Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yediemin alacağı (otopark)

Yanıt
Old 17-04-2008, 11:32   #1
avukat_12

 
Varsayılan yediemin alacağı (otopark)

merhabalar yediemin olarak görev yapan otopark işletmecisi otoparkında satış için bekleyen araçların satışının yapılamaması konusunda bir hali sıkıntı yaşamaktadır. kimi araçlar 2-3 yıldır orda muhafaza altında bulunmakta kimi araçların ise yediemin otopark ücteri aracın değerine ulaşmakta hatta geçmektedir.
böyle bir durumda olan yediemin kendi alacağının korunabilmesi için ne yapması gerekir?? böyle bir durum için bi mevzuat var mı???
kendi otopark alacağı için mevcut araçları belli bir gün sonra icraya verip araçları bu alacak nedeniyle satışa çıkarabilirmi?? böyle bir durumda otopark ücreti öncelikli hak olduğundan acaba hak kaybına uğrayabilirmi veya satıldığında sadece alacağını mı alabilir yoksa icraya verdiği meblağımı(faiz,masraf av ücreti) alır???
ilginiz için şimdiden teşekkürler...
Old 17-04-2008, 18:15   #2
Trf. müşaviri Aytekin

 
Varsayılan

eğer aracın değeri otopark ücretini ancak karşılıyorsa, alacaklılar kendilerine birşey kalmayacağından satış istemeyeceklerdir.Bu durumda otopark işletmecisi aracın teslim tutanağına dayanarak, teslim tarihi itibarı ile hesap çıkarıp alacağı tutar ve icra masraflarınında tahsili talebiyle icraya vererek araç sahibine tebligat çıkarabilir. Haciz kesinleşince son sıraya yazılsanız bile satış isteyebilir, otopark ücreti, MTV borçları ödenmeden aracın 1. sıradaki alacaklıya teslimi mümkün olmayacağından, otoparkçı aracın satışından elde edilen paradan hakkını alır. eğer satıştan para kalırsa kalan para aracın tescil dosyasında 1. sıradaki alacaklının esas dosyasına gönderilir.
Old 19-04-2008, 19:26   #3
Av. BERNA AK

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, yediemin aracın satışını isteyebilir. Satıştan ele geçen paradan alacağını öncelikle alır.
Old 20-04-2008, 11:31   #4
avukat_12

 
Varsayılan

teşekkürler öncelikle. benim için önemli olan aracın satışından elde edilen paradan öncelik hakkının kime ait olduğuydu. satışı biz veya bir başkası yapsa dahi öncelikli hak otopark işletmecisinin mi?? hacizde alt sırada olması bişey ifade etmez mi???
saygılar...
Old 21-04-2008, 16:09   #5
smile

 
Varsayılan ..

Yeddiemin olan kişinin yeddieminlik ücretini alması için muhakkak takip yapması gerekli değildir. İİK. nun. 88. maddesini işleterek hukuken muhafazasına gerek kalmayan malı almaları için ilgililere muhtıra çıkartılır. bu muhtıraya itiraz edilmez ise İcra mahkemesinden karar alınarak muhafazadaki mal satılarak alacak tahsil edilir. Yeddiemin ücreti satış muhafaza masrafları içinde olup öncelikle ödenecek alacaklardandır.
Old 21-04-2008, 19:32   #6
Av.Önder Kılınç

 
Varsayılan

yediemininin alacağı ücret, kanunla sınırlandırılmış,belli bir oran konulmuş.Yediemin ücreti arabanın değerini geçmişsse, bu demek değildir araç satıldığında tüm parayı yediemin alır.kanunla belli bir oran konularak sınırlandırılmıştır.
Old 15-05-2008, 15:40   #7
avukat_12

