Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kimliksiz dolaşmak cezai müeyyideye bağlansın mı?

Yanıt
Old 26-03-2007, 17:47   #1
Derebey06

 
Varsayılan Kimliksiz dolaşmak cezai müeyyideye bağlansın mı?

Alıntı:
5326 sayılı Kabahatler kanunu madde 40

Kimliği bildirmeme
MADDE 40.- [1] Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
[2] Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
[3] Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

Kanun kapsamı gereği kolluğun yapmış olduğu yol uygulamalarında; özellikle kırsal kesimlerde bulunan vatandaşların değişik nedenlerden dolayı kimlik taşıma alışkanlığının olmamasından ötürü büyük sıkıntılar çekilmektedir. Kimliği bulunmayan şahıslar 25832 sayılı Yakalama gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği 5. madde i) fıkrası son bendinde geçen:
Alıntı:


Kimliğini bir belgeyle veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile ispat edemeyenlerle, gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişileri, aranan kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar yirmidört saati geçmemek üzere, yakalama ve muhafaza altına almaya yetkilidir. Bu kişilere kimliklerini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.

Bendi gereği yakalanarak Kolluk merkezine götürülmek üzere arama noktasında tutuluyor. Birçok kişinin kimliksiz dolaşması nedeni ile arama noktasında yakalan kişi sayısı çok olduğundan kişilerin kontrolü ve görevin ifası zorlaşıyor. Ancak işin ucunda cezai müeyyide olmadığı ve suç sayılmadığı için işlem kişilerde herhangi bir olumlu yönde davranış değişikliğine yol açmıyor. Hatta Kolluk kuvvetinin bu zor durumda kalmasından yararlanarak kimliğinin yanında olmadığını beyan ederek kolluğun kendisin salıverme yoluna gitmesi için uğraş veren Aranan şahıslar bile bulunmaktadır.Aynı şekilde kolluğun Önleyici hizmet görevlerini ifası sırasında vatandaşlar üzerinde sadece kimlik kontrol yetkisi bulunmaktadır. bu gibi aksaklıklarda görevin ifasını zorlaştırmaktadır.
Bu sebepten dolayı kişilerde kimlik kartı alışkanlığının kazanılmasının sağlanması maksadı ile kimlik kartı olmadan dolaşmanın 5326 sayılı Kabahatler kanunu 40 maddesinde gerekli düzenlemenin yapılarak cezai müeyyideye bağlanması gerektiğine inanıyorum


SAYGILARIMLA
Old 27-03-2007, 18:37   #2
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

Bir yandan kimliğin kolayca belirlenmesi, zamandan tasarruf ve gereksiz mağduriyetlerin yaşanmaması için kimlik taşımayanlara cezai müeyyide uygulanabilir. Ancak, kanımca herkesin her durumda kimliğini yanında bulundurması da beklenemez. Çünkü kimliğin kaybedilmesi, çalınması, yanması vs. durumlarında kişi yeni kimlik çıkarmak için belli bir ücret ödemek zorunda kalacak; ayrıca bazı durumlarda da para cezası verilecektir. Kimliğin kolayca elden çıkabileceği işlerde çalışan insanları düşünürsek -her ne kadar bu ceza veya da üzret cüz'i bir miktar olsa da- bu giderlerden kurtulmak için yanında taşımayacaktır.

Saygılar...
Old 27-03-2007, 18:54   #3
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın Derebey06 foruma taşıdığınız düzenleme öğreti tarafından da ilginç bulunan bir düzenleme.Özellikle tutuklama yapılabilmesi ...
Old 28-03-2007, 14:14   #4
Derebey06

 
Varsayılan

sayın Kemal Bey ekonomik olarak vatandaşın kesesini düşünmesi tabikli doğrudur. ancak böyle bir durumda devlet de maaşını ödediği personel görevlendiriyor yakıtını karşıladığı kendi parası ile aldığı aracı görevlendiriyor. Devlet ekonomisi açısından da külfet doğuruyor.

