Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İhalenin Feshi, İcra Memurunun Kusurundan Doğan Tazminat Talepleri

Yanıt
Old 20-03-2007, 00:16   #1
Av.Hatice Çilenger

 
Varsayılan İhalenin Feshi, İcra Memurunun Kusurundan Doğan Tazminat Talepleri

İcra da satışa sunulmuş gayrımenkul kıymet takdir aşamasında iken dosyaya vekalet koyarak dosya ile ilgili her işlemin tebliğinin bundan böyle belirttiğiniz adresinize yapılmasını istiyorsunuz buna rağmen tebliğ yapılmadan gayrımenkul satışa sunuluyor ve gıyabınızda satış işlemi yapılarak tapuda da alıcıya devri yapılıyor paralarda ödeniyor bu aşamadan sonra bilgileniyorsunuz .o sırada müvekkilinizde yurt dışında size güvenmiş ..Ne yaparsınız?
İcra memuru sızlanıyor şu kadar senelik meslek hayatımda böyle hata yapmadım diyor.

Tabi ki ihalenin feshini açtık ama ..bu hususla ilgili tecrübesi olan var mı?
Old 20-03-2007, 02:15   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Öncelikle Adalet Bakanlığı aleyhine tazminat davası açabilirsiniz. Ayrıca alıcının ihaledeki yolsuzluğu bilmesine rağmen alıcı olup yeri satın aldığınızı ispatlayabilecek durumda iseniz, Tapu İptali ve Tescil davası da açmanız mümkündür. Buna ilişkin bir HGK kararı var.. Aşağıdaki karar yol gösterici olacaktır..
Alıntı:
T.C. YARGITAY
4.Hukuk Dairesi
Esas: 2002/8860
Karar: 2003/344
Karar Tarihi: 16.01.2003

ÖZET : Adreste bulunmama nedeni tevsik edilmeden yapılan tebligat, Tebligat Yasasının 21. maddesine aykırıdır. İcra Dosyasında mevcut tebligat bu açıklamalar ışığında incelendiğinde davacının adreste bulunmama nedeninin tevsik edilmediği, dolayısıyla tebligatın Tebligat Yasası 21. maddeye aykırı olduğu görülmektedir. İcra Müdürü tebligatın Tebligat Yasası hükümlerine uygun olarak tebliğ edilip edilmediğini denetlemekle yükümlüdür. Tebligatın usulsüz olduğu yukarıda yapılan açıklamalar ışığında anlaşıldığı gibi Samandağ İcra hukuk mahkemesinin 1999/122 Esas dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen karar ile de sabit olmuştur. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek İİK. nun 5. maddesine göre sorumluluğun kapsamı belirlenerek hüküm kurulması gerekirken davanın reddedilmiş olması ve kısa kararda dava ispatlanamadığından reddedilmiş olmasına rağmen gerekçeli kararda hem husumetten ve hem de esastan ret kararı verilmiş olması isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 5) (7201 S. K. m. 21)
Dava: Davacı Fevziye A. vekili Avukat Metin Daşdelen tarafından, davalı Adalet Bakanlığı aleyhine 17.4.2000 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın husumet ve esastan reddine dair verilen 30.4.2002 günlü kararın Yargıtay'da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 16.1.2003 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat Metin Daşdelen ile karşı taraftan davalı vekili Avukat Aynur Sökmen geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
Karar: Dava, tazminat istemine ilişkindir. Davacı uzun yıllar yurtdışında yaşamasına rağmen dava dışı Emir Otomotiv Ltd. Şti. tarafından Samandağ İcra Müdürlüğünde aleyhine yapılan icra takibi sırasında çıkarılan ödeme emrine ilişkin tebligatın usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği gözetilmeksizin icra takibinin kesinleştirilerek İzmir Karşıyaka Şemikler Mahallesi 16 nolu parsel üzerindeki apartman dairesinin satışı nedeniyle uğradığı zararın İcra İflas kanunun 5. maddesi gereğince tahsilini istemiş, davalı İcra Müdürünün tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını inceleme sorumluluğu bulunmadığından davanın reddini savunmuş, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Dava konusu icra takibinin yapıldığı Samandağ İcra Müdürlüğünün 1997/2335 sayılı dosyası içinde mevcut ödeme emrinin tebliğine ilişkin tebligatın "muhatabın dağıtım saatlerinde adreste bulunmaması nedeniyle Yalı Mahallesi muhtarına bırakıldığı, 2 nolu kağıt yapıştırılıp, komşusu bulunmadığından haber bırakılamadığından" şerhi ile tebliğ edildiği görülmektedir.
Tebligat Yasasının 21. maddesi ve Tebligat Tüzüğünün 28. maddesi birlikte değerlendirildiğinde; muhatabın adreste bulunmaması halinde, muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu ve meclis üyeleri, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak kendisinin imzalaması gerekir. Anılan düzenleme ile PTT memuruna ilgilinin neden adreste bulunmadığını tahkik etme görevi yüklenmiştir. Adreste bulunmama nedeni tevsik edilmeden yapılan tebligat, Tebligat Yasasının 21. maddesine aykırıdır. İcra Dosyasında mevcut tebligat bu açıklamalar ışığında incelendiğinde davacının adreste bulunmama nedeninin tevsik edilmediği, dolayısıyla tebligatın Tebligat Yasası 21. maddeye aykırı olduğu görülmektedir. İcra Müdürü tebligatın Tebligat Yasası hükümlerine uygun olarak tebliğ edilip edilmediğini denetlemekle yükümlüdür. Tebligatın usulsüz olduğu yukarıda yapılan açıklamalar ışığında anlaşıldığı gibi Samandağ İcra hukuk mahkemesinin 1999/122 Esas dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen karar ile de sabit olmuştur. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek İİK. nun 5. maddesine göre sorumluluğun kapsamı belirlenerek hüküm kurulması gerekirken davanın reddedilmiş olması ve kısa kararda dava ispatlanamadığından reddedilmiş olmasına rağmen gerekçeli kararda hem husumetten ve hem de esastan ret kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve temyiz eden davacı vekili için takdir olunan 275.000.000 lira duruşma avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16.1.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 21-03-2007, 00:38   #3
Av.K.P