 
Varsayılan

öncelikle cevabınız için çok teşekkürler. yalnız b sorum daha olacak size..
otoparkta bulunan araçların yaklaşık %95 i hacizli yakalamalı olarak geliyor ve fiili haczi yapılmıyor. fiili haczi yapılmadığı için de resmi olarak yediemin olamıyoruz. sadece emniyet bizi kendi garajı gibi kullanıyor yeri olmadığı için...
bu durumda araçlar 2-3 sene kalıyor ve arayan soran da yok.
bu tğr araçların satış prosedürü ve otopark alacağı nasıl alınır.
saygılar....
Old 19-05-2008, 12:56   #8
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım , buna benzer bir konu hakkında karşılaştığım bir sorundan bahsetmek istiyorum. Müvekkilimin sahibi bulunduğu otoparka, emniyet mensupları tarafından hacizli olmayan , örneğin çalıntı olması sebebi ile yakalanan yada vergi borçlarından dolayı bağlanan , yada trafik kanunu gereği bağlanan araçlar bulunmaktadır. Ve yaklaşık 2-3 yıldır bu araçları buradan alan kimse yoktur. Bu araçlar ile ilgili olarak müvekkilimin otopark ücretini alabilmesi adına yapılabilecek işlemler hakkında ne önerebilirsiniz. Saygılarımla
Old 20-05-2008, 15:52   #9
avukat_12

 
Varsayılan

zaten bizimde cevabını merak ettiğimiz sorun da bu..
aynı durumu bende yaşamaktayım. hacizli yakalamalı olan araçlar parka getiriliyor ve fiili haczi yıllarca yaoılmıyor. bunun bence tek çözümü şuanlıl otopark alacağı üzerinden araç sahibine karşı takip yapmak ve aracı sattırmak.
yalnız arac üzerinde başka haczin olup olmadığını kontrol edin...
saygılar...
Old 14-10-2008, 23:27   #10
onur can

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Önder Kılınç
yediemininin alacağı ücret, kanunla sınırlandırılmış,belli bir oran konulmuş.Yediemin ücreti arabanın değerini geçmişsse, bu demek değildir araç satıldığında tüm parayı yediemin alır.kanunla belli bir oran konularak sınırlandırılmıştır.
sayın önder kılınç verdiğiniz biligi doğru ama eksiktir. 2005 yılında çıkan yedieminlik kanuna göre; yedieminlik alacağı malın değerinin(dosyada belirtilen) %30 unu geçemez. kanunların geriye yürümezliği ilkesi gereğince 2005 yılından önce bağlanan araçlara bu madde hükmü uygulanmaz. biliginize...
Old 26-11-2008, 17:03   #11
s.deveci

 
Varsayılan

"Yeddiemin olan kişinin yeddieminlik ücretini alması için muhakkak takip yapması gerekli değildir. İİK. nun. 88. maddesini işleterek hukuken muhafazasına gerek kalmayan malı almaları için ilgililere muhtıra çıkartılır. bu muhtıraya itiraz edilmez ise İcra mahkemesinden karar alınarak muhafazadaki mal satılarak alacak tahsil edilir." söylediğiniz işlemleri yaptık, muhtıra gönderdik ve 7 gün içerisinde herhangi bir cevap verilmedi. İcra mahkemesinden malın satılması için karar almak istiyorum. buna dair bir dilekçe örneği sizde mevcut mu? nasıl yapabilirim. şimdiden teşekkürler
Old 10-12-2009, 20:53   #12
Av.Bülent Ahmetoğlu

 
Varsayılan

İcra tarafından bağlanan araçlar ile ilgili olarak İİK. nun. 88. maddesi uygukanır. Tek yol bu. Md 88 de ne yapılacağı açıktır.Bu yolla en fazla aracın takdir edilen kıymetinin %30 u alınabilir.ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ de belirtilen ücret uygulanır.Özel yediemin işletmeleri içinde bu tebliğ geçerlidir.
Old 08-02-2010, 10:33   #13
onur can