SAYGILARIMLA
Old 28-03-2007, 22:03   #5
Kemal Yıldırım

 
Olumlu

Kesinlikle haklısınız. Devlet açısından doğan külfeti de düşünmek gerekli.

Alıntı:
5326 sayılı Kabahatler kanunu madde 40

Kimliği bildirmeme
MADDE 40.- [1] Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
[2] Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
[3] Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

İlgili maddede düzenleme yapılmalı, kimlik taşımamak cezai müeyyideye bağlanmalı; ancak, idari para cezasını gerektiren şartlar gibi bazı şartlar getirilmelidir. Her durumda cezalandırmak adaletle bağdaşmayacaktır.

Saygılar...
Old 29-03-2007, 00:51   #6
cesur_yürek

 
Varsayılan

İdari para cezasına tamam da tutuklama ne alaka ? İlginç.. Kişi kimliğini evde unutarak dışarı çıkabilir ve diyelimki bu nedenle tutuldu.Derdini birşekilde anlatır ,gereken araştırma yapıldıktan sonra büyük bir ihtimalle serbest bırakılır ama tutuklama ibaresinin düzenlenmesi tartışılır ..
Old 29-03-2007, 01:30   #7
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

Haklısınız cesur yürek. Bende bu yüzden çok sıkı koşullara bağlanmalıdır dedim. Aksi takdirde, gereksiz tutuklamalar yaşanacaktır. Gereksiz yere kişinin özgürlüğü elinden alınacaktır. Ve bu nedenle kişinin yapabileceği hiçbirşey yok...

Saygılar...
Old 29-03-2007, 17:19   #8
Derebey06

 
Varsayılan

sayın cesur yürek yapılan işlem tutuklama değil göz altıdır. ayrıca kanunda belirtilidiği gibi gözaltına alınmak zorunda değildir. Aranan kıssas şahsın kontrol altında tutulmasıdır. Biz mümkün mertebe arama noktasında tumaya çalışıyoruz. Ancak bu sebepten kontrol altında tutulan kişi sayısı o kadar çoğalıyor ki biz artık bu kişileri kontrol altında tutmakan asıl görevimiz olan yol kontrolünü icra edemiyoruz. Ayrıca bu durumu sadece bu şekildede düşünmeyin lüfen. Güvenlik kuvvetlerinin önleyici hizmetlerin icrası sırasında kişi üzerinde sadece kimlik sormaya yetkisi var (meşhut suç durumu hariç) Hakkında arama kararı çıkan şahıslar yada Art niyetli kişiler kimliği yanında olsa bile yanında olmadığını beyan ediyorlar. (organize suç örgüleri iş başında ise özellikle) Çünkü biz aldığımız kimlikleri sorgulama yapıyoruz. bu noktada kolluk kuvveti tecrübesini kullanıyor ve gerçekten makul şüphe uyandıracak bir durum söz konusu ise O ZAMAN GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPIYORUZ. Mesela yaşadığını beyan ettiği köyün muhtarının adı, yada köyün adının nereden geldiği gibi soruları yöneltiyoruz.. Ayrıca konuya ilişkin kanunun maddesinde ki son bendin son cümlesi gereği gerekli kolaylığıda sağlamakla mükellefiz.. yani ha diince kimse göz alına alınmıyor içiniz rahat olsunSAYGILARIMLA
Old 29-03-2007, 18:41   #9
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Derebey06

[2] Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
[3] Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.


Tutuklama kavramı var tutuklama kavramından kasıt gözaltı olamaz Zira ikisi ayrı kavramlardır.