 
Varsayılan

Sn. Hatice Çilenger, İstanbul Barosunun 2007/ocak-şubat ayına ait dergisinde "Usulsüz Tebligat ve Memurun İşleminde İcra Memurunun Sorumluluğu" başlıklı inceleme bulunmaktadır. Sayın Av.Doğanel'in yukarıda sunduğu karar ile birlikte başka kararlar da mevcuttur.İncelemenizi tavsiye ederim. Saygılarımla.
Old 23-07-2013, 09:53   #4
feyzaday

 
Varsayılan

Merhabalar, menkul mallar, muhafaza edilerek yeddiemin deposuna kaldırılıyor. Alacaklıya haber vermeden ikinci alacaklı yeddieminde malları bizzat ihale ile teslim alıyor. İhale fesh oluyor. Bu durumda menkulleri alan kişi aleyhine tazminat davasıyla birlikte Adalet bakanlığı aleyhine de ayrıca tazminat davası açılmalı mı?
Old 01-08-2013, 14:22   #5
icra20

 
Varsayılan

İlk etapta icra memuru sorumludur diye doğrudan icra müdürü hakkında dava açılacağına, asıl usulsüz işlemi yapan posta memuru hakkında da dava açılırsa bu tür sorunlar yaşanmaz.
Bu yüzden posta memurununda davaya dahil edilerek asli kusur olarak icra müdürününde denetlemediğinden tali kusur şeklinde şikayet edilse daha iyi olacağı düşüncesindeyim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İhalenin Feshi- Temyiz- Davadan Feragat Seyda Meslektaşların Soruları 32 22-08-2017 15:31
İhalenin Feshi - Uzman Sorusu Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 5 11-06-2012 10:51
İhalenin Feshi Davası Süresince İşleyen Faiz Yazgan Meslektaşların Soruları 8 18-08-2008 16:58
İhtiyati Hacizde Yetki Meselesi-İcra Memurunun Tutumu ad-hoc Meslektaşların Soruları 6 20-03-2007 13:04
Uçak Kazasında ölenlerin yakınları için tazminat talepleri ve hukuki çözümler ersen Meslektaşların Soruları 2 25-01-2007 01:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02898192 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.