 
Varsayılan

Müvekkil yediemin depo ve garaj işletmeciliği yapmaktadır. 1998 yılında emniyetin cinayet masası tarafından bir araç bağlanarak müvekkile yediemin olarak teslim edilmiştir. 2002 yılında Ağır ceza mahkemsinde süren dava sonuçlanınca, 2005 yılında ruhsat sahibine ilamsız takip yapılmıştır. borçlular itiraz etmiş ve asliye hukuk mahkemesine itirazın iptali davası açılmıştır. 2009 yılında ise dava sonuçlanmış ve şöyle bir karar verilmiştir;
'Aracın soruşturma esnasında davacıya teslim edildiği anlaşılmış olup, Ağır ceza mahkemsinde yapılan yargılamada, vasıta ile ilgili bir karar verilmemiştir. davacının kendisine teslim edilen vasıta için yediemin ücreti isteyebilmesi için davacı ve davalılar arasında vasıtanın teslimi ile ilgili bir sözleşmenin yapılmış olması gerekir. ancak bu halde davacı davalılardan ücret talebinde bulunabilir. davalı ancak ilgili idareye karşı ücret talebi ile bir dava açılabilir. bu nedenle davanın reddine karar verilmiştir.' demektedir.
Davalılar dava süresi içerisinde idareye ve danıştaya yediemin ücretinin sadece idareden isteneceği yönünde iddalarıyla başvurmuşlar talepleri ve davaları red olmuştur.
Müvekkil 2002yılında dosya karara çıkacağı zaman Ağır ceza mahkemsine aracın yediemin ücretinin yargılama gideri olarak gösterilmesi ve tarafına ödenmesi için mahkemeye başvurmuş mahkeme bu talebi redetmiştir.
Yediemin alacağı muallaktadır. idare red ediyor; mahkeme ruhsat sahibinden para isteyemezsin diyor. Ben şimdi bu dosyayı temyiz edeceğim. Sizinde görüşleriniz önem arzetmektedir. teşekkür ederim.
Old 08-02-2010, 16:34   #14
Av.Bülent Ahmetoğlu

 
Varsayılan

Ne yazıkki yedieminlik ile ilgili mevzuatta boşluk vardır. Sadece icra ve iflas kanununda yediemenlik ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler ise icra iflas kanunundan doğan uyuşmazlıklarda yol gösterici olmaktadır. Kanımca icra iflas kununda bulunan hükümler diğer durumlarada uygulanabilir. Ancak ne yazıkki bu güne kadar uygulandığını hiç görmedim.
Sayın Onur Can Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı temyiz edin bakalım yargıtay ne şekilde karar verecek.??
Old 09-02-2010, 18:21   #15
onur can

 
Varsayılan

Sayın Ahmetoğlu, Ağır Ceza Mahkemsinin temyizi artık mümkün değildir. ancak asliye hukuk mahkemsinin vermiş olduğu red kararını teyiz edeceğim. Yargıtaydan nasıl bir karar çıkacak bende merak ediyorum. olumlu bir karar çıkar ise Yediemin alacağı konusunda bir emsal karar mevcut olmuş olur..
Old 13-04-2010, 15:52   #16
Av. Yavuz Şahin

 
Varsayılan

Konuyla ilgisi yok ama ben benzer bir soru sormak istiyorum.

Trafik tarafından bağlanan araçlar ne kadar zamanda satılmalıdır. Eğer belli sürede satılmazsa müracaat edip aracı almak mümkün mü? Böyle bir şey var aklımda ama tam hatırlayamadım. 6 ay ve 2 aylık süreler vardı ama hangisi neyin süresiydi karıştırdım, ilgili mevzuatı da bulamadım.

Hatırlayanlarınız varsa lütfen bilgi veriniz.