Saygılarımla...
Old 29-03-2007, 18:47   #10
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Derebey06
Güvenlik kuvvetlerinin önleyici hizmetlerin icrası sırasında kişi üzerinde sadece kimlik sormaya yetkisi var (meşhut suç durumu hariç) Hakkında arama kararı çıkan şahıslar yada Art niyetli kişiler kimliği yanında olsa bile yanında olmadığını beyan ediyorlar. (organize suç örgüleri iş başında ise özellikle) Çünkü biz aldığımız kimlikleri sorgulama yapıyoruz. bu noktada kolluk kuvveti tecrübesini kullanıyor ve gerçekten makul şüphe uyandıracak bir durum söz konusu ise O ZAMAN GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPIYORUZ. Mesela yaşadığını beyan ettiği köyün muhtarının adı, yada köyün adının nereden geldiği gibi soruları yöneltiyoruz.. Ayrıca konuya ilişkin kanunun maddesinde ki son bendin son cümlesi gereği gerekli kolaylığıda sağlamakla mükellefiz.. yani ha diince kimse göz alına alınmıyor içiniz rahat olsunSAYGILARIMLA

Önleme araması gayet tabii yapacaksınız. Hakim kararı aranıyor ama gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emri ile kolluk önleyici arama yapabilir.Ayrıca suç üstü ve tehlike halinde de kendiliğinden arama yapabiliyor kolluk.Gözaltı kavramına bir diyeceğimiz yok zaten ; ama tutuklama ibaresi çok ağır olmuş ..

Saygılarımla ...
Old 30-03-2007, 13:59   #11
dark

 
Varsayılan

Tutuklama kararının ben de hak ihlali olduğunu düşünüyorum ..

Saygılar...

Ayrıca şu kimlik tespiti olayları parmak izine çevrilse çok daha verimli olabilir ..teknolojiyi kullanıp kontrol edilen kişinin parmak izi alınıp küçük el bilgisayarlarında ya da ayrı bir araçlarda keşke belirlenebilse..zamandan kazanılır ve hatadan ya da göz altı veya tutuklama gibi olaylar da azalırdı ama sanırım daha çok var
Old 30-03-2007, 20:40   #12
Derebey06

 
Varsayılan

Her ne kadar ilgili yönetmelik maddesinde tutuklama gibi bir ibare geçsede ben hiç uygulandığını görmedim.. zaten uygulansa dahi göz altından hiçbir farkı yok... 24 saati geçemiyo ve sonunda cezai müeyyide yok....
Old 06-04-2007, 17:17   #13
Derebey06

 
Varsayılan doğru ama...

[/quote]Ayrıca şu kimlik tespiti olayları parmak izine çevrilse çok daha verimli olabilir ..teknolojiyi kullanıp kontrol edilen kişinin parmak izi alınıp küçük el bilgisayarlarında ya da ayrı bir araçlarda keşke belirlenebilse..zamandan kazanılır ve hatadan ya da göz altı veya tutuklama gibi olaylar da azalırdı ama sanırım daha çok var[/quote]

Böyle bir durum gerek işimize gelebilirdi hatta yüzlerin isi haritası dahi alınabilir. ama unutmayalım ki parmakta oluşan haricen bir çizik durumunda aygıt parmak izini baska birine aitmiş gibi algılıyor ve bende bir kaçak olsam kaçmak için o parmağı belkide koparırdım.. şu anda her araçta bir bilgisayar var ve biz bu bilgisayar üzerinden araç ,silah ,şahış ehliyet vb. şeyleri sorgulayabiliyoruz tabi vatandaş yanında taşırda ibraz edebilirse.. eskiden olsa bir kişinin sorgulaması 15-20 dakka idi (mağlesef)...

SAYGILARIMLA
Old 27-08-2007, 12:35   #14
hukukcu66

 
Varsayılan

Küreselleşen dünyada insanlar artık her zamankinden daha fazla tehdit altında.Haberlerde hergün patlayan bombolardan ölen insaları hepimiz seyrediyoruz.Bu yüzden insanlarda güven duyacağı bir toplumda yaşamak istiyorlarsa üstüne düşen vazifeleri yapmak zorundadırlar.Kimlik taşımakta bu vazifelerden en küçüğüdür belkide.Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı kimlik taşımamak cezai müeyyideye bağlanmalı.Ancak arkadaşlarında belirttiği üzere kimliğin her daim üzerimizde bulunması mümkün olamamakta.Bu yüzden bunada şöyle bir çözüm getirilebilir.Eğer kimliğin üzerinde olamamasında kişinin bir kusuru yoksa kişiye ceza verilmeyebilir.Örneğin çalınmışsa..
Old 19-10-2007, 21:41   #15
filorinalı 1

