saygılarımla...
Old 03-06-2009, 10:42   #16
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Konuya katkıda bulunan sayın üyelerin yukarıdaki doğru yanıtlarına katılıyorum. Aşağıdaki mesajım hukuki jimnastik için yazılmıştır:

Büro ne demektir?

Yargıtay'a göre büro "Avukat, mimar, mühendis gibi tek başına çalışanların işyeridir." "İrtibat bürosu bile ticari bir iş olduğundan tapuda mesken olarak kayıtlı yerlerde açılamaz."

Şimdi kendimizi bir komşunun yerine koyarak karşılaştıralım:

- Telefon şirketinin tahsilatı işini yapan bir avukatlık bürosunda çalışanlar: 9 avukat, 15 icra takip elemanı, bir sekreter, bir sürücü, bir temizlikçi, bir çaycı ve bir o kadar da gelip giden borçlu.

- 5 katlı inşaat yapan bir müteahhitlik bürosunda çalışanlar: Müteahhit ve sekreterlik yapan baldızı.

Komşu olarak avukatlık bürosunu mu tercih edersiniz, yoksa ticari iş yapan müteahhitlik bürosunu mu?

Kanun'da yapılacak değişiklikle daha doğru ölçütler konmalı diye düşünüyorum.

Saygılarımla
Old 24-10-2010, 10:58   #18
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nur Hayat BURAN
Peki ya kuaför açılacaksa???
Kuaför büro kapsamında değerlendirilemez kanaatindeyim. Kriter için bkz.
http://www.turkhukuksitesi.com/showp...87&postcount=3
Old 24-10-2010, 11:00   #19
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nur Hayat BURAN
Peki ya kuaför açılacaksa???

Sayın Nur Hayat BURAN,
Bu konuda bir Yargıtay kararı; faydalı olması dileğiyle:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=8350

Saygılar...
Old 16-05-2011, 15:31   #20
Erdem Canan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nanu
Selam,Müvekkilimin Apartmanında birinci katı işyeri olarak kiraya vermek istiyor,İnşaat sektörü olarak çalıştırılacak.Acana apartman sakinlerinden muvaakkatname gerekir mi,bu konuda yeni kanun maddeleri çıktığını söyledi,acele yorumlarını bekler iyi günler dilerim.Kusura bakmayın bugüne kadar hiç acil demedim,ilk defa acil bilginize ihtiyacım var..
Selam Kat Mülkiyeti Kanunu değişti ama sorduğunuz konu değişmeden varlığını korumaktadır. Yani herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bağımsız bölüm kütükte mesken olarak kayıtlıysa bu durumda buranın işyeri olarak kullanılabilmesi için bütün kat maliklerinin yazılı muvafakatı gerekir bu hususta karar verecek olanlar kat malikleridir apartman sakinleri değil. Karar sayısı da Oybirliği olmalıdır. Ayrıca bu kararın kat malikleri kurulunca verilmesi gerekip deftere kaydetmeleri gerekir. Yargıtay bir kararında kat maliklerinin noterde ayrı ayrı verdikleri muvafakatnameyi kabul etmemiştir.
Old 18-05-2011, 08:51   #21
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Erdem Canan
Karar sayısı da Oybirliği olmalıdır. Ayrıca bu kararın kat malikleri kurulunca verilmesi gerekip deftere kaydetmeleri gerekir. Yargıtay bir kararında kat maliklerinin noterde ayrı ayrı verdikleri muvafakatnameyi kabul etmemiştir.
Yargıtay'ın muvafakatname ile yetinmemesi doğrudur:
- Kanun'da "karar" yazmaktadır.
- Kanun koyucunun "karar" aramasının nedeni kat maliklerinin toplanarak konuyu enine boyuna tartışması ve karşı görüşleri de değerlendirme fırsatı yakalamasıdır.

Saygılarımla
Old 19-07-2016, 23:00   #22
av.ebru

 
Varsayılan Yeni Kiraci Da Yeni Izin Gerekir Mi?

Müvekkilimin dairesini 10 yıldır 3 ayrı kiracı dil kursu olarak çalıştırdılar. Apartman oy birliği ile karar alarak izin vermişti. Şimdi yeniden kiraya verdik, yine dil kursu olarak. Fakat apartman maliklerinden bir kısmı artık izin vermek istemiyor.Bir çözümü var mıdır?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İşyeri Olarak Kiralanan Mecura İlişkin Haklı Tahliye Sebepleri ad-hoc Meslektaşların Soruları 1 25-09-2007 18:53
kiraya verilen aracın kaza yapması, kiraya verenin sorumluluğu ersen Meslektaşların Soruları 4 31-05-2007 08:53
Konut Veya İşyeri Olarak Kiraya Vermek Vergiyi Nasıl Etkiler ? levent Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06418300 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.