Saygılarımla...
Old 05-08-2011, 23:12   #17
runal

 
Varsayılan

Herkese iyi akşamlar.Avukatlık yaptığım ilde bulunan yediemin deposuna yaklaşık 2 yıldır araç bırakılmamaktadır. Araçların %80 i vergi dairesinden yakalamalıdır.Vergi dairesi hukuk servisi araçların çoğunun fiili haczi ve kıymet takdirini yapmamıştır.Ancak yediemin olan kişi artık ücretini alıp yediemin deposunu boşaltmak istemektedir.Vergi dairesi icra servisi ile yaptığımız görüşmede araçların durumu satışa uygunsa satarız.2-3 yıl kadıysa araç zaten yediemine 300 lira veririz yeter ona diyor.Fiili haciz yapılmadan yedieminlik ücretine hak kazanabilirmiyiz? Eğer kazanırsak vergi dairesi icra servisi İİK hükümlerine tabi olmadığından arasın satılıp ücretimizi almamız için bir başvuru mercii olamayacağından vergi dairesine ihtarname gönderip toplu halde alacaklarımızı istesek herhangi bir itirazla karşılaşır mıyız? Görüş ve deneyimlerini paylaşan herkese teşekkürler...
Old 19-03-2013, 20:19   #18
Matrix

 
Varsayılan Yediemin

Alıntı:
Yazan onur can
Müvekkil yediemin depo ve garaj işletmeciliği yapmaktadır. 1998 yılında emniyetin cinayet masası tarafından bir araç bağlanarak müvekkile yediemin olarak teslim edilmiştir. 2002 yılında Ağır ceza mahkemsinde süren dava sonuçlanınca, 2005 yılında ruhsat sahibine ilamsız takip yapılmıştır. borçlular itiraz etmiş ve asliye hukuk mahkemesine itirazın iptali davası açılmıştır. 2009 yılında ise dava sonuçlanmış ve şöyle bir karar verilmiştir;
'Aracın soruşturma esnasında davacıya teslim edildiği anlaşılmış olup, Ağır ceza mahkemsinde yapılan yargılamada, vasıta ile ilgili bir karar verilmemiştir. davacının kendisine teslim edilen vasıta için yediemin ücreti isteyebilmesi için davacı ve davalılar arasında vasıtanın teslimi ile ilgili bir sözleşmenin yapılmış olması gerekir. ancak bu halde davacı davalılardan ücret talebinde bulunabilir. davalı ancak ilgili idareye karşı ücret talebi ile bir dava açılabilir. bu nedenle davanın reddine karar verilmiştir.' demektedir.
Davalılar dava süresi içerisinde idareye ve danıştaya yediemin ücretinin sadece idareden isteneceği yönünde iddalarıyla başvurmuşlar talepleri ve davaları red olmuştur.
Müvekkil 2002yılında dosya karara çıkacağı zaman Ağır ceza mahkemsine aracın yediemin ücretinin yargılama gideri olarak gösterilmesi ve tarafına ödenmesi için mahkemeye başvurmuş mahkeme bu talebi redetmiştir.
Yediemin alacağı muallaktadır. idare red ediyor; mahkeme ruhsat sahibinden para isteyemezsin diyor. Ben şimdi bu dosyayı temyiz edeceğim. Sizinde görüşleriniz önem arzetmektedir. teşekkür ederim.

Değerli Meslektaşım, son durum nedir? Netice alabildiniz mi?
Old 22-07-2015, 13:30   #19
Av. Gözde Eksek

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım, otopark yediemin alacağı için ilamsız takip açarak aracın satışını yaptıktan sonra öncelikli olarak alacağını neye dayanarak alabilir? MTV borcu ödenmeden alacağını alabilir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yediemin Ücreti SHODAN Meslektaşların Soruları 9 10-06-2014 13:54
Yediemin değişikliği HakiMavi Meslektaşların Soruları 5 07-02-2011 15:35
alacaklının yediemin olması mnokay Meslektaşların Soruları 8 29-01-2011 08:45
Müvekkil alacağı temlik etti, vekalet ücreti alacağı için ne yapmalıyım? ACİL!!! avdyg Meslektaşların Soruları 18 02-07-2009 10:26
Otopark Mafyası mehmet can Hukuk Soruları Arşivi 1 14-02-2002 00:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04196811 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.