 
Varsayılan PVSK yapılan değişiklik

Konu ile ilgili polis vazife ve salahiyet kanununda yapılan değişik metin yol gösterecektir. Kimlik ibraz edilememesi durumunda gözaltı ve tutuklama değil tutma kavramından bahsedilmelidir. Çünkü gözaltına alma C.Savcısının talimatı ile gerçekleşmektedir. Hatırladığım kadarıyla yasal düzenlemede de tutma kavramı geçmekte.
Old 26-10-2007, 09:40   #16
Adem Uçar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan filorinalı 1
Konu ile ilgili polis vazife ve salahiyet kanununda yapılan değişik metin yol gösterecektir. Kimlik ibraz edilememesi durumunda gözaltı ve tutuklama değil tutma kavramından bahsedilmelidir. Çünkü gözaltına alma C.Savcısının talimatı ile gerçekleşmektedir. Hatırladığım kadarıyla yasal düzenlemede de tutma kavramı geçmekte.

haklısınız. tutuklama kararı ağır olduğu gibi gözaltına alınma kararıda ağır. Tutma müessesesi ihdas edilmeli ve bu müessese kontrol altına alınmalı. Ayrıca önleme araması , suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması açısından bir pansuman tedbirdir. Aslolan Güvenliğin delilden hareketle ve kanuni yollarla ayrıca teknik usullerle sanığa ulaşmasıdır. Önleme araması istisnai hallerde uygulanmalıdır. Yoksa Önleme aramasını , olağan usul şeklinde ararsak , elbette bunun suiistimali de olacaktır. Bu nedenle bu arama şekli istisna olmalı ve güvenliğin kendini geliştirmesi ile bu usulün terk edilmesi de hedef-amaç olmalı. Hürriyetlerin genişlediği bir çağda yeniden polis devleti olmak için mazeret aramaya çalışmanın anlamı yok. Selamlar
Old 30-10-2007, 21:20   #17
Derebey06

 
Varsayılan katılıyorum amaaaa...

söz konusu söylediğiniz şeyler son derece güzel kulağa hoş gelen şeyler tamam Türk polisi ve Türk jandarması olarak söz konusu olan yasal değişikliği yapalım ama hangi teknoloji ile? sizin dediğiniz olay insanların aldığı nefesin dahi svap örneğini almaya müsait teknolojisi olan ve insanların aldığı nefesten dahi kimlik tespit edebilen ülkelerde olacak iş TÜRKİYEDE DEĞİL... zaten kademeli olarak yapılması gereken CMK daki değişiklikler bir anda yapılması neticesinde suç oranlararı 2,5-3 katına çıktı... e birde bunu eleştirirseniz dünyanın en insan haklarına saygılı olarak görünen Avrupa ve özellikle amerika daki ugulamalara bir göz atın derim.. dikkatinizi çekerim Amerika da bir polisin adam öldürmeye dahi yetkisi var (bizim güvenlik teşkilatımızın yaralamaya).. bu konudaki fikiniz çok güzel ama bunu karşılayacak teknoloji ve yeteri sayıda personel mağlesef yok bir anda kırk fırın yenmez bu sebeple size tavsiyen ayaklarınız biraz daha yere bassın. şayet en başta belirttiğim soruna çüzüm bulabilecek fikriniz varsa ve benimle paylaşırsanız mutlu olurum

Saygılarıma
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Cezai Şart.. recepbarlas Meslektaşların Soruları 11 11-03-2013 19:09
Adi Ortaklık ve Cezai Şart şerh Meslektaşların Soruları 3 23-02-2007 12:15
cezai şart gencerx07 Meslektaşların Soruları 5 16-02-2007 23:56
cezai şart av.pınar Meslektaşların Soruları 5 25-06-2006 19:15
Cezai Sorumluluk pinar.akcay Hukuk Soruları Arşivi 4 10-11-2002 17:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05458403